A+ A A-

Tekst: Lars M. Brobakk. Foto: Per-Arne Johnsen

I april skrev Ranheimsavisa en første artikkel om utfordringene som kommunen har angående skolekapasiteten på Ranheim og Charlottenlund. I Adresseavisen 31.05. er det et stort oppslag om at kommunen må bygge 5-6 nye skoler i perioden fram til 2020 for gi rom for en prognosert elevtallsvekst på 3500 elever.


I oppslaget i avisa er det kapasiteten på Ranheim skole som blir fokusert. Det er etter vår mening et riktig fokus fordi det er i Ranheimsområdet det største presset vil komme først.
Avisartikkelen bygger på et høringsnotat som rådmannen har sendt ut «Skolebruksplan Trondheim øst». I høringsnotatet vises det til en samlet prognosert elevtallsvekst fra 19000 i dag, til 22500 i 2020 og 26000 i 2030 for hele Trondheim.

Dette medfører enorme økonomiske utfordringer, og det pekes på at i tillegg til nybygging må den eksisterende kapasiteten utnyttes fullt ut. Det vil medføre justeringer av opptaksgrenser, og vi har jo på Ranheim erfaringer med at det ikke alltid går smertefritt for seg, jfr Olderdalens mulige overføring til Vikåsen.


Rådmannen skisserer i høringsnotatet en del problemstillinger som han ber høringsmottagerne vurdere. For vårt område siterer jeg:
«Avlastning av elevtallsvekst ved Ranheim skole – Hvilke boligområder tilhørende Ranheim skoles opptaksområde kan flyttes til andre naboskoler? Hvilke boligområder kan tenkes tilhørende et nyetablert opptaksområde for gamle Ranheim skole?»


Høringsnotatet hadde svarfrist 25.05, og rådmannen vil legge fram en sak til politisk behandling i august/september. Vi er ikke kjent med innholdet i svarene på høringsnotatet fra Ranheim, men de som ønsker å delta i den videre saksbehandlingen anbefales å knytte seg opp mot de lokale politiske organisasjonene.


Dette er viktige saker for den framtidige utviklingen av Ranheimssamfunnet og vi inviterer til synspunkter og innspill i våre spalter, gjerne med spørsmål som vi kan bidra til å finne svar på.

Lars M. Brobakk
Ranheim 31.05.12

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

En vond rekke ble brutt

22-10-2022 Hits:375 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen 850 forventningsfulle tilskuere hadde møtt fram for å følge Ranheims kamp mot Raufoss. Det så ut for å bli en enkel oppgave å slå bortelaget, men det...

Les mer...

Sjansen var der

16-10-2022 Hits:327 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Av: Kjell A. Arntzen Det flotte søndagsværet fristet denne gang mer enn kampens første halvtime. Det ble en tur rundt om på Ranheim framfor denne halvtimen foran TV-skjermen. Flott tur, og...

Les mer...

Det hjalp ikke ...

10-10-2022 Hits:307 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Det som ikke hjalp var at Sandnes Ulf led et sviende nederlag mot tabelljumbo og nedrykksklare Grorud. Og det på eget gress i Sandnes. Vi led selv...

Les mer...

Akademi eller noe helt annet?

05-10-2022 Hits:432 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Akademi eller noe helt annet?

Innledning: Kjell A. Arntzen   tekst: Otto Ulseth Otto Ulseth ønsker å holde ungdommen i sitt lokale lag sammen med sine kamerater. Ingen vet om en ung gutt blir en god fotballspillere...

Les mer...