A+ A A-

av: Kjell Arntzen        foto: Per Arne Johnsen/Trondheim Havn

Ranheimsavisa har hele tiden trodd at rivningen av avmagnetiseringsanlegget på Være er gjennomført uten vedtak i vedtaksført organ. Har noen tatt seg til rette og revet anlegget uten at byantikvar, bygningssjef eller kommunale styrer og råd har hatt videre viten om det som skjedde? En søknad om rivning av anlegget er ikke behandlet hos noen av disse.

Bygningssjef Hoel i Trondheim kommune, har tidligere sagt til Ranheimsavisa at dette er en innretning til sjøs, og det har han ingen ting med å gjøre. Om det er riktig gjenstår å se.

Plan- og bygningsloven
Ranheimsavisa viser til Plan- og bygningsloven (PBL). Her har vi sett nærmere på § 20 om søknadsplikt. Loven sier i § 20.1 at nærmere spesifiserte typer tiltak «på grunnen, i vassdrag eller i sjøområder ikke må utføres uten søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse». Med andre ord feiler bygningssjefen når han uttalte seg til Ranheimsavisa. Loven sier ganske så motsatt at «også innretninger i sjøområder kan falle inn under bestemmelsen».

I underpunkt 20.1 a) spesifiseres at «oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg» er tiltak som skal omsøkes. I lovens underpunkt 20-1 e) sies det at dette også gjelder rivning av tiltak som er nevnt under punkt a). Etter det vi kan forstå ut fra dette er at rivningen av avmagnetiseringsanlegget er søknadspliktig etter PBL.

Noen mener rivningen er OK
Vi er kjent med at flere syns det er OK at dette er revet
Ranheimsavisa er klar over at en del av stedets hobbyfiskere syns det er greit at anlegget er fjernet. Det gjør det naturligvis lettere for dem å ferdes langs land og der anlegget lå, etter fisk. Sannsynligvis er det mange flere som også gjerne hadde sett anlegget revet. Det kan vi ha forståelse for. Vår sak dreier seg imidlertid ikke om det. Her er det snakk om å fjerne et krigsminnesmerke fra den 2.verdenskrig, kanskje uten at det er lovlig behandlet? Det vil ikke være rett om noen som «har sett seg lei på noe» eller ikke «liker noe» kan ta seg selv til rette som mange mener har skjedd i denne saken.

Nok en runde til ulike etater
Vi tok en ny runde til ulike etater og instanser i dag for å finne nærmere ut hva som har skjedd. Den første vi tok en telefon til var kommunens bygningssjef, Steinulf Hoel Han gjentok at de ikke hadde fått noe søknad om rivningstillatelse for anlegget på Være. Han er ikke sikker på hvem som har revet det. - Uansett hvem det er, ville det ha vært en klar fordel om de hadde sjekket evt. lover og forordninger i forhold til rivningen. Det er enhvers plikt å sette seg nøye inn i lovverket for slike tiltak, sier bygningssjefen. Det har vel ikke vært urimelig om vi hadde fått saken til behandling eller uttalelse, sier Hoel.

Byantikvaren har heller ikke fått en slik sak til uttalelse. – Jeg er ikke noen institusjon som fatter bindende vedakt, sier byantikvar Houen. Man kan kanskje undres over at jeg som byantikvar ikke har fått uttale meg om en sak som gjelder krigsminnesmerker fra 2.verdenskrig.

Havnekapteinen sier ikke mye
Havnekaptein Svein Kåre Aune vil denne gang ikke si så mye. Det vi får vite nå er at saken er administrativt behandlet der. – Hvordan har det skjedd, spør vi? Det vil han ikke uttale seg om, men sier de har teknisk avdeling og en ledergruppe på havna. Jeg spør hvem jeg kan henvende meg til på Trondheim Havn for å få vite mer om dette? Det har han ikke noe svar på. Jeg antyder at havnedirektør Wollert Krohn-Hansen kan være aktuell å ta kontakt med? Ikke noe svar i den andre enden av tråden, men etter en tid sier havnekapteinen at det må jeg selv finne ut av.

Telefon til havnedirektør Wollert Krohn-Hansen
Jeg ringer havnedirektøren. Han er ikke tilgjengelig, men jeg legger igjen en beskjed på telefonen som forteller at Ranheimsavisa ønsker noen ord med han i forbindelse med Krohn-HansenWollertrivningen av anlegget på Være. Det tar ikke mange minuttene før Krohn-Hansen er på tråden. – Jo, det er vi som har revet anlegget, sier havnedirektøren. Vi er satt til å sørge for at skipsfarten skal kunne foregå i et sikkert og trygt farvann. Pælene på Være skapte verken sikkerhet eller trygghet, derfor bestemte vi oss for å rive anlegget. Det har skjedd med en administrativ avgjørelse her på havna.

Krigsminnesmerke fra 2.verdenskrig
Dette var et krigsminnesmerke fra 2.verdenskrig, det eneste av to gjenstående på Ranheim, sier jeg. Det er et anlegg som ikke har forårsaket noen ulykker eller vesentlige uhell på de 71 årene de har stått i sjøen. Dette må da være et brudd på PBL's § 20? Havnedirektøren sier at dette ikke er noe påaktet krigsminnesmerke. Det er flere andre krigsminnesmerker som er pålagt å vernes, ikke det på Være. Når det gjelder PBL så har vi ikke forholdt oss til den.

- Det står da vitterlig i PBL at det er søknadsplikt etter loven for spesifiserte typer tiltak på eller i grunnen, i vassdrag og sjøområder og som ikke må utføres uten at søknad er sendt og vedtatt, hevder jeg.

Havne- og farvannsloven
Havnedirektøren parerer med at de ikke har sett på den loven. Vi har behandlet saken etter «Havne- og farvannsloven», sier han. Dette utdypes ikke i samtalen. Ranheimsavisa innrømmer at den ikke er ekspert på Havne- og farvannsloven, men det utelukker ikke at vi peker på en paragraf som kan tilsi kommunal behandling av den rivningen som er foretatt. Det gjelder § 32 som forteller om samordning av myndighet. «Myndigheten etter denne lov og kommunen som plan- og bygningsmyndighet plikter å foreta en effektiv og samordnet behandling av søknader.» Vi kan vel slå fast at noen videre samordning mellom Trondheim kommune og Trondheim havn ikke har skjedd i denne saken.

Avmagnetiseringsanlegget er fjernet
og kommer aldri tilbake igjen. Det innser selv Ranheimsavisa. Vårt hovedmål har vært å få en ryddig og åpen behandling av skjebnen til dette krigsminnesmerket. Det har vi dessverre ikke lyktes med, men vi har vel erfart en viss uryddighet i denne saken. Det kan bli interessant å høre hva politikere mener om d

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gi…

26-02-2020 Hits:146 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gir deg sjansen

av: Kjell A. Arntzen                                 foto: Memoshome Kjøp sesongkort på Forzatribunen så er du med i treknigen av billetter til kampen mot Alanyaspor i Tyrkia. Premien er verd 11.400,- kroner Forza Ranheims leder...

Les mer...

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrki…

21-01-2020 Hits:1545 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrkia

av: Kjell A. Arntzen Memoshomes representant i Trondheim er Robert Hilstad. Han er også Fagsnekkern og en ivrig Ranheimssupporter. Nå skal Robert og 188 andre til Tyrkia for å se det...

Les mer...

Godkjent og mer enn det

01-12-2019 Hits:665 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det var godt med Ranheimssupportere som virkelig ga lyd fra seg på Lerkendal. Laget som entret en dårlig Lerkendalmatte var tent og klar for å gjøre sin...

Les mer...

En bydel med tre lag i elitserie

14-11-2019 Hits:1187 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Jeg kunne tenkt meg å spørre: Hvilken bydel i Norge er det overskriften peker mot? Dere brukte vel ikke lang tid til å tenke før svaret kom?...

Les mer...