A+ A A-

av: Kjell Arntzen

ByvpenetJeg ser av lesertallene at det er en rimelig bra interesse rundt dette temaet. Det betyr at det er ingen grunn til å avslutte den planlagte orienteringen, som har tre hensikter; - en generell orientering om hvilke lister velgerne kan velge mellom, valgordningen og dennes bestemmelser, et ønske om å få flere til å benytte stemmeretten og et forsøk på å få flest mulig kvalifiserte politikere med adresse her på Ranheim valgt inn. Så får vi etter hvert se om vi lykkes med noe av dette.

Hvem har stemmerett?

Kommunal- og regionaldepartementet (KDM) har bestemt at disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 (her har jeg kunnet sagt «kommunal- og miljødepartementet, men det er de som selv forkorter seg med KMD):

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Det betyr at det er flere som har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg. Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har stemmerett.

Alle som skal stemme må være innført i kommunens manntall på valgdagen.

Ingen strykning av listekandidater

Det er mange som har ytret ønske om å få gjeninnført ordningen med å få stryke kandidater ved valg. Stortinget vedtok i 2017 at «regjeringen skal fremme forslag om å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke listekandidater ved fylkestings- og kommunevalg». Saken er nå til behandling i noe som heter Valglovutvalget.

KMD vil vente på Valglovutvalgets utredning om dette før det eventuelt foreslås endringer. Utredningen fra utvalget skal foreligge innen 31. desember 2019. Enn så lenge vil det ikke være anledning til å stryke kandidater ved valgene i 2019.

Så er det å merke seg at å «kludre» på valglisten kan føre til at din stemme kan bli forkastet og ikke regnet med i valgoppgjøret. Det er hemmelig valg, og skulle «kludringen» f.eks. før til at listen kan spores tilbake til deg er den ikke med. Også andre merker og rot på valgseddelen kan føre til det samme.

Kommunevalget 2019

Stemmeseddelen til kommunevalget vil denne gang være rosa. Fylkestingsvalgets liste er lys blå. Listene kan bestå av mange eller få kandidater. Dette avgjøres gjerne av hvor stort kommunestyret er og hvor mange kandidater som skal velges. Det er også ofte slik at enkelte lister ikke har så mange kandidater som er aktuelle.

Det finnes imidlertid et minimumskrav til hvor mange kandidater en liste skal inneholde. Ved kommunevalg må det minimum være 7 kandidater som står oppført.

Kumulering ved kommunevalg

På de fleste listene ved årets kommunevalg vil du se at navnene på de første kandidatene står oppført med fet skrift. Dette er det partiene selv som gjør. Partiene vil gi disse et «stemmetillegg». Dette «stemmetillegget» er et signal om at disse kandidatene ønsker partiet å prioritere. De er kumulerte som vi sier.

Rent teknisk betyr dette (som du slett ikke trenger å huske) at disse kandidatene gis et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25% av det antall stemmesedler partiet (eller listen) har fått ved valget.

Du er uenig i rekkefølgen på kandidatene

Er du uenig i rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen, har du mulighet til å gjøre endringer på dette. Du kan gi en personstemme i form av et kryss i ei rute på stemmeseddelen. Slike personstemmer kan du gi til så mange du ønsker på listen du bruker.

Ved opptellingen er det da de kandidatene som har fått flest personstemmer til sammen som blir valgt om listen har flere mandater tilgjengelige. Flest personstemmer avgjør rett og slett rekkefølgen på kandidatene.

«Slengere»

Dette er noe jeg kommer nærmere tilbake til i en annen del av denne serien. Men kort fortalt er det en mulighet du har for å føre opp en kandidat fra en annen valgliste på den du benytter. Stemmer du f.eks. Høyre og ønsker NN fra Arbeiderpartiet inn i bystyret, fører du NN inn på den valglista. På valglistene er det gjort plass for «slengere».

Dersom du fører opp «slengerstemmer» vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer. Det er i hovedsak ikke katastrofalt for den ene eller den andre.

En mulig «slenger»?   (ikke mulig – hun er ikke kandidat i 2019)

Dette er et eksempel på hvordan vi vil kunne presentere og gjerne antyde «slengere» over til din liste om du stemmer et annet parti enn det vedkommende representerer. Jeg har i dette eksemplet valgt en representant som denne gang ikke er blant kandidatene som kan velges, Berit Tiller fra Høyre.

Berit Tiller

Berit Tiller gjorde en god jobb for oss da "slaget" om Grytbakkstanda og Ladestiens forlengelse sto på.

Berit er direktør ved Trøndelag Teater. I 8 år har hun hatt permisjon fra jobben ved teateret for å gjøre sin tjeneste som politiker. I Høyres bystyregruppe har hun vært gruppeleder og en av de aller fremste. I årene 2015 til 20117 var hun leder av den viktige «Finans- og næringskomiteen». Da Yngve Brox valgte å trekke seg fra sitt tunge verv som kommunalråd i 2017, var spørsmålet om hvem som skulle være hans etterfølger ikke mye å diskutere. Det var og ble Berit Tiller.

Så lenge jeg har vært interessert i politikk har jeg kjent til Berit. Hun har vært aktiv siden tidlig på 1980-tallet. I perioden 1985-1989 var hun vararepresentant til Stortinget for sitt parti.

Som kommunepolitiker har Berit Tiller gjort en stor innsats for vår bydel. I vår «kamp» for å bevare Grytbakkstranda og fjæraområdene var hun en sterk støttespiller. Hennes innlegg fra bystyrets talerstol i denne saken har jeg omtalt tidligere. Her var hun saksorientert så det holdt, uredd, klar og gikk rett i strupen på Erling Moe, Geirmund Lykke og de andre fra disse partiene som ville ødelegge denne idyllen.

Det som nå er trist er at Berit Tiller nå har valgt å gå tilbake til Trøndelag Teater. Det er bra for teateret, men mindre bra for Trondheim Bystyre. Hun er ikke kandidat ved de valgene som nå forestår og kan dessverre ikke gis «slengere».

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Godkjent og mer enn det

01-12-2019 Hits:317 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det var godt med Ranheimssupportere som virkelig ga lyd fra seg på Lerkendal. Laget som entret en dårlig Lerkendalmatte var tent og klar for å gjøre sin...

Les mer...

En bydel med tre lag i elitserie

14-11-2019 Hits:805 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Jeg kunne tenkt meg å spørre: Hvilken bydel i Norge er det overskriften peker mot? Dere brukte vel ikke lang tid til å tenke før svaret kom?...

Les mer...

Ikke gode nok

10-11-2019 Hits:320 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen I bunnoppgjøret vi ikke skulle tape var vi ikke gode nok. Etter at hjemmelaget hadde dominert de første minuttene ga Erlien oss en opptur. Etter 25 minutter...

Les mer...

Takk for at du er på lag med Ranheim

08-11-2019 Hits:365 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Frank Bo Lidahl 3 kamper igjen. Søndag er det Mjøndalen away. Lag 15 og 16 i ligaen. Vinneren har en fair sjanse til å gripe kvalik eller til og med...

Les mer...