A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen                foto: Facebook

baatflyktninger

De fleste har nok kommet til Europa og Norge for at det er krig og utrygt i landene de kommer fra. Kanskje er det ikke rart at de søker ei trygg havn mens grufullhetene pågår? Hva skal vi si om et verdenssamfunn som ikke klarer å stanse galskapen?

Tirsdag 9. oktober klokka 19.00 kaller Ranheim Arbeidersamfunn inn til møte om integrering i Folkets Hus, Ranheim. Som bakgrunn for temaet foreligger Arbeiderpartiets migrasjonsutvalgs innstilling på asyl- og flyktningefeltet. Dette er en innstilling som nå er på høring i partiet. Temaet synes å være høyst aktuelt for oss på Ranheim. Her viser jeg bl.a. til de tak Ranheim Frivilligsentrals Språkkafé gjør for å integrere flyktningene i Ranheimsmiljøet og samfunnet for øvrig. Møtet er åpent for alle som er interessert i temaet!

 

Mange har synspunkter på integreringspolitikken

Rund om ved kafébordene, på arbeidsplassen, på skolen og andre steder der folk treffes dukker diskusjoner om «flyktningestrøm», integrering, tilbakesendelse, norskopplæring og NAV-tilskudd opp. Ikke alltid er slike diskusjoner og deltakeres ytringer knyttet til inngående kjennskap omkring norsk flyktningpolitikk. Vi mangler også fakta om flyktningens status, betingelser for opphold, forholdene i landet folk har flyktet fra, økonomiske betingelser, norskopplæring, arbeidsmuligheter og andre vesentlige forhold omkring enkeltpersoners faktiske situasjon.

Et slikt møte som Ranheim Arbeidersamfunn nå arrangerer gir oss kanskje svar på noen av de mest grunnleggende spørsmål vi stiller oss i forhold til opphold her i landet? Det knytter seg selvfølgelig spenning til innholdet i det Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg la fram og det er sannsynligvis stor interesse blant partiets medlemmer for å få fremmet sitt syn på framlegget under høringsperioden.

Så skal vi merke oss at Ranheim Arbeidersamfunn inviterer alle som ønsker å være med og diskutere temaet velkommen til tirsdagens møte! Du trenger altså ikke å være medlem av Arbeiderpartiet for å være med. Jeg skulle gjerne sett at flere av de flyktninger som nå bor på Ranheim tar seg tid til å komme!

Mohammed Abdullahi skal innlede

Ranheim Arbeidersamfunn har vært så heldig og fått tak i Mohammed Abdullahi til å innlede på tirsdagens møte. Abdullahi studerer nå statsvitenskap ved NTNU. Han skrev sin bacheloroppgave i vår med tittelen «Er små kommuner en bedre integreringsarena enn store kommuner? En kvalitativ dokumentstudie av bosettingspolitikk».

Han har også skrevet flere dagsaktuelle kronikker som omhandler integrering og som er blitt godt mottatt av leserne. Ved siden av sine studier på NTNU arbeider han som tekniker ved Apotek 1. Han er også politisk aktiv i Arbeiderpartiet.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

STOLT av dåkker!

19-05-2019 Hits:156 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det å slå Sarpsborg 08 hjemme på Sarpsborg Stadion er enormt! Det klarte et heltent Ranheimslag i kveld. En overbevisende borteseier med 1-3 var så fortjent så fortjent...

Les mer...

Kan vi se opp til Roseborg BK????

19-05-2019 Hits:486 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Kan vi se opp til Roseborg BK????

tekst: Kjell Arntzen                  foto: arkiv Er det mulig å behandle Bendtner slik Rosenborg gjør? Mitt svar er: NEI! Dette har strengt tatt ikke noe i Ranheimsavisa å gjøre. Når redaktøren allikevel blir...

Les mer...

Ikke dårlig av Ranheim TF

16-05-2019 Hits:148 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Førsteomgangen var vel ikke mye å skryte av hverken fra hjemmelagets side eller Ranheims. Kjedelig og lite sjanser. Dessuten registrerte vi horribelt forsvarsspill av Alseth, Furu og Foosnæs...

Les mer...

Kjenn på denne; 1-5

12-05-2019 Hits:135 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen                            En enkelt fotballkamp kan gjøre vondt, - uendelig vondt! Det gjorde det i kveld etter...

Les mer...