A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

I denne avsluttende artikkelen om kommunevalget gjør Ranheimsavisa en vurdering av de sjanser og muligheter de forskjellige partiene har ved dett valget. Vi gir samtidig noen råd eller tips til deg som velger om hva som kan gjøres for å få valgt inn så mange som mulig fra Ranheim. I utgangspunktet er kun Julie Indstad Hole sikker på plass i det kommende bystyre. Hun innehar 3. plassen på Arbeiderpartiets liste.

De andre Ranheimskandidatene må ha din hjelp for å kunne bli valgt inn. At Julie er den eneste fra Ranheim som er sikker må slett ikke bety at du ikke trenger å gi din personstemme til henne. En personstemme markerer tydelig at vi vil ha kandidaten med, i dette tilfellet Julie Indstad Hole.

ARBEIDERPARTIET

politiske partiPartiet har forhåndskumulert 10 kandidater. Blant disse er Ranheims Julie Indstad Hole, nominert på 3. plass. Andre Ranheimskandidater er Oddny Estenstad på 19. plass og Kjell Aune på 34. plass.

Sjanser:

Julie Indstad Hole skal være rimelig sikker på å bli bystyrerepresentant med sin 3, plass. Det forhindrer ikke at om du stemmer AP så setter du et kryss foran Julies navn. Da har du gitt henne din personstemme.

Når AP har kumulert 10 så er det store sjanser for at vi velgere kan være med å avgjøre rekkefølgen på de som ikke er kumulerte. Ser vi på gallupen fra 18.08. (om dette blir valgresultatet) er det 9 av listekandidatene som vi har medvirkning til å få valgt inn.

Oddny og Kjell er i utgangspunktet usikre. De er begge avhengig av å få flere personstemmer. Det betyr at de er avhengige av å få din personstemme. Om du stemmer AP gjør du det som jeg har nevnt for Julie, sett et kryss ut for Kjell Aune (nr. 34) og Oddny Estenstad (nr. 19).

Om du står overfor valget mellom de to vil Ranheimsavisa anbefale Kjell som vi tidligere har presentert.

Om du stemmer et annet parti

Om du ikke bruker Arbeiderpartiets liste ved valget anbefaler vi å føre opp Kjell Aune, Julie Hole og Oddny Estenstad som slengere på den listen du bruker.

FREMSKRITTSPARTIET

FrPFremskrittspartiet har selv forhåndskumulert 7 kandidater. I følge overnevnte gallup vil de få 5 representanter. Det betyr i praksis at om du stemmer Frp så kan du være med å endre rekkefølgen på de som er forhåndskumulert ved å sette kryss ut for navnet på den/de du vil ha valgt.

Sjanser

Her har du vel ingen andre sjanser enn å være med på å påvirke rekkefølgen for de 7. Ranheim har en kandidat på partiets liste. Det er Ragnar Woldseth som bor på Markaplassen. Han står oppført som nummer 25 på listen. Min påstand er at det er umulig å få Woldseth innvalgt. I beste fall kan han få nok personstemmer til at han blir vararepresentant.

HØYRE

HyreHøyre har selv forhåndskumulert 10 kandidater som de ønsker å få valgt inn. I følge sist tilgjengelige gallup for Trondheimsvalget har velgerne en mulighet til å bestemme rekkefølgen på de 4 kandidatene partiet ser ut til å få.

Partiet har funnet plass til 4 kandidater med adresse til Ranheim. Her har Ranheimsavisa tidligere presentert listekandidat nummer 12, Gerd Wold. De øvrige fra Ranheim er: Robert Flatås nr. 22, Håvard Karlsen nr. 35 og Lise Kaspersen nr. 36.

Sjanser:

Vi kan ikke vente å få valgt inn de 4 Ranheimskadidatene uten et massivt antall personstemmer. Kanskje det her er lurt å konsentrere seg om en, partiets 12. kandidat Gerd Wold? Det bør være sjanser for at Gerd kan bli valgt inn. Kanskje er det også godt for det nye bystyret at vi også får inn noen som har nådd pensjonistalderen?

Stemmer du Høyre så setter du et kryss utfor Gerd Wolds navn (nr. 12). Da har du gitt henne din personstemme.

Om du stemmer et annet parti

Om du stemmer et annet parti enn Høyre kan du gjerne gi Gerd Wold din personstemme som slenger. Før hennes navn opp på din valgliste under kolonnen: «Kandidater fra andre lister».

KRISTELIG FOLKEPARTI

KrFKrf har forhåndskumulert 3 kandidater. Det er en representant mer enn det de har i det sittende bystyre. Gallupen gir partiet 1 representant.

Sjanser

Om partiet får 1, 2 eller 3 representanter blir det den/de som har fått flest personstemmer fra velgerne valgt. Her står det mellom Geirmund Lykke, Berit Johanne Kappelrud og Espen Agøy Hegge. Ingen av disse har adresse til Ranheim.

Om jeg skulle anbefale noe så må det være å gi en personstemme til nestoren og nåværende kommunalråd, Geirmund Lykke.

Du kan har også mulighet for å benytte Krf`s kandidater som slengere på din valgliste.

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MDGMDG har også forhåndskumulert, som Arbeiderpartiet og Høyre, 10 kandidater. Det er 4 flere enn det siste gallup mener de får. Det betyr at om du stemmer MDG så kan du være med å bestemme rekkefølgen på de kumulerte kandidatene. De som får flest personstemmer av de 6 det er ventet partiet får, blir valgt. De andre blir vararepresentanter.

MDG har ingen kandidater med adresse til Ranheim på sin liste. Personlig mener jeg at byens nåværende varaordfører, Ola Lund Renolen, bør gis personstemmer av MDGs velgere. Han må gjerne brukes som slenger på den listen du selv benytter.

PENSJONISTPARTIET

PPPensjonistpartiet har forhåndskumulert 3 av sine kandidater. Det er i rekkefølge Svein Otto Nilsen. Morten Kokaas og Elizabeth Berg Moan. Om listene for partiet blir innlevert urettet, blir de valgt inn i denne rekkefølgen. I følge den foreliggende gallup har PP kumulert 1 kandidat utover det de får inn. Hvem som blir valgt inn er uvisst og spennende.

Sjansene

Jeg tror ikke PP får valgt inn 3 representanter. 2 kan de klare og det vil være svært sannsynlig. Da har partiets egne velgere sjansen til å sikre hvem av de 3 kumulerte som skal velges inn. Det er Svein Otto Nilsen og Morten Kokaas som representerer partiet nå.

Det er ikke tvil om at Svein Otto Nilsen har gjort en god jobb for Ranheim i inneværende periode. Det er ingen grunn til å tro at han ikke vil gjøre det i den neste perioden også om han blir valgt. Svein Otto får tradisjonelt mange personstemmer fra egne velgere, men han har også vært av de som har fått flest slengere fra andre partilister.

Ingen skal ta det for gitt at det blir slik denne gang. Etter Ranheimsavisas oppfatning må vi kunne bidra til å sikre Svein Otto en plass i det nye bystyret. Om Morten Kokaas blir Pensjonistpartiets andre representant er det OK for oss på Ranheim. PPs velgere bør gi personstemmer til Nilsen og Kokaas.

Stemmer du et annet parti

For Ranheimsamfunnet er det viktig at Svein Otto Nilsen blir valgt inn i det nye bystyret. Om dere ønsker det så bruk Svein Otto Nilsen som slenger på din stemmeseddel. Det går også an å bruke Morten Kokaas i tillegg. Begge vil gjøre en god jobb for Ranheim.

RØDT

RdtRødt har forhåndskumulert 4 kandidater. Det er likt det antall representanter partiet synes å få i henhold til gallup. Jeg tror de 4 som er forhåndskumulert blir valgt inn. Det er trolig små sjanser for at Ranheims representanter på Rødts liste, Ottar Ratvik Østvik som har adresse til Sagplassveien (nr. 63) og Linda Borgen med adresse til Humlehaugveien (nr. 64), kan bli valgt inn som vararepresentanter.

Sjanser

Rødt får nok minst 4 representanter i det nye bystyret. Det er en dobling fra dagens representasjon. Sjansene for å få valgt inn Ottar og Linda synes små, men er personstemme kan du ofre på dem om du stemmer Rødt.

Stemmer du en annet parti

Det er ikke lurt å føre opp for mange slengere. Det tillatte antall er 16 fra andre lister. Som nevnt i en tidligere artikkel reduseres betydningen av din stemme for partiet du gir din stemme til. Det partiet du overfører en slenger til vinner tilsvarende.

Om du finner det riktig er begge aktuelle som slengere.

SENTERPARTIET

SenterpartietSenterpartiet har kumulert kun 2 av sine kandidater. Det er Marte Løvik og Jarle Morten Gundersen. Det er ventet at SP vil gjøre et sensasjonelt godt valg i Trondheim også. Gallupen jeg forholder meg til gir partiet 5 representanter. Det betyr at om du stemmer SP vil du i stor grad ha innflytelse på de som velges inn sammen med Løvik og Gundersen.

Senterpartiet har 4 kandidater med adresse Ranheim. Det har ikke lyktes oss å få tak i noen av dem. Mariell Ulla Toven som står som partiets 22. plass kjenner vi litt fra tidligere folkemøter i Folkets Hus. Hun har adresse til Anton Jenssens vei. I tillegg har de Anne Hove i Reppeveien, Kristian Skinderhaug på Sagplassen og Marius Støre Govatsmark i Malvikveien.

Vi har dessverre for liten kjennskap til SPs kandidater ved dette kommunevalget, men skal du gi en personstemme til noen kan vi tilrå en stemme til Mariell Ulla Toven.

Sjanser

Senterpartiet vil gjøre et godt valg i Trondheim. Den foreliggende gallups gir partiet hele 5 representanter det er mer enn en fordobling siden valget i 2015.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV)

SVPartiet har kumulert 5 av sine kandidater. I følge den foreliggende gallup vil de gjøre et bedre valg enn dette. Sjansen er stor for at de kan oppnå 8-9 representanter ved dette kommunevalget.

Her kan vi altså ha innflytelse over hvem som skal velges inn fra SV. Stemmer du SV så bør du gi din personstemme til 21-åringen fra Olderdalen, Alida Johanne Domaas. Hun står på 16. plass på SVs liste. På Rotvoll bor SVs førstekandidat, Mona Berger. Hun har adresse til Stuttveien på Nedre Charlottenlund. Ranheimsavisa har presentert den unge politikeren som brenner for Ranheim.

Stemmer du SV så gi din personstemme ved å sette kryss ut for kandidat nummer 16, Alida Johanne Domaas.

Sjanser

Jeg tror det er stor sjanse for å få valgt inn Alida Johanne denne gang. For å få det til bør de som stemmer SV sørge for at hun får din personstemme.

Jeg regner med at SV fortsatt står rimelig sterkt her på Ranheim. Det kan bety at mye er gjort for å sikre Alida Johanne en plass i bystyret med de mange personstemmene som kan gis av velgere på Ranheim.

Stemmer du et annet parti

Om du stemmer på et annet parti enn SV vil vi tilrå at du gir din personstemme til Alida Johanne som slenger. Du fører hennes navn opp i den rubrikken som er for slengere. Skriv navnet med store bokstaver og partiet hun er overført fra. Jo flere slengere hun får jo større er sjansen for at vi får henne inn som bystyrerepresentant.

VENSTRE

VenstreVenstre har forhåndskumulert 4 kandidater. Det er Erling Moe som er lansert som partiets ordførerkandidat, Lucie Katrine Sunde-Eidem, Trond Åm og Eirin Sørå. Slik meningsmålingen pr. 18.08. sier kan 3 av disse få plass i bystyret.

Partiet har hele 4 kandidater fra Ranheim, men alle synes å være sjanseløs på en plass i partiets bystyregruppe. Vi har presentert Arve Hov som er plassert på listas 61. plass. Personstemmer til Arve kan føre han inn som vararepresentant, men realismen i dette er kanskje ikke tilstede? Ellers har Ellisiv Skei fra Reppeveien, Torhild Hafstad fra Grilstadfjæra og Tor Nicolaisen fra Einmoen plasser på Venstres liste.

Sjansene

Ranheimskandidatene synes å ha null sjanser for å bli valgt inn i bystyret. Det synes også vanskelig å se for seg at noen av «våre» vil kunne bekle partiets vararepresentantliste også. Her er det kanskje den som har størst vennekrets som kan plassere seg fram på listen pga. personstemmer.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gi…

26-02-2020 Hits:13 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gir deg sjansen

av: Kjell A. Arntzen                                 foto: Memoshome Kjøp sesongkort på Forzatribunen så er du med i treknigen av billetter til kampen mot Alanyaspor i Tyrkia. Premien er verd 11.400,- kroner Forza Ranheims leder...

Les mer...

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrki…

21-01-2020 Hits:1539 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrkia

av: Kjell A. Arntzen Memoshomes representant i Trondheim er Robert Hilstad. Han er også Fagsnekkern og en ivrig Ranheimssupporter. Nå skal Robert og 188 andre til Tyrkia for å se det...

Les mer...

Godkjent og mer enn det

01-12-2019 Hits:662 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det var godt med Ranheimssupportere som virkelig ga lyd fra seg på Lerkendal. Laget som entret en dårlig Lerkendalmatte var tent og klar for å gjøre sin...

Les mer...

En bydel med tre lag i elitserie

14-11-2019 Hits:1184 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Jeg kunne tenkt meg å spørre: Hvilken bydel i Norge er det overskriften peker mot? Dere brukte vel ikke lang tid til å tenke før svaret kom?...

Les mer...