A+ A A-

av: Kjell Arntzen                        foto: alring og helse

eldre

Det blir mange titt ut gjennom vinduet i våre ensomme stunder. Slik fortoner dagen seg for flere enn det vi tror.

«Gartneren i Olderdalen» kaller seg gjerne for «Gamlingen». Det kan vi avkrefte, mannen er langt fra gammel i sinn og gjerninger. Årene har han godt plasser i kroppen, men hodet, aktiviteten og samfunnsengasjementet er så absolutt til stede. Per Svendsen heter han og har hjerte for mange. Det som er mest framme i hodet er nok eldreomsorgen med trygdeboliger, sykehjem, hjemmehjelp og det som gjør livet bedre og tryggere for eldre med behov. Noe annet han brenner for er de mange tusen som føler på ensomhet. Nå har han fremmet et forslag om at det i Trondheim kommune skal opprettes en stilling som ensomhetsombud.

Hans argumentasjon går mye på de eldres ensomhet, men i sin redegjørelse for forslaget var han også sterkt klar over at ensomhet treffer ulike aldersgrupper og at disse har nøyaktig de samme behov for kontakt, trygghet og omsorg i sin ensomhet. Forslaget ble enstemmig vedtatt i et møte i Ranheim Arbeidersamfunn. Nå går det videre til behandling i Trondheim Arbeiderparti og sikkert videre i det politiske systemet. Enden på det hele vil jeg tro ender med et vedtak om at en slik stilling etableres.

Aud Kristiansen skapte blest om ensomhet

Morsomt var det at det var Ranheimsdama Aud Kristiansen som satte fokus på ensomhet. Gjennom TV-innslag og annen medieomtale. Det rapporteres både fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Kirkens Bymisjon om stor pågang fra mennesker i alle aldre som vil hjelpe.

Ensomhet kan ramme alle. Det gjelder om du er gammel eller ung, rike som mindre rike, kvinner som menn, - kort sagt alle kan føle på ensomhet til tider eller alltid. Aud var en av de som følte seg ensom uten at vi skal komme nærmere inn på hennes situasjon. Det vi vil takke Aud for er at hun ble en tydelig stemme som brakte ensomheten nærmere oss alle.

Jeg tillater meg å referere Per Svendsens begrunnelse for forslaget:

«I ei av Åge Aleksandersens populære visetekster heter det: «Akkurat no e det no`n som slit med ensomhet. Akkurat no e venna go å ha.»

I vår by er det mange unge og spesielt de eldste av de eldre som av ulike årsaker ikke tar del i fellesskapets aktiviteter. Det foreligger mange studier som viser den store sosiale og helsemessige betydning det har for den enkelte av å kunne ta del i nærmiljø-treffpunkter med mellommenneskelige relasjoner.

De aller fleste eldre oppgir at de har gode sosiale relasjoner; men hele en av fem pensjonister sier at de er plaget av ensomhet. Aldersforsker Øyvind Næhrs undersøkelser viser at hele 63 % av de over 85 år føler seg «ofte eller av og til» ensomme; og tilføyer at hyppigheten av ensomhet er et godt barometer på hvordan våre sosiale nettverk fungerer. Her vises det til den klare sammenhengen mellom ensomhet og psykisk helse og rusproblemer.

Mange ensomme opplever at den digitale verden åpner for nye muligheter.

Men fremdeles vet vi at hele 500 000 over 60 år aldri nytter internett. Det er til i dag forsket lite på de eldre sine levekår og livskvalitet. Skadevirkningene av at så mange ensomme har vansker med å makte hverdagen er så alvorlig at de i England betegner dette som «vår tids pest». (Opprettet egen minister for saksområdet.)    

Forsker Magnhild Nicolaisen ved Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse peker på verdien av ulike lavterskeltilbud som transporttjeneste, gruppeaktiviteter, selvhjelpsgrupper og besøkstjeneste. Her kan tilføyes organiserte telefonkontakter.

Det skjer i dag et betydelig frivilligarbeid ute i alle våre bydeler. Vi har tro på at mye er å hente økonomisk og sosialt ved en medarbeider med et spesielt ansvar for å koordinere og strukturere arbeidet med å gi hjelp til de mange som i dag sliter med opplevd ensomhet i byen vår.

Forslaget som ble fremmet og vedtatt:

«Trondheim Arbeiderparti utreder behovet for opprettelse av et «ensomhetsombud» i kommunen med arbeidsoppgave:

I samarbeid med kommunens frivilligsentraler og helse- og sosialtjenesten utvikle og organisere tiltak som forebygger og bedrer situasjonen for de mange som sliter med ensomhet».

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

RAW AIR i Granåsen

12-03-2019 Hits:139 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

RAW AIR i Granåsen

tekst: Kjell Arntzen                   foto: NSF Møt opp til folkefest i Granåsen. Det bli spenning til siste slutt. RAW AIR er en hoppfest som arrangeres i Oslo, på Lillehammer og i Trondheim. Det...

Les mer...

En utviklingsarena for unge trønderske s…

12-12-2018 Hits:848 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

En utviklingsarena for unge trønderske spillere

tekst: Kjell Arntzen                             foto: LFK Adria Mateo Lopez avslutter sitt opphold på Levanger den 31.12.2018. Vi mener at han ikke bør velges av Ranheim TF. Jeg har ikke noe imot spanjoler, portugisere...

Les mer...

Det ble ingen fest!

11-11-2018 Hits:480 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell Arntzen Det ble dessverre ingen festforestilling på Extra Arena i kveld. Det ble nesten slik at mitt forsøk på å være en patriotisk fotballreporter fikk seg en knekk. Et...

Les mer...

Løkbergs siste hjemmekamp

09-11-2018 Hits:373 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Løkbergs siste hjemmekamp

tekst: Kjell Arntzen         foto: Ranheim TF Vi tar et foreløpig farvel med Kristoffer på søndag. Han takker sikkert med ei scoring eller to? Søndagens kamp mot Tromsø blir Kristoffer...

Les mer...