A+ A A-

av: Per Svendsen                                              foto: Per Arne Johnsen

Vi fortsetter å publisere historiske og andre artikler fra Historielagets årbøker. Denne gang har vi hentet Per Svendsens artikkel om nærhytta Tjønnstuggu på Reppe fra årboka for 2013. Tjønnstuggu har gjennom alle år vært benyttet av Ranheimsbygg og andre som turmål eller som sted for kafferast før turen gikk videre til Våttan, Jonsvatnet eller andre steder i marka. I tillegg har stedet vært arena for barneolympiader i tidligere tider. Per Svendsen har publisert denne artikkelen i årboka for 2013:

I snart 70 år har sportshytta Tjønnstuggu ved foten av Solemsvåttan vært en sentral base for aktiv idrett for mange generasjoner ungdommer fra Ranheim Idrettslag, og i de senere årene særlig for utøverne i Ranheim Skiklubb. Men kanskje aller viktigst; Tjønnstuggu har vært og er et populært sosialt møtested for hele bydelens befolkning. De siste årene har hytta ved Solemstjønna også huset rom for en barnehage.

Bydelsmuseets historielag har i to bydelsvandringer lagt turen om Tjønnstuggu. I 2008 ble «vandringen» på Reppe øst avsluttet på Tjønnstuggu. I 2013 var hytta både start og innkomstplass for årets «vandring», som var lagt til vårt populære turområde rundt og ved Solemstjønna og Solemsskaret.
Tjonnstuggu utsikt
Tjønnstuggu ligger flott til ved Solemstjønna.


Litt fra Tjønnstuggus historie
Dere nye her på Ranheim bør også gjøres kjent med Tjønnstuggus sentrale plass i Ranheimsamfunnet og Ranheims historie. Historien startet sist på 1930-tallet. Den gang hadde vi to idrettsforbund i Norge, - Norges Idrettsforbund og Arbeidernes Idrettsforbund. På Ranheim var Ranheim Idrettslag organisert under NIF, mens Sportsklubben Skjold var et AIF-lag. Det var sistnevnte lokallag som i 1938/39 ervervet tomt av gårdbruker Sigurd Kvikne, Jonsvatnet. Med optimisme og stor og entusiastisk dugnadsinnsats startet medlemmene i sportsklubben med tilrettelegging for bygging av hytta.

Et av mine første og klareste minnebilder er nettopp fra denne dugnadsinnsatsen sommeren 1939. At minnebildet ennå lever 74 år senere, er knyttet til at 6-åringen dramatisk ble fortalt av en fra dugnadsgjengen, Didrik Hoff, at dersom en drakk vatten fra Solemsbekken, ville en samtidig garantert sluke en gjedde.

I et håndskrevet notat av Egil Haugan, en av initiativtakerne til bygging av hytta og senere medlem av byggekomiteen, heter det: «Begrunnelsen for å bygge en idrettshytte var at dette skulle bli et samlingssted for stedets befolkning, til gagn for idrettsarbeidet, særlig for ski- og skøytesporten. Haugan gir i notatet med rette uttrykk for sin undring over hvordan dette idrettslaget med 160 medlemmer, hvorav bare 28 hadde lønnet arbeid, kunne ta fatt på et så omfattende og kostnadskrevende prosjekt.

Ved idrettsforliket i 1940 ble Ranheim Idrettslag og Sportsklubben Skjold slått sammen til et lag, RIL. Tomta ved Solemstjønna ble med fellesboet over til Ranheim Idrettslag. Rett etter krigen prioriterte idrettslagets ledere to arbeidsoppgaver; gjenreisning av idrettsanleggene i Ranheimsfjæra og realisering av planene for en skihytte ved Solemstjønna.

Til tross for store mangler av det mest av bygningsmateriale rett etter krigen maktet en meget aktiv byggekomite allerede i 1947 å invitere medlemmene til offisiell åpning av Tjønnstuggu. Byggekomiteen besto bare av kjente Ranheimsnavn for oss eldre, men jeg tar det med for at yngre lesere kan få kunnskap om de som gikk foran i en vanskelig og krevende etterkrigstid. Både for å legge forholdene til rette for idrettsungdommen på Ranheim og gi stedet et sosialt treffsted. Byggekomiteen besto av: Oskar Skjervold, formann, Haldor Eggen, Didrik Hoff, Ivar Guldberg, Adolf Bakken, Svenn Olsson og Egil Haugan.

Finansieringen ble ordnet gjennom et banklån. I idrettslagets 50-års jubileumsskrift heter det: «For de aktive idrettsutøvere er Tjønnstuggu med badstue og det ypperlige terreng i umiddelbar nærhet et ønskested. For idrettslaget er Tjønnstuggu en av de største aktivaposter, både idrettslig og økonomisk.»

Bruken av hytta
Det er ikke her plass til å gi en fullstendig beskrivelse av all idrettsaktivitet som har hatt Tjønnstuggu som sin base. Aktivitetene spenner vidt, fra langrenn for topptrente idrettsutøvere til massemønstring av unge skiløpere med stort sprik i ferdigheter. I 1949 ble det inngått et samarbeid mellom idrettslaget «Jøvra» fra Selbu og Ranheim Idrettslag om å arrangere det såkalte Jøvrarennet, et om lag 40 kilometer langt turlangrenn mellom Selbu og Ranheim. Av ulike årsaker fikk det meget populære turrennet en kort levetid.
Tjonnstugge solemstjnna
Solemstjønna var viktig for Nicolai Stene's karriere på skøytebanen.


I et intervju jeg tidligere hadde med Nicolai (Nic) Stene, en av vårt lands fremste skøyteløpere rett etter krigen, ble jeg fortalt at grunnlaget for hans store prestasjoner på isen ble lagt på Solemstjønna. Før treningen måtte han selv rydde isen for snø.

Ranheim Skiklubb
I de siste årene har Ranheim Skiklubb hatt det fulle ansvar for driften av Tjønnstuggu. Skiklubbens leder, Arvid Wisløff, forteller om en økonomi som «må betegnes som god», og en imponerende aktivitet både i topp og bredde. Klubbmesterskapet samlet hele 80 løpere fra 7 år til veteraner. Noen av løperne fra vår lokale skiklubb oppnådde topp-plasseringer både i junior NM og NM sist vinter. Klubben står også som arrangør av «Ranheim Til Topps», et løp med start fra Ranheim Idrettspark og målgang på Solemsvåttan.

Wisløff forteller om en imponerende dugnadsinnsats med rydding av løypenettet, utbedring av lysanlegget og ervervelse av ny tråkkemaskin. Tiltak som ikke bare har stor verdi for klubbens egne medlemmer, men som sammen med kafèvirksomheten i Tjønnstuggu på søndager har umåtelig stor betydning for hele lokalsamfunnet, Den aktive skiklubben understreker at de jobber bevisst for å få de helt unge til å bli glad i skiidrett.
Tjonnstuggu skilt
Fra Tjønnstuggu går det flere turstier.


Jeg må for å fullføre Tjønnstuggus historie nevne at mange generasjoner barn og ungdom fra Ranheim har hatt sitt aller første møte med skikonkurranser ved idrettslagets årlige «Barneolympiade». Det er svært mange på Ranheim som helt fra unge år har fått et sterkt, varig og positivt forhold til Tjønnstuggu.

Jeg er sikker på at mange med meg er glad for at en ny generasjon skielskere tar vare på, og bringer videre, det som ble startet opp som en drøm og senere realisert i en vanskelig tid i vår bydels historie.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Kjedelig, men 3 poeng

18-09-2021 Hits:163 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det skulle gå hele 92 minutter før vi fikk noe å juble for. På mest uheldig vis satte Robin Bjørnholm-Jatta ballen i eget mål og Ranheim kunne...

Les mer...

Fra ARTIG til TRIST

15-09-2021 Hits:246 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Det ble vanskelig å mobilisere energi til å gi et bilde på kampen i Sandnes. Ranheim var ikke til å kjenne igjen fra sist lørdag. Nå var...

Les mer...

Dette var artig!

11-09-2021 Hits:273 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det hadde ikke gått mer enn 4 minutter før den første ballen gikk forbi Steffan Hagerup i «Kisa-målet» og det sto 1-0 til Ranheim. Det var Marcus...

Les mer...

Flaggtog før lørdagens kamp!

08-09-2021 Hits:337 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Flaggtog før lørdagens kamp!

Tekst: : Kjell A. Arntzen Forzas Thomas Mostervik drar nok en gang opp til fest før en viktig kamp. Bli med i Flaggtoget på lørdag! (foto: en av deltakerne på turen...

Les mer...