A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen                foto: Facebook

baatflyktninger

De fleste har nok kommet til Europa og Norge for at det er krig og utrygt i landene de kommer fra. Kanskje er det ikke rart at de søker ei trygg havn mens grufullhetene pågår? Hva skal vi si om et verdenssamfunn som ikke klarer å stanse galskapen?

Tirsdag 9. oktober klokka 19.00 kaller Ranheim Arbeidersamfunn inn til møte om integrering i Folkets Hus, Ranheim. Som bakgrunn for temaet foreligger Arbeiderpartiets migrasjonsutvalgs innstilling på asyl- og flyktningefeltet. Dette er en innstilling som nå er på høring i partiet. Temaet synes å være høyst aktuelt for oss på Ranheim. Her viser jeg bl.a. til de tak Ranheim Frivilligsentrals Språkkafé gjør for å integrere flyktningene i Ranheimsmiljøet og samfunnet for øvrig. Møtet er åpent for alle som er interessert i temaet!

 

Mange har synspunkter på integreringspolitikken

Rund om ved kafébordene, på arbeidsplassen, på skolen og andre steder der folk treffes dukker diskusjoner om «flyktningestrøm», integrering, tilbakesendelse, norskopplæring og NAV-tilskudd opp. Ikke alltid er slike diskusjoner og deltakeres ytringer knyttet til inngående kjennskap omkring norsk flyktningpolitikk. Vi mangler også fakta om flyktningens status, betingelser for opphold, forholdene i landet folk har flyktet fra, økonomiske betingelser, norskopplæring, arbeidsmuligheter og andre vesentlige forhold omkring enkeltpersoners faktiske situasjon.

Et slikt møte som Ranheim Arbeidersamfunn nå arrangerer gir oss kanskje svar på noen av de mest grunnleggende spørsmål vi stiller oss i forhold til opphold her i landet? Det knytter seg selvfølgelig spenning til innholdet i det Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg la fram og det er sannsynligvis stor interesse blant partiets medlemmer for å få fremmet sitt syn på framlegget under høringsperioden.

Så skal vi merke oss at Ranheim Arbeidersamfunn inviterer alle som ønsker å være med og diskutere temaet velkommen til tirsdagens møte! Du trenger altså ikke å være medlem av Arbeiderpartiet for å være med. Jeg skulle gjerne sett at flere av de flyktninger som nå bor på Ranheim tar seg tid til å komme!

Mohammed Abdullahi skal innlede

Ranheim Arbeidersamfunn har vært så heldig og fått tak i Mohammed Abdullahi til å innlede på tirsdagens møte. Abdullahi studerer nå statsvitenskap ved NTNU. Han skrev sin bacheloroppgave i vår med tittelen «Er små kommuner en bedre integreringsarena enn store kommuner? En kvalitativ dokumentstudie av bosettingspolitikk».

Han har også skrevet flere dagsaktuelle kronikker som omhandler integrering og som er blitt godt mottatt av leserne. Ved siden av sine studier på NTNU arbeider han som tekniker ved Apotek 1. Han er også politisk aktiv i Arbeiderpartiet.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

En utviklingsarena for unge trønderske s…

12-12-2018 Hits:731 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

En utviklingsarena for unge trønderske spillere

tekst: Kjell Arntzen                             foto: LFK Adria Mateo Lopez avslutter sitt opphold på Levanger den 31.12.2018. Vi mener at han ikke bør velges av Ranheim TF. Jeg har ikke noe imot spanjoler, portugisere...

Les mer...

Det ble ingen fest!

11-11-2018 Hits:411 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det ble dessverre ingen festforestilling på Extra Arena i kveld. Det ble nesten slik at mitt forsøk på å være en patriotisk fotballreporter fikk seg en knekk. Et...

Les mer...

Løkbergs siste hjemmekamp

09-11-2018 Hits:294 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Løkbergs siste hjemmekamp

tekst: Kjell Arntzen         foto: Ranheim TF Vi tar et foreløpig farvel med Kristoffer på søndag. Han takker sikkert med ei scoring eller to? Søndagens kamp mot Tromsø blir Kristoffer...

Les mer...

Spennende og morsom kamp!

28-10-2018 Hits:314 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen En halv time før kampen er det vanlig at gjestenes lags trener kommer på VIP-samlingen og intervjues av Frank Lidahl. Denne gang var det LSKs svenske trener Jørgen...

Les mer...