A+ A A-

av: Kjell A. Arntzen

Det nærmer seg valgdagen og det nærmer seg Ranheimsavisas avslutning på forhåndsomtalen av valget. Vår målsetting med denne serien har vært å opplyse om de praktiske sidene ved valget og samtidig gjøre et forsøk på å få flere som har adresse til Ranheim valgt inn i det nye bystyret. Selvfølgelig skulle vi også ha viet fylkestingsvalget oppmerksomhet, men i den lokale sammenheng er det ikke av den største betydning. Jeg mener slett ikke at dette valget er uinteressant, men når det gjelder din og min påvirkning på hvem som skal velges ved dette valget ser jeg det vanskelig (kanskje også uinteressant) å få inn folk fra Ranheim? Vi tar denne gang for oss de to siste som vi har valgt å presentere, Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet og Julie Indstad Hole fra Arbeiderpartiet.

SVEIN OTTO NILSEN – Pensjonistpartiet førstekandidat

Svein Otto 2 intro

Svein Otto Nilsen er en ønsket representant i det nye bystyret.

Svein Otto er 63 år gammel og har politikk som yrke. Han har tidligere jobbet som salgskonsulent i dagligvarebransjen og har vært dommer i Forliksrådet i 9 år. Nå er han gruppeleder for partiets bystyregruppe og komiteleder for komiteen for kultur, idrett og friluftsliv. Det har han vært nå i 4 år.

Det er vel ingen av «Ranheimskandidatene» som har en slik lang og bred erfaring som Svein Otto. I hele 32 år har han vært medlem av Trondheim bystyre og i 4 år har han nå vært medlem av Fylkestinget. Han ble første gang valgt inn som representant for Fremskrittspartiet, deretter for Demokratene og nå som representant for Pensjonistpartiet.

Av andre verv kan nevnes at han er nestleder i Nedre Vikåsen Velforening og medlem i Ranheim menighetsråd. Svein Otto er en engasjert mann. Han er en varm talsperson for lokalsamfunnet her på Ranheim. La oss benevne han som «ombudsmann». Så lenge jeg har kjent Svein Otto Nilsen så har han alltid stått til disposisjon for folk som har saker de ville ha drøftet.

Svein Otto Nilsen er en flittig deltaker i bystyrets debatter. Han er også blant medlemmene i Trondheim bystyre som er flittigst til å fremme kortspørsmål og forslag som ofte gjelder lokalsamfunnet han er en del av.

God talsperson og ombudsmann for Ranheim

Ranheimsavisa og beboerne på Grytbakkstranda gjorde en stor innsats for å berge fjæraområdet for uønskede inngrep, bla, Ladestiens forlengelse, rasering av truede vekster som tindved og kunstige naturinngrep i Værebukta. I dette arbeidet var Svein Otto en av de mest sentrale politikerne. Sammen med sin nestleder i komiteen for kultur, idrett og friluftsliv, Julie Indstad Hole, fikk de fremmet og vedtatt et avvikende forslag til rådmannens «raseringsforslag» av Grytbakkstranda. Forslaget ble vedtatt i komiteen og ført videre til bystyret. Jeg må får skyte inn at Ranheimsavisa var svært delaktig i utformingen av forslaget, men like fullt; dette var et eksempel på hvordan kontakten mellom politikere og lokalsamfunn skal fungere.

Også hans engasjement knyttet opp mot Ranheim sykehjem må nevnes. Han tok initiativet for at det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for kjøp av en tilpasset el-sykkel til bruk for beboerne på sykehjemmet. Sykkelen ble kjøpt og etter hvert kom det slike sykler på alle sykehjemmene i kommunen. Også her involverte kandidaten frivilligheten, bl.a. Ranheimsavisa og Ranheimspatrioten.

Fritidsinteresser

Når jeg spør Svein Otto om han har noen fritidsinteresser så svarer han at det blir det dessverre for liten tid til. – Jeg er glad i å dra på hytta vi har på Lundamo, men ellers er mine fritidsinteresser knyttet til politikk og lokale forhold her på Ranheim.

Hva brenner du for på Ranheim?

Som for de andre som er presentert spør jeg også Svein Otto om hva han brenner for. – Jeg ønsker inderlig at Ranheim skal få et skikkelig bydelshus hvor alle organisasjoner kan få tilhold. Samtidig må det gi plass nok til at det kan arrangeres konserter og større arrangement i et slikt bygg. Jeg syns det er leit at bydelens egne kulturbærere som Reppe Blandakor og Ranheim Musikkforening må dra inn til sentrum for å avvikle sine arrangement pga. for små egnede lokaler her på Ranheim.

-        Folkets Hus som står her i dag brukes mye og tjener mange formål, men det er ikke godt nok i dag og for framtida. Ikke et ondt ord sies om Folkets Hus, det benyttes mye og har tjent oss godt i mange år.

Hvilke politiske felt er du mest opptatt av?

-        Byutvikling er svært viktig for å se helheten over den fortetning som skjer på Ranheim og andre steder. I dette legger jeg også skolesituasjonen i området og kollektivtransporten. Etter det jeg ser av innlegg og ytringer fra flere steder her på Ranheim, er det tydelig at noe må endres til det bedre i AtBs nye ruteopplegg. Det skal ikke være så langt å gå til en holdeplass, ei heller skal det være så lenge å vente på bussen som det er på enkelte strekninger i dag.

-        Som representant for Pensjonistpartiet er jeg selvsagt også forpliktet til å tale de eldres sak. Det gjelder nå i høyeste grad den forverring flere ser i sin mulighet til å benytte buss til sentrum. Selv Ranheimsbygg kan bli dårligere til bens når årene kommer på, sier han.

Hva mener du selv at du kan bidra med i bystyret?

-        Jeg ønsker å følge det sporet jeg har kjørt i de årene jeg har fått gleden av å være med i bystyret. Jeg vil fortsatt være en som tar opp saker som berører bydelen. Så er dette med å være en «ombudsmann» for folket i bydelen viktig for meg. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på at folk kan ta kontakt med meg for å få noe gjort. I den grad jeg kan hjelpe, så gjør jeg det, avslutter Svein Otto.

JULIE INDSTAD HOLE – Arbeiderpartiets 3. kandidat

julie

Her har du Julie Indstad Hole på en av sine yndlingsarenaer, Extra Arena. Vi har god bruk for Julie i bystyret.

Julie Indstad Hole er 23 år gammel. På tross av sin unge alder har hun en god politisk erfaring. Hun har siden hun bosatte seg i Grilstadfjæra vært en solid støttespiller for frivilligheten på Ranheim. I kampen mot rasering av Grytbakkstranda og Værebukta var hun sentral. Det var Julie som i Kultur-, idretts- og friluftskomiteen fremmet forslaget om vern av dette området som igjen ble stående som det endelige vedtaket som bystyret gjorde. Her samspilte hun med Svein Otto Nilsen og dels Ranheimsavisa.

Det må også nevnes at i Ranheimsavisa, Ranheimspatrioten og Ranheimsfotballen venners kronerulling for kjøp av Folketribunen, var det nettopp Julie som brakte saken inn for formannskapet og fikk vedtatt et tilskudd på 100.000 kroner!

Julie har stor politisk erfaring siden 2014 da hun ble leder av AUF i Trondheim. Før den tid var hun selvfølgelig medlem av AUF og hentet sin første politiske lærdom gjennom sin aktive rolle der. Hun ble leder av AUF i Sør-Trøndelag i 2016 for så å bli valgt til den første lederen av AUF i Trøndelag i 2017. Det var hun fram til 2019.

Av kommunale verv er hun nestleder i kultur-, idretts- og friluftskomiteen. Her sies det at hun samarbeider godt med de andre medlemmene i komiteen. - Hun er rett og slett dyktig, forsikrer komiteens leder, Svein Otto Nilsen. På det helt lokale plan er hun nå nestleder i Ranheim Arbeidersamfunn.

Fritidsinteresser

Julie forteller til Ranheimsavisa at hun elsker håndball. – Det har jeg spilt hele livet, sier hun. Nå spiller hun på damelaget til Strindheim i 3. divisjon. Hun er også veldig glad i Ranheim og Ranheim fotball. Vi kan se henne på Extra Arena hver gang det spilles hjemmekamp og selvfølgelig vaier Ranheimsflagget utenfor leiligheten i Grilstadfjæra hver gang det er kamp.

Fjæra er også et sted hun benytter flittig. – I fjæra går jeg ofte turer. Det er vakkert langs fjorden her på Ranheim. For oss er det veldig viktig at vi hver dag kjemper for å bevare dette vakre området, ikke bare for oss selv, men også for de som ikke er så heldige å bo så sjønært som vi gjør. Selv brenner hun bla. for grønne områder i bydelen.

Er det noe spesielt du brenner for som gjelder Ranheim?

-        Jeg brenner for at alle skal ha et godt nærmiljø med skoler, idrettsanlegg og grønne områder i nærheten av der de bor. Ranheim er en fantastisk bydel, men vi trenger sårt et skikkelig bydelssentrum, flere skoler og idrettsanlegg i bydelen vår, sier hun.

Julie er også imponert over den dugnadsjobben som gjøres på Ranheim. Om hun skal nevne to ting som imponerer henne stort er det at det lange kirkegårdsgjerdet ble bygd og betalt av frivilligheten på Ranheim. Hun kommer heller ikke unna å nevne det som er gjort i Pettersenfjæra. Også dette betalt og utført av frivilligheten. Her har frivilligheten i samarbeid med Trondheim kommune fått til en unik friluftsarena som alle kan bruke.

Politiske felt du er opptatt av?

-        Vår tids viktigste skal er klimakrisa. Det betyr at da må vi også få ned utslippene i de store byene. Min hjertesak er at Trondheim skal bli Norges første klimanøytrale kommune! Vi må bli en grønnere by med flere busser og mindre biler, mer grønt og mindre grått, sier hun. – I byen vår kan du fiske laks fra ei ren elv som går rett gjennom hjertet av Trondheim. Det er verd å ta vare på for neste generasjon.

-        I tillegg har jeg vært sterkt engasjert i «Abassisaken». I den forbindelse har jeg vært med å arrangere fakkeltog og markeringer til støtte for familien. Vi trenger en mer human flyktning- og asylpolitikk som ser enkeltmenneskene, ikke bare systemet, sier Julie Indstad Hole.

Hva kan du bidra med i bystyret?

-        Jeg tror som deg i Ranheimsavisa at det betyr noe å ha politikere som kjenner Ranheim i bystyret. Vi trenger flere sterke stemmer fra Ranheim som kan stå på for bydelen vår. Disse skal være ombudspersoner for stort og smått i nærmiljøet.

-        Her har jeg et håp om at alle i Ranheimsamfunnet tar kontakt med meg når de har noe på hjertet som jeg bør vite noe om, avslutter Julie Indstad Hole.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gi…

26-02-2020 Hits:667 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gir deg sjansen

av: Kjell A. Arntzen                                 foto: Memoshome Kjøp sesongkort på Forzatribunen så er du med i treknigen av billetter til kampen mot Alanyaspor i Tyrkia. Premien er verd 11.400,- kroner Forza Ranheims leder...

Les mer...

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrki…

21-01-2020 Hits:2079 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrkia

av: Kjell A. Arntzen Memoshomes representant i Trondheim er Robert Hilstad. Han er også Fagsnekkern og en ivrig Ranheimssupporter. Nå skal Robert og 188 andre til Tyrkia for å se det...

Les mer...

Godkjent og mer enn det

01-12-2019 Hits:937 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det var godt med Ranheimssupportere som virkelig ga lyd fra seg på Lerkendal. Laget som entret en dårlig Lerkendalmatte var tent og klar for å gjøre sin...

Les mer...

En bydel med tre lag i elitserie

14-11-2019 Hits:1505 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Jeg kunne tenkt meg å spørre: Hvilken bydel i Norge er det overskriften peker mot? Dere brukte vel ikke lang tid til å tenke før svaret kom?...

Les mer...