A+ A A-

Advokat Terje Bergem er advokat i Deloitte Advokatfirma i Trondheim, hvor han blant annet arbeider med rettslige spørsmål knyttet til eiendom.

 

Utleie av eiendom er som utgangspunkt skattepliktig. Det gis imidlertid skattefritak for utleie av deler av egen bolig. På Ranheim er det mange som eier boliger der deler av boligen leies ut, mens man selv bebor resten.

Slik utleie vil ofte være skattefri, men tror man at utleie alltid er skattefritt så lenge man selv bebor deler av boligen tar man feil. Trår man feil her, risikerer man at ligningen endres for flere år tilbake, og da med tilleggsskatt i størrelsesordenen 30-60 %, beroende på forholdets grovhet, samt renter.

I det følgende gis en enkel oversikt over når utleie av egen bolig er skattefri når man selv bebor deler av denne.

Utleieinntektene er skattefri dersom eieren av en enebolig selv bruker minst halvparten av boligen, beregnet etter utleieverdien. Dette betyr at den delen eieren selv bebor, minst må tilsvare utleieverdien av den delen som leies ut. Med utleieverdi menes normal markedsleie.

Eier man en tomannsbolig er utleie av den delen man selv ikke bebor skattefri, så lenge utleieverdien av den delen man selv bebor, minst tilsvarer utleieverdien av den som er utleid.

Med tomannsbolig menes en useksjonert bolig som består av to "familieleiligheter". Hva som skiller en familieleilighet fra en hybelleilighet, jf. under, vil bero på en skjønnsmessig vurdering, men en boenhet på minst 40 m2 som er egnet for å bebos av et par med ett barn, regnes normalt som en familieleilighet.

Flermannsboliger er alltid skattepliktig

Vær spesielt oppmerksom på at utleie av såkalte flermannsboliger alltid er skattepliktig. En bygning med tre eller flere familieleiligheter er en flermannsbolig. Det samme gjelder bygning som består av to familieleiligheter og en eller flere «selvstendige hybelleiligheter». For at en hybelleilighet skal være "selvstendig", i motsetning til "uselvstendig", må den ha egen inngang og eget toalett. Det er ikke noe krav at hybelleiligheten har egen inngang til bygget. Deles inngang med en annen boenhet, er hybelleiligheten likevel selvstendig om den har egen låsbar dør til hybelleiligheten.

Eksempel: Torry eier en bolig med to etasjer. I sokkeletasjen er det en familieleilighet som leies ut. Torry bebor selv første etasje, som er noe større enn sokkeletasjen. I første etasje har han dessuten delt av en selvstendig hybelleilighet som leies ut. Alle utleieinntekter er skattepliktige for Torry.

Hadde hybelleiligheten vært uselvstendig, ville boligen ikke fulgt reglene for flermannsboliger, og kunne dermed vært skattefri dersom Torry bruker halvparten av boligen selv, regnet etter utleieverdi.

Merk at skillet selvstendig/uselvstendig hybelleilighet ikke har betydning der det er bare en familieleilighet i boligen. Har man f.eks en enebolig der man selv bebor hovedetasjen, mens man i sokkelen har to eller tre selvstendige/uselvstendige hybler, er utleien skattefri, forutsatt at leieverdien av den delen man selv bebor minst tilsvarer utleieverdien av de delene som leies ut.

Hybelleilighet eller familieleilighet?

Mange kan nok i praksis være i tvil på om man leier ut hybelleiligheter eller familieleiligheter (og dermed har en flermannsbolig). Er man i tvil, anbefaler jeg at man kontakter skattekontoret for å få avklart dette, evt. advokat. Det er viktig å være føre var i forhold til disse reglene, da det i praksis ikke er mulig å bli hørt med at man var i god tro i forhold til at utleien var skattefri.

Oppdager man selv at man urettmessig har behandlet utleieinntekter som skattefri inntekt, er man evt i tvil om dette bør man kontakte skattekontoret for å få ryddet opp i dette. Tar man selv kontakt og foretar såkalt «frivillig retting», vil dette normalt føre til at man slipper tilleggsskatt. Et annet alternativ er først å kontakte advokat for og få en vurdering, som dermed evt. kan innlede kontakten med skattekontoret.

Reglene for utleie er endret

Avslutningsvis bemerkes at gjennomgangen gjelder reglene slik de er fra og med 2012,og reglene har på enkelte punkter vært annerledes tidligere. Her kan nevnes at de tidligere gunstige reglene for utleie av tomannsbolig er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Skatteregler endres som kjent hyppig; inntekter som har vært skattefri tidligere kan bli skattepliktige med ett pennestrøk. Det er derfor viktig å ta en fot i bakken innimellom. Oppfyller jeg fortsatt vilkårene for skattefri utleie av egen bolig?

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

En vond rekke ble brutt

22-10-2022 Hits:374 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen 850 forventningsfulle tilskuere hadde møtt fram for å følge Ranheims kamp mot Raufoss. Det så ut for å bli en enkel oppgave å slå bortelaget, men det...

Les mer...

Sjansen var der

16-10-2022 Hits:327 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Av: Kjell A. Arntzen Det flotte søndagsværet fristet denne gang mer enn kampens første halvtime. Det ble en tur rundt om på Ranheim framfor denne halvtimen foran TV-skjermen. Flott tur, og...

Les mer...

Det hjalp ikke ...

10-10-2022 Hits:307 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Det som ikke hjalp var at Sandnes Ulf led et sviende nederlag mot tabelljumbo og nedrykksklare Grorud. Og det på eget gress i Sandnes. Vi led selv...

Les mer...

Akademi eller noe helt annet?

05-10-2022 Hits:431 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Akademi eller noe helt annet?

Innledning: Kjell A. Arntzen   tekst: Otto Ulseth Otto Ulseth ønsker å holde ungdommen i sitt lokale lag sammen med sine kamerater. Ingen vet om en ung gutt blir en god fotballspillere...

Les mer...