A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen foto: Per Arne Johnsen

Ranheimsavisa fikk et tips om forfallet av gymsalen på gamle Ranheim skole. Sant og si; det var ikke noe hyggelig syn! Bygningen bærer preg av å være satt ut for forfall. Kanskje burde både gymsalen og gammelskolen vært revet for å få dette arealet vurdert som tomt for ny skole eller boligbygging?

Bygningen er sterkt preget av manglende oppfølging når det gjelder så enkelt vedlikehold som å holde veggene i hevd. Alle veggene skrek etter et malingstrøk eller to, noen skrek etter å bli rengjort for malingsflak. Vi kunne vel også se tegn som tydet på lekkasjer. For naboer vi snakket med var den tidligere kjære gymsalen blitt til en forsøplet skolebygning i et ellers «møblert» og godt bomiljø.

Flere snakket om at kommunen burde ta bedre vare på en fredet bygning. Ranheimsavisas utsendte tvilte på at den gamle gymsalen hadde status som fredet bygning. Vi har selv tidligere også hørt at gymsalbygget var fredet, men en slik status for gymsalen hadde vi aldri fått med oss. Hva var da mer naturlig enn at vi kontaktet byantikvar Gunnar Houen?

Houen ga uttrykk for bekymring når vi berettet at bygningen så lite tiltalende ut. Slik er det dessverre med alt for mange bygninger som etter min oppfatning er bevaringsverdig. Så det forundrer ikke meg at du forteller dette, sier Houen. Byantikvaren slår fast at bygningen ikke har status som fredet eller vernet. Det er ingen bindinger som knyttes til om bygningen skal stå eller rives. Plansituasjonen er at bygningen kan rives om kommunen bestemmer seg for det.

Byantikvaren mener at bygningen burde vært bevart. Dette har vi foreslått for over 20 år siden, men har ikke fått gehør for det. Det er nesten ufattelig, fortsetter Houen, at et rikt land som vårt ikke har penger til å ivareta sentrale oppgaver innen helse, skole og kultur, for å ha nevnt noe. Jeg gremmes over de mange bygninger som burde vært vurdert fredet ikke tas vare på.

Det er eieren som til enhver tid har ansvar for bygningenes vedlikehold. Dette ansvaret har de også for gymsalen på gamle Ranheim skole.

Ranheimsavisa tok kontakt med Trondheim Eiendom for å høre hvilke vedlikeholdsplaner som forelå for den gamle gymsalen. Vi fikk tak i leder for vedlikeholdsavdelingen, Tormund Husøy. Husøy var ikke klar for å svare på alle de spørsmål vi stilte så han ba om tid til å sjekke status for bygningen og eiendommen.

Etter å ha innhentet ytterligere opplysninger om bygningens status kom han tilbake med nye meldinger. Om opplysningene han ga er oppløftende, kommer an på øynene som ser. Ranheimsavisa tar ikke stilling til hverken bygningsstatus eller framtidstanker, men bringer oppdaterte fakta til avisas lesere.

Slik bygningen framstår er den ikke godkjent for skolebruk. Husøy forteller at rådmannens fagstab for skoler ikke er interessert i bygningen. De ønsker slett ikke å bruke denne til skoleformål, hverken nå eller siden. Deres interesse for å få utført vedlikehold er ikke tilstede. Bydelen har fått en ny flott idrettshall. Dette tilsier også at det ikke er behov for denne gymsalen.

Ellers opplyses det at gammelskolen (grønnbygningen) er «på vent», noe som innebærer at den igjen kan bli tatt til skolebruk. Dette blir avklart innen 2014. Bygningen som nå huser en barnehage vil bestå så lenge behovet er der.

Bygningen vil bli revet
Husøy opplyser at Trondheim Eiendoms vedlikeholdspolitikk er at bygninger som er ute av kommunal drift, ønskes revet. Det betyr i klartekst at det ikke vil bli foretatt noe vedlikehold av gymsalbygget. Kommunen har en lang rekke bygninger som skal være i aktiv bruk, som skriker etter vedlikehold. Som i alt annet følger ikke antall kroner med de behov som foreligger.

Trondheim kommunes enhet for eierskap
ønsker også bygningen revet. Det gjennomføres en forvaltningsoverføring til «eierskapsenheten» nå i høst. Eierskaps-enheten vil så starte prosessen med å få bygningen revet. Byggemelding for rivning vil trolig bli sendt like over nyttår. Det ventes da at riviningstillatelse blir gitt før sommeren 2013. Husøy ser for seg at rivningen kan gjennomføres i løpet av høsten 2013.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

RAW AIR i Granåsen

12-03-2019 Hits:139 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

RAW AIR i Granåsen

tekst: Kjell Arntzen                   foto: NSF Møt opp til folkefest i Granåsen. Det bli spenning til siste slutt. RAW AIR er en hoppfest som arrangeres i Oslo, på Lillehammer og i Trondheim. Det...

Les mer...

En utviklingsarena for unge trønderske s…

12-12-2018 Hits:848 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

En utviklingsarena for unge trønderske spillere

tekst: Kjell Arntzen                             foto: LFK Adria Mateo Lopez avslutter sitt opphold på Levanger den 31.12.2018. Vi mener at han ikke bør velges av Ranheim TF. Jeg har ikke noe imot spanjoler, portugisere...

Les mer...

Det ble ingen fest!

11-11-2018 Hits:480 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det ble dessverre ingen festforestilling på Extra Arena i kveld. Det ble nesten slik at mitt forsøk på å være en patriotisk fotballreporter fikk seg en knekk. Et...

Les mer...

Løkbergs siste hjemmekamp

09-11-2018 Hits:373 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Løkbergs siste hjemmekamp

tekst: Kjell Arntzen         foto: Ranheim TF Vi tar et foreløpig farvel med Kristoffer på søndag. Han takker sikkert med ei scoring eller to? Søndagens kamp mot Tromsø blir Kristoffer...

Les mer...