A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen foto: Per Arne Johnsen

Dalsminde velforening har gjennom lengre tid vært svært engasjert i utbyggingen på Ranheim. De har vært sterke forkjempere mot gjenvinningsstasjon, bussopp-stillingsplass, trafikksituasjonen i områdene på «Kokkhaugen», med særlig vekt på sikring av barns skolevei. Alle veienei området er skolevei for barn ved hhv. Ranheim skole og Markaplassen skole.

Velforeningen har gjort utallige framstøt overfor kommunale myndigheter og politiet for å få svar på de spørsmål de framfører. Får de svar? Nei!
Ranheimsavisa vil, i overensstemmelse med velforeningen, forsøke å følge opp saken overfor de berørte instanser, Trondheim kommune og politiet.

Jan-Helge Aksersveen i Dalsminde velforening har sendt oss dette brevet som nå er sendt Trondheim kommune:

«I Askeladdvegen mangler fortsatt fartsdumper etter at det ble lagt ny vannledning og fjernvarme. Dette har medført at fartsnivået til tider er alt for høyt. Fartsgrensen i området er 30 km/t, men dette overholdes sjelden. Dette problemet ble meldt inn i fjor til Sør-Trøndelag politidistrikt med oppfordring om å foreta hastighetskontroll. Trondheim kommune oppfordres også til å få på plass fartsdumper igjen og Politiet oppfordres på nytt om å avholde fartskontroll!

Krysset Askeladdvegen/Huldervegen har fått en særdeles trafikkfarlig utforming etter legging av fjernvarme og ny vannledning. Nordgående fortau avsluttes nå før krysset, noe som tvinger skolebarn til å krysse Huldervegen uten mulighet for å se an trafikken på vei østover Huldervegen. Dette ble Trondheim kommune gjort oppmerksom på før krysset ble ferdigstilt, men svaret var at det var viktigere med manøvreringsrom for store kjøretøyer. Vi finner det merkelig at dette skal prioriteres foran barns sikkerhet! Vi krever at utformingen av dette krysset tas opp til ny vurdering!
Huldervegen2

Huldervegen/Anders Søyseths veg har blitt hovedgjennomfartsåre for trafikk mellom Ranheimsvegen og Fv 950. I tillegg velger beboere og brukere av barnehagen i Grilstad park utkjøring via Huldervegen i stedet for via Anders Søyseths veg, dette stikk i strid med reguleringsplanen for området Grilstad park, som forutsetter at all trafikk ut av området skal foregå via Anders Søyseths veg.

Det er også skiltet utkjøring forbudt østover i Huldervegen og gjennomgjøring forbudt vestover i Huldervegen. Denne skiltingen respekteres overhode ikke og det har vært observert over 50 biler i løpet av en time som har kjørt østover i Huldervegen.

Vi krever derfor Huldervegen fysisk sperret for all trafikk vest for nr 16. I påvente av dette forventer vi at Politiet bidrar til at eksisterende skilting respekteres ved å gjennomføre kontroller i området. Denne problematikken er påpekt i mail til Byggesakskontoret i Trondheim kommune 31.05.2011 med purring 25.08.2011.

Henvendelsen er fortsatt ubesvart og vi lurer på om dette er normal saksbehandling i Trondheim kommune? Det refereres i denne sammenheng til forvaltningslovens § 11 A:

" Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»

Også Ranheimsavisa reagerer sterkt på at Trondheim kommune ikke besvarer uttalelser og forespørsler de mottar. Det er under enhver kritikk. Ranheimsavisa vil som tidligere sagt, følge opp denne saken i samråd med Dalsminde velforening. Om vi ikke får medhold i alt, skal vi i allefall bidra til at det svares innen rimelig tid på høyst viktige saker, bl.a. saker som angår trygg skolevei for barn.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

RAW AIR i Granåsen

12-03-2019 Hits:139 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

RAW AIR i Granåsen

tekst: Kjell Arntzen                   foto: NSF Møt opp til folkefest i Granåsen. Det bli spenning til siste slutt. RAW AIR er en hoppfest som arrangeres i Oslo, på Lillehammer og i Trondheim. Det...

Les mer...

En utviklingsarena for unge trønderske s…

12-12-2018 Hits:847 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

En utviklingsarena for unge trønderske spillere

tekst: Kjell Arntzen                             foto: LFK Adria Mateo Lopez avslutter sitt opphold på Levanger den 31.12.2018. Vi mener at han ikke bør velges av Ranheim TF. Jeg har ikke noe imot spanjoler, portugisere...

Les mer...

Det ble ingen fest!

11-11-2018 Hits:480 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det ble dessverre ingen festforestilling på Extra Arena i kveld. Det ble nesten slik at mitt forsøk på å være en patriotisk fotballreporter fikk seg en knekk. Et...

Les mer...

Løkbergs siste hjemmekamp

09-11-2018 Hits:373 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Løkbergs siste hjemmekamp

tekst: Kjell Arntzen         foto: Ranheim TF Vi tar et foreløpig farvel med Kristoffer på søndag. Han takker sikkert med ei scoring eller to? Søndagens kamp mot Tromsø blir Kristoffer...

Les mer...