A+ A A-

av: Kjell Arntzen                                 foto: ukjent

Noe sent på dagen i dag publiserer Ranheimsavisa noen fakta om selvmord og selvmordsforebygging. Dagen i dag – 10. september – er nemlig verdensdagen for selvmordsforebygging og markeres i over 50 land. Dagen ble opprettet på initiativ fra den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging (IASP) med sterk støtte fra WHO. Den første verdensdagen for dette ble holdt 10. september 2003.

Ranheimsavisa skrev om temaet i 2015

natur bilde 1Under teksten «Livet ble for tungt å bære» formidlet vi noen tanker om selvmord og hvordan vi alle kan være med på å forebygge selvmord. Vi pekte på at alt for ofte møtte vi ordene «Livet ble for tungt å bære» under dødsannonser her hjemme. Grunnen til at avisa skrev artikkelen i 2015 var at en slik hendelse hadde kommet så nær meg at det vekket en latent liggende skyldfølelse i meg. Noe terapi lå det i å «skrive seg ut av noe av den tristheten som kjentes» samtidig som jeg kunne vekke oss for dette å følge med. Det var nøyaktig likt det verdensdagen fortsatt tar opp og er dens grunnlag. Det er viktig å spørre, det er viktig å klemme, det er viktig å være tilstede samtidig som vi hver dag er et medmenneske som bryr seg.

Det er lettere å forstå at eldre mennesker som har slitt med alvorlig sykdom gjennom flere år, har/har hatt sterke smerter i forbindelse med sykdommen og eventuelt annen lyte velger denne utveien. Jeg sikter her til mennesker som har slitt i mange år med varierende plager og fortvilelse. Det er ikke vanskelig å se at noen velger en utvei som gjør slutt på mange års lidelse og fortvilelse. At vår ungdom tyr til en slik utvei er vanskelig å forstå, men samtidig er det en vekker for familie, venner, kolleger, studiekamerater og alle de som er rundt i nærmiljøet og i sosiale sammenhenger.

Livet byr sjelden på tøffere slag enn når en av dine nærmeste dør i selvmord. Jo nærmere avdøde sto deg, jo større blir sjokket, fortvilelsen og sorgen. Så er det dette med tausheten rundt selvmord. Hvorfor? Hvert år er det over 1 million mennesker i verden som velger å avslutte livet med selvmord. Så skal vi ikke snakke om det?

Selvmordshendelser rammer mange

Når slike hendelser skjer så rammes mange. Ikke bare de aller nærmeste, men hele kameratflokken, vennene, familiens venner og omgangskrets. Hele nabolag og lokalsamfunn blir også preget av slike tragedier.

De fleste av oss slipper heldigvis å få slike hendelser nært inn på seg. Kan hende det er mer flaks enn statistisk forklart? Over 500 mennesker tar sitt eget liv hvert år i Norge. De siste tallene fra 2013 fortalte at hele 554 tok sitt eget liv. I følge norske statistikker er tallet tre ganger høyere enn det antall som blir drept i trafikken. Forskerne er enige om at disse dramatisk høye tallene kan reduseres kraftig ved større våkenhet, oppmerksomhet og nærhet fra min og din side.

Et betimelig spørsmål er; Hvordan er det egentlig med deg og meg? Bryr vi oss om andre og andres ve og vel? Registrerer vi om noen sliter? Merker vi at det skjer atferdsendringer til omgangsvenner eller folk vi ofte treffer på? Tar vi en telefon eller oppsøker vi han eller hun som ikke har vist seg ute på ei stund?

Jeg tror nesten alle må svare nei til dette. Vi må innrømme at vi ikke er flinke nok til å se etter hverandre, passe på hverandre. Vi slår gjerne ut armene og sier: «Dette er jo ikke mitt bord!» Som medmenneske og venn er det så absolutt «mitt bord». Det er så til de grader «mitt bord» at når noe så tragisk skjer, spør du deg selv: «Var det noe jeg eller andre kunne ha gjort for å avverge denne katastrofen?» Det sniker seg inn en type skyldfølelse.

Mange har hatt selvmordstanker

Helsepersonell verden over hevder at de fleste mennesker på et eller annet tidspunkt har hatt tanker om selvmord i kritiske livssituasjoner. Hensikten med å ta livet av selg selv er ikke alltid åpenlys og ofte ledsaget av stor fortvilelse og usikkerhet. Det kan være tilfeldigheter som avgjør om du kommer til å prøve å ta livet av deg selv eller ikke.

Hva kan være årsak til selvmord?

Spesialist på feltet er Erik Fangel Poulsen. Han sier at årsakene til selvmord kan være mange. Han peker på følelsesmessige kriser som kan være en utløsende årsak til et selvmordsforsøk. Tapet av en nær slektning og venner, trusler om tap av ektefellen, alvorlige problemer og skuffelser på jobben eller på skolen, utestengelse fra vennegjengen eller truende sykdom, er også påfallende årsaker.

Hvilke signaler skal vi være oppmerksomme på?

Min motivasjon med denne artikkelen er som i 2015 at vi vekker hverandre. Vekker hverandre i det å være våkne og oppmerksomme. Med andre ord; - Jeg håper vi alle kan ta bedre vare på hverandre enn det vi gjør!

I de siste årene er det registrert et stigende antall unge mennesker som velger selvmord som løsning på sine problemer. Kanskje kan vi finne årsaken i samfunnets stadig stigende krav til de unge, manglende trygghet hjemme og i vennekretsen, utsikt til et liv i arbeidsløshet. Om problemene prøves løst med alkohol eller stoffbruk, sier Poulsen at sjansen for selvmord øker.

Vi har alle hørt at de som sier at de ønsker å begå selvmord, ikke kommer til å gjøre det. I følge den samme Poulsen medfører dette ikke riktighet. De aller fleste av dem som forsøker å ta livet av seg, har allerede en eller annen gang fortalt andre om hva som holder på å skje. Nettopp derfor er det viktig at vi alle er oppmerksom på signaler som gis, bl.a. gjennom uteblivelse, utelukkelse og atferdsendringer.

Jeg føler meg sikker på at du og jeg kan gjøre en mye for å forhindre slike hendelser. Om vi er på vakt. Livssituasjoner som kan virke truende for et menneske som kanskje ikke har hatt det så godt tidligere heller, kan vi oppfatte om vi «bryr oss» mere. Vi må alltid være parate til å hjelpe dem som plutselig blir alene, de som isolerer seg fra fellesskapet. Vi må gi oss tid til å få snakket om problemene som er tilstede inntil det ser ut for at faren er over og at alt er under en viss kontroll.

Det er hjelp å få

Else

Else Kåss Furuseth har åpnet sitt hjem i dag på verdensdagen. Hun har selv vært gjennom to selvmord i egen familie. Flott av Else!

Mange av oss voksne som får problemer som utarter seg psykisk vet kanskje å søke hjelp selv. Andre ikke. Disse må hjelpes på vei. Det er hjelp å få. Jeg regner med at mange må ha hjelp til dette. Inngrodd i oss ligger det kanskje at det er «et tap» å oppsøke psykolog eller søke slik hjelp om slike situasjoner oppstår? I alle fall skal det ikke komme ut at en går til slik behandling for å få løst opp i problemer man sliter med.

Det trenger selvfølgelig ikke være at du har konkrete selvmordsplaner, men du sliter med livssituasjonen for en stund. Slik slitasje kan også påføre deg destruktive tanker. Fastlegen din vil alltid vite hvor du skal gå eller henvises for å bli hjulpet ut av kritiske situasjoner. Fastlegene har taushetsplikt, og det å få snakket om det med legen under fire øyne kan være det første skrittet ut av de vanskelighetene man sliter med.

Hør på Else i kveld

Den alltid blide Else Kåss Furuseth har opplevd to selvmord i sin nærmeste familie. Både hennes mor og bror valgte å ta sitt eget liv. Else har i flere år vært åpen om dette og i hele dag har hun holdt åpent hus hvor temaet har vært selvmord. Noe av det Else har satt i stand på denne verdensdagen får du se på TV i kveld.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Med FORZA til Kristiansund?

15-04-2019 Hits:138 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst og foto: Kjell Arntzen Etter søndagens kamp står Ranheim TF fortsatt uten poeng i årets Eliteserie. Det er ikke en situasjon vi er tilfredse med, men de vil nok bedre...

Les mer...

Vi må ikke miste trua!

14-04-2019 Hits:114 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell Arntzen Sett med Ranheimøyne ble det nok en begredelig kamp på Extra Arena. Begredelig ble den også sett med Ranheimøyne på storskjerm her i Tydal. Kampen sett under ett...

Les mer...

Tapte alle poengene igjen!

07-04-2019 Hits:132 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Tapte alle poengene igjen!

av: Kjell Arntzen Dessverre endte også vår andre kamp med tap. Nå kommer vi sterkere tilbake mot Haugesund! Jeg må bare erkjenne at jeg slet meg gjennom første omgang av kveldens kamp...

Les mer...

Idretts- og kulturanlegg i østbyen

01-04-2019 Hits:405 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Idretts- og kulturanlegg i østbyen

tekst: Kjell Arntzen            foto: Kjell Arntzen og arkiv At Ranheim TF hevder seg i Eliteserien øker barn og unges interesse for fotball, idrett og annen aktivitet. Den østre delen av Trondheim opplever...

Les mer...