A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen foto: Per Arne Johnsen

Dalsminde velforening har gjennom lengre tid vært svært engasjert i utbyggingen på Ranheim. De har vært sterke forkjempere mot gjenvinningsstasjon, bussopp-stillingsplass, trafikksituasjonen i områdene på «Kokkhaugen», med særlig vekt på sikring av barns skolevei. Alle veienei området er skolevei for barn ved hhv. Ranheim skole og Markaplassen skole.

Velforeningen har gjort utallige framstøt overfor kommunale myndigheter og politiet for å få svar på de spørsmål de framfører. Får de svar? Nei!
Ranheimsavisa vil, i overensstemmelse med velforeningen, forsøke å følge opp saken overfor de berørte instanser, Trondheim kommune og politiet.

Jan-Helge Aksersveen i Dalsminde velforening har sendt oss dette brevet som nå er sendt Trondheim kommune:

«I Askeladdvegen mangler fortsatt fartsdumper etter at det ble lagt ny vannledning og fjernvarme. Dette har medført at fartsnivået til tider er alt for høyt. Fartsgrensen i området er 30 km/t, men dette overholdes sjelden. Dette problemet ble meldt inn i fjor til Sør-Trøndelag politidistrikt med oppfordring om å foreta hastighetskontroll. Trondheim kommune oppfordres også til å få på plass fartsdumper igjen og Politiet oppfordres på nytt om å avholde fartskontroll!

Krysset Askeladdvegen/Huldervegen har fått en særdeles trafikkfarlig utforming etter legging av fjernvarme og ny vannledning. Nordgående fortau avsluttes nå før krysset, noe som tvinger skolebarn til å krysse Huldervegen uten mulighet for å se an trafikken på vei østover Huldervegen. Dette ble Trondheim kommune gjort oppmerksom på før krysset ble ferdigstilt, men svaret var at det var viktigere med manøvreringsrom for store kjøretøyer. Vi finner det merkelig at dette skal prioriteres foran barns sikkerhet! Vi krever at utformingen av dette krysset tas opp til ny vurdering!
Huldervegen2

Huldervegen/Anders Søyseths veg har blitt hovedgjennomfartsåre for trafikk mellom Ranheimsvegen og Fv 950. I tillegg velger beboere og brukere av barnehagen i Grilstad park utkjøring via Huldervegen i stedet for via Anders Søyseths veg, dette stikk i strid med reguleringsplanen for området Grilstad park, som forutsetter at all trafikk ut av området skal foregå via Anders Søyseths veg.

Det er også skiltet utkjøring forbudt østover i Huldervegen og gjennomgjøring forbudt vestover i Huldervegen. Denne skiltingen respekteres overhode ikke og det har vært observert over 50 biler i løpet av en time som har kjørt østover i Huldervegen.

Vi krever derfor Huldervegen fysisk sperret for all trafikk vest for nr 16. I påvente av dette forventer vi at Politiet bidrar til at eksisterende skilting respekteres ved å gjennomføre kontroller i området. Denne problematikken er påpekt i mail til Byggesakskontoret i Trondheim kommune 31.05.2011 med purring 25.08.2011.

Henvendelsen er fortsatt ubesvart og vi lurer på om dette er normal saksbehandling i Trondheim kommune? Det refereres i denne sammenheng til forvaltningslovens § 11 A:

" Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»

Også Ranheimsavisa reagerer sterkt på at Trondheim kommune ikke besvarer uttalelser og forespørsler de mottar. Det er under enhver kritikk. Ranheimsavisa vil som tidligere sagt, følge opp denne saken i samråd med Dalsminde velforening. Om vi ikke får medhold i alt, skal vi i allefall bidra til at det svares innen rimelig tid på høyst viktige saker, bl.a. saker som angår trygg skolevei for barn.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Ranheim G 16 mot Ålesund

02-06-2019 Hits:516 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Ranheim G 16 mot Ålesund

Tekst og foto: Sigbjørn Hoff Ranheim Gutter 16 år (G16) spilte lørdag 1.juni NM-kamp mot Aalesund på Color Line Stadion. Ranheim G16 består av 53 blide og ivrige gutter med ankelsokker og...

Les mer...

Herlig med 3 poeng!

27-05-2019 Hits:158 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av. Kjell Arntzen Det ble endelig en ny hjemmeseier til et tidvis godtspillende Ranheimslag. Det startet i kjent 2018-stil med raske kontringer og kantspill. Etter hvert ble vi litt feige og...

Les mer...

STOLT av dåkker!

19-05-2019 Hits:234 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det å slå Sarpsborg 08 hjemme på Sarpsborg Stadion er enormt! Det klarte et heltent Ranheimslag i kveld. En overbevisende borteseier med 1-3 var så fortjent så fortjent...

Les mer...

Kan vi se opp til Roseborg BK????

19-05-2019 Hits:576 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Kan vi se opp til Roseborg BK????

tekst: Kjell Arntzen                  foto: arkiv Er det mulig å behandle Bendtner slik Rosenborg gjør? Mitt svar er: NEI! Dette har strengt tatt ikke noe i Ranheimsavisa å gjøre. Når redaktøren allikevel blir...

Les mer...