A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen                             foto: arkiv og Kjell Arntzen

Svein Otto 2 intro

Svein Otto fra et tidligere intervju jeg gjorde med han i Horgveien.

Ingen skal kunne si at bystyrerepresentanten fra Pensjonistpartiet, Svein Otto Nilsen, ligger på latsiden i sitt engasjement. Nå har han levert et privat forslag til Trondheim bystyres møte 29. august som dreier seg om etablering av en tursti mellom Vikåsen og Reppeveien. Dette har han gått videre med i forbindelse med rydding av massedeponiet på Reppe. Her har grunneieren av området ytret ønske om at turstien langs Reppeveien blir utbedret slik av man får en gangforbindelse mellom Reppeveien og Osveien. I følge Nilsen er da tiden inne for å få tilbake en turvei på hele strekningen mellom Vikåsen og Reppe Øvre.

Svein Otto forteller til Ranheimsavisa at bystyret for 20 år siden, nærmere bestemt i 1999, vedtok et nytt veisystem på Reppe som inkluderte en tverrforbindelse til Vikåsen langs Reppeåsen.

-        Slik jeg ser det, sier Svein Otto, synes det å være en realitet at en ny veiløsning ikke vil bli gjennomført på mange år om man ikke får til en enklere løsning. For beboerne og folk som ferdes i området vil en enklere løsning være en god løsning på kort sikt, er Svein Ottos forslag til løsning.

En tidligere forbindelse

-        Tidligere var det i det minste en dirkete forbindelse mellom den øvre delen av Reppe og Vikåsen med en tursti som gikk over ei gangbru ved demningen på den nedre delen av Nydammen, fortsetter Svei Otto. – Da Nydammen ble opprustet tidlig på 1990-tallet ble passasjen over dammen stengt og stien øst for dammen ble tatt ut av bruk.

Farlig kryssing av Vikelvveien

-        I dag er det slik at skoleelever og turgåere krysser elva eller den sterkt trafikkerte Vikelvveien for å komme til øvre del av Reppe. Elevene ved Vikåsen og Markaplassen skole bruker ofte Reppejordene i vintermånedene. Dette innebærer også kryssing av den sterkt trafikkerte Vikelvveien, forteller Svein Otto.

Tok opp saken også i 2004

Plan- og bygningsenheten skriver den 21. januar 2015 et svar på en interpellasjon Pensjonistpartiets Nilsen hadde fremmet i bystyret på slutten av 2014. Jeg spør hva de skriver i dette svarbrevet? – Jo, de skriver at det er behov for en turvei dirkete fra Vikåsen til Reppe hvor det er fine friområder med blant annet Tjønnstuggu og Solemsvåttan. De skriver videre i det samme svarbrevet at folk på søndre deler av Reppe har behov for å komme til Vikåsen hvor det er barnehager, skoler, butikk og annen service. De påpekte at Vikelva er en barriere som er vanskelig å krysse uten at det tas lange omveier.

Dette går for sent

Svein Otto er ikke særlig imponert i tempoet for å få gjort noe med dette. – Dette går så alt for sent, sier han til Ranheimsavisa. – Allerede i 2005 anbefalte rådmannen at passasjen over Nydammen skulle vurderes i forbindelse med Transportplanens handlingsprogram for årene 2006 – 2009. Nå har det gått 14 år og det er på tide at noe positivt skjer, slår Svein Otto fast. – Det er nå på gang en prosess fra grunneier om å få utredet turstien mellom Reppeveien og Osveien. Det er en prosess som krever støtte fra alle oss som er interessert i at dette nå blir realisert. Vi krever nå at denne trygge turstien fra Vikåsen til Reppe blir en realitet, avslutter en engasjert «bydelspolitiker».

Forslaget som fremmes

Bystyret er positiv til å få etablert en sikker turvei mellom Vikåsen og Reppeveien. Det vises til bystyrets vedtak i møtet 25. mars 2004 hvor bystyret også den gang så på tiltaket som meget positivt. Bystyret ønsket å se på mulighten til å knytte bydelene Reppe og Vikåsen sammen med ei gangbruk over Vikelva for å bedre framkommeligheten både for skolebarn og turfolk.

Bystyret er positiv til at man snarest setter igang en prosess for å få etablert denne komplette turstien mellom Vikåsen og Reppeveien.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Ranheim - Fram Larvik i kvarten

23-09-2019 Hits:61 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Ranheim - Fram Larvik i kvarten

av: Kjell Arntzen                  foto: fra Fram Larvik Det er ikke noe «hvemsomhelst»-lag som kommer til Ranheim på onsdag. Det er faktisk en av landets eldste klubber som møter til kvartfinale i...

Les mer...

Det holdt ikke helt inn!

22-09-2019 Hits:103 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Det er lenge siden jeg har kost meg så godt på Extra Arena som i kveldens 1. omgang mot serietoer Bodø/Glimt. Gutta kjempet om hver ball og...

Les mer...

Vær glad i laget ditt!

21-09-2019 Hits:442 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Vær glad i laget ditt!

Innledning: Kjell A. Arntzen Vår egen Blakstad fikk mer enn nok med å bryne seg på Godsets Prosper Mendy. Vi ser det på Old Trafford, Anfield, Santiago Bernabeu, Park des Princes, Ullevål...

Les mer...

TAP, men vi gir oss ikke!

15-09-2019 Hits:136 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Jeg tok plass i godstolen fem minutter før kampstart. Eurosport Player var funnet fram og håpet om 3 poeng satt klistret i hodet. Slik gikk det dessverre...

Les mer...