A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen                foto: Facebook

baatflyktninger

De fleste har nok kommet til Europa og Norge for at det er krig og utrygt i landene de kommer fra. Kanskje er det ikke rart at de søker ei trygg havn mens grufullhetene pågår? Hva skal vi si om et verdenssamfunn som ikke klarer å stanse galskapen?

Tirsdag 9. oktober klokka 19.00 kaller Ranheim Arbeidersamfunn inn til møte om integrering i Folkets Hus, Ranheim. Som bakgrunn for temaet foreligger Arbeiderpartiets migrasjonsutvalgs innstilling på asyl- og flyktningefeltet. Dette er en innstilling som nå er på høring i partiet. Temaet synes å være høyst aktuelt for oss på Ranheim. Her viser jeg bl.a. til de tak Ranheim Frivilligsentrals Språkkafé gjør for å integrere flyktningene i Ranheimsmiljøet og samfunnet for øvrig. Møtet er åpent for alle som er interessert i temaet!

 

Mange har synspunkter på integreringspolitikken

Rund om ved kafébordene, på arbeidsplassen, på skolen og andre steder der folk treffes dukker diskusjoner om «flyktningestrøm», integrering, tilbakesendelse, norskopplæring og NAV-tilskudd opp. Ikke alltid er slike diskusjoner og deltakeres ytringer knyttet til inngående kjennskap omkring norsk flyktningpolitikk. Vi mangler også fakta om flyktningens status, betingelser for opphold, forholdene i landet folk har flyktet fra, økonomiske betingelser, norskopplæring, arbeidsmuligheter og andre vesentlige forhold omkring enkeltpersoners faktiske situasjon.

Et slikt møte som Ranheim Arbeidersamfunn nå arrangerer gir oss kanskje svar på noen av de mest grunnleggende spørsmål vi stiller oss i forhold til opphold her i landet? Det knytter seg selvfølgelig spenning til innholdet i det Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg la fram og det er sannsynligvis stor interesse blant partiets medlemmer for å få fremmet sitt syn på framlegget under høringsperioden.

Så skal vi merke oss at Ranheim Arbeidersamfunn inviterer alle som ønsker å være med og diskutere temaet velkommen til tirsdagens møte! Du trenger altså ikke å være medlem av Arbeiderpartiet for å være med. Jeg skulle gjerne sett at flere av de flyktninger som nå bor på Ranheim tar seg tid til å komme!

Mohammed Abdullahi skal innlede

Ranheim Arbeidersamfunn har vært så heldig og fått tak i Mohammed Abdullahi til å innlede på tirsdagens møte. Abdullahi studerer nå statsvitenskap ved NTNU. Han skrev sin bacheloroppgave i vår med tittelen «Er små kommuner en bedre integreringsarena enn store kommuner? En kvalitativ dokumentstudie av bosettingspolitikk».

Han har også skrevet flere dagsaktuelle kronikker som omhandler integrering og som er blitt godt mottatt av leserne. Ved siden av sine studier på NTNU arbeider han som tekniker ved Apotek 1. Han er også politisk aktiv i Arbeiderpartiet.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

5. måned på rad med best omdømme!

12-10-2018 Hits:342 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Frank Lidahl                            foto: Kjell Arntzen «Medie- og Omdømmetrackeren» for september fra Sponsor Insight kom i dag tidlig. For 5.måned på rad er Ranheim klubben i Norge med best omdømme, både...

Les mer...

Karlsen sørget for 3 poeng

30-09-2018 Hits:461 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Karlsen sørget for 3 poeng

tekst og foto: Kjell Arntzen Kristiansunds supportergjeng fra Uglan satte en flott ramme rundt kampen Opptakten til kveldens kamp var satt i scene av «Uglan», Kristiansunds supportere. Med sine store faner og...

Les mer...

"Vi like Ranheim"

30-09-2018 Hits:548 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

"Vi like Ranheim"

tekst og foto: Kjell Arntzen I en mørk krok på Romantica fant jeg Jarl Ivar, Sigrid, Jannicke og Kerry. Jonny falt dessverre ut, men han var så absolutt tilstede. Rundt 400 av...

Les mer...

Ranheim møter Kristiansund BK

27-09-2018 Hits:259 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Ranheim møter Kristiansund BK

tekst og foto: Kjell Arntzen Vi gleder oss til å se Svein Maalens gutter nok en gang! Møt opp til kampen mot Kristiansund på søndag! Dere får ha meg noe unnskyldt når...

Les mer...