A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen foto: Per Arne Johnsen

Trondheim kommune har nylig hatt kommuneplanens arealdel for årene 2012-2014 ut på høring. Som vanlig når slike høringsrunder gjennomføres er Ranheim Arbeidersamfunn en aktiv og solid høringsinstans. Så også denne gang.

Ranheimsavisa har tatt en prat med lederen i det aktive Arbeidersamfunnet på Ranheim, Svein-Erik Innset, for å få en nærmere orientering om hva laget hadde å gi av uttalelser til rådmannens plan for bydelen. Dette er et område som så absolutt må være av interesse for oss som bor her på Ranheim.

Innset sier at laget først og fremst vil framheve at de oppfatter planen som et godt og viktig plandokument. Et dokument som legger sterke føringer på hvordan byen vår skal utformes. De er langt fra enige i alt som rådmannen legger fram som tiltak. På flere områder ønsker arbeidersamfunnet en annen vinkling.

Innset fortsetter med at arbeidersamfunnet stiller seg spørrende til at meldingen om langsiktig byvekst og jordvern kommer etter behandlingen av kommunens arealdel. Her er vi redd for at en slik behandling vil endre rammebetingelsene for vedtak som er gjort under behandlingen av arealplanen. For oss er det helt sentralt at kommune-planen og meldingen burde ha blitt behandlet samtidig.

Kommunedelplan for Ranheim
Lederen av arbeidersamfunnet er glødende når han snakker om en etterlengtet kommunedelplan for Ranheim. Han forteller at det i planforslaget står følgende om kommunedelplaner: «Kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel». Arbeidersamfunnet har i mange år kjempet for at det skal utarbeides en kommunedelplan for Ranheim. En slik plan vil ha sikret en planmessig og god utbygging av Ranheim. Vi er av den oppfatning at kommuneplanens arealdel ikke vil fange opp nyansene i en planmessig og god utvikling av bydelen vår. Vi ber derfor – nok en gang - om at det utarbeides en kommunedelplan for Ranheim, sier Innset.

Samordning av kommunale planer
Rådmannen har denne høsten en rekke kommunale oversiktsplaner ute til høring. Disse planene henger naturlig nok sammen og dette krever samordning fra rådmannens side. Innset er tydelig på at Ranheim Arbeidersamfunn mener at Kommuneplanens arealdel legger store føringer på de valg som bl.a. skal tas i skolebruksplan Trondheim øst 2013-2030.

Boligbyggingen
I dag bygges det vel boliger som kanskje ikke er «for folk flest» på Ranheim. Verken Grilstad Marina, Ranheimsfjæra eller Humlehaugen passer for enhver lommebok. Det har du rett i, repliserer Innset, og fortsetter: Vi ønsker alle velkommen til å bo på Ranheim. Derfor støtter vi også rådmannens forslag om at det skal tilstrebes en variert sammensetning av boliger i de ulike bydeler. Det gjelder selvfølgelig også for Ranheim.
Kommuneplan hoved
En utbygging av Steinhaugen vil kreve areal for skole, barnehage og et vesentlig bedre kollektivtilbud for Reppeområdet, sier Innset.

 

Nye boligfelt
Rådmannen ønsker å åpne boligfeltene Steinhaugen og Ranheim boligfelt. Det vil være viktig at disse boligfeltene har tilstrekkelig tilgang på offentlige tjenester i sitt nærmiljø, arbeidersamfunnet tenker på barnehager, skoler og et godt utbygd kollektivtilbud.

Ranheim et lokalsenter
Svein-Erik Innset forteller videre at Ranheim Arbeidersamfunn ønsker at Ranheim fortsatt skal være et godt sted å bo. Det vil kreve at Ranheim får et godt utbygd lokalsenter. Videre ønsker vi at Ranheim skal være et levende lokalsenter og ingen «sovebydel». Ranheim lokalsenter må ha følgende funksjoner: tjenester som betjener de daglige behovene, noe bransjehandel, en møteplass med torg hvor vi kan ha offentlige tjenester som f.eks lege og bibliotek, et Helse- og velferdssenter, noe for bydelens unge og gjerne en kafè, pub eller restaurant. Videre må forholdene legges til rette for den industrien som allerede er etablert på Ranheim.

Sjøbasert varme
Da nye Ranheim skole skulle bygges, engasjerte Ranheim Arbeidersamfunn seg og fikk vedtatt at oppvarmingen av skolen skulle baseres på sjøvarme via varmepumpe. Trondheimsfjorden har et enormt potensiale for slik oppvarming, og det bør utnyttes i langt større skala i framtida for å redusere behovet for, og bruken av elektrisk strøm til oppvarming. Arbeidersamfunnet vil derfor foreslå at all oppvarming av ny bebyggelse i sjønære områder i Trondheim skal baseres på sjøvarme og varmepumpeteknologi, sier lederen for arbeidersamfunnet.

Superbuss
I Bygningsrådets behandling av arealplanen i juni i år, hadde V,AP,SV og KRF følgende flertallsmerknad:
«Dette tilsier at arealplanleggingen skal være av et omfang slik at infrastrukturen rundt de nye utbyggingsområdene skal inneholde miljøvennlige løsninger. Dette gjelder særlig i forhold til bruk av energi til lys og varme og transportbehov»
Innset understreker at Ranheim Arbeidersamfunn er helt enig i denne flertallsmerknaden og vil på dette grunnlaget fremme forslag om at det skal planlegges og utbygges superbuss til Charlottenlund, Brundalen og Ranheim.

Bussdepot Østre Ranheim og varmesentral
Det er med undring vi leser at rådmannen ikke ønsker å legge bussdepot Østre Ranheim ut til offentlig ettersyn. Reguleringen og bruk av Presthusområdet har vært- og er en omdiskutert, følelsesmessig og vanskelig sak for lokalsamfunnet Ranheim. Usikkerhet om plassering av bussdepot vil derfor ikke være heldig. Det er viktig for Ranheim Arbeidersamfunn å understreke at vi ikke har skiftet syn på plassering av varmesentralen, som vi mener bør ligge på Være, avslutter lederen av Ranheim Arbeidersamfunn, Svein-Erik Innset.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

RAW AIR i Granåsen

12-03-2019 Hits:140 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

RAW AIR i Granåsen

tekst: Kjell Arntzen                   foto: NSF Møt opp til folkefest i Granåsen. Det bli spenning til siste slutt. RAW AIR er en hoppfest som arrangeres i Oslo, på Lillehammer og i Trondheim. Det...

Les mer...

En utviklingsarena for unge trønderske s…

12-12-2018 Hits:848 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

En utviklingsarena for unge trønderske spillere

tekst: Kjell Arntzen                             foto: LFK Adria Mateo Lopez avslutter sitt opphold på Levanger den 31.12.2018. Vi mener at han ikke bør velges av Ranheim TF. Jeg har ikke noe imot spanjoler, portugisere...

Les mer...

Det ble ingen fest!

11-11-2018 Hits:480 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det ble dessverre ingen festforestilling på Extra Arena i kveld. Det ble nesten slik at mitt forsøk på å være en patriotisk fotballreporter fikk seg en knekk. Et...

Les mer...

Løkbergs siste hjemmekamp

09-11-2018 Hits:374 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Løkbergs siste hjemmekamp

tekst: Kjell Arntzen         foto: Ranheim TF Vi tar et foreløpig farvel med Kristoffer på søndag. Han takker sikkert med ei scoring eller to? Søndagens kamp mot Tromsø blir Kristoffer...

Les mer...