A+ A A-

av: Kjell A. Arntzen

Jeg er så heldig at jeg snakker med mange av sjåførene som er sjåfører hos AtBs transportører, Tide, Vy, Boreal og Trønderbilene. I tillegg har jeg hatt jobb som konduktør og sjåfør i byens kollektivtrafikk i 18 år. Jeg tør påstå at jeg er godt kjent i miljøet, med service, ruteplanlegging og turnuser. Det som nå har kommet meg for øre fra flere hold er mildt sagt sjokkerende, men kanskje ikke så overraskende?

Jeg har fått skriftlige meldinger fra bussjåfører som kjører for forskjellige transportører i AtBs nye system. De er alle frustrerte og virker noe oppgitte av det hele. Frustrerte for at de ikke får anledning til å yte den service som de ønsker og frustrerte over de mange negative reaksjoner de får fra bussreisende. Alle forteller at de som reiser bare med metrolinjene virker å være godt fornøyde. Her forteller de fleste at de har fått det bedre etter 3. august. Det er de mange som nå må bytte buss både en, to og tre ganger for å nå fram til B som «sliter» på dem.

De syns heller ikke det er særlig greit at de må møte på Sandmoen for å starte arbeidsdagen. «Det hender vi bruker over en time for å komme oss til og fra jobben», forteller en. Jeg har stor forståelse for at de er nødt til å opptre anonymt når de «lekker» opplysninger som AtB ikke liker.

For dere trafikanter kan noe av det som nå fortelles gi en forklaring på frakjøringer og dårlig service på AtBs ruter. Jeg har forelagt det som her skrives for tre direktører i AtBs administrasjon i håp om å få det som fortelles bekreftet eller avkreftet.

Mitt brev har gått til den administrerende direktør, Janne Sollie, til avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur Harald Storrønning og avdelingsdirektør for strategi og utvikling Andreas K. Enge. Jeg nådde ikke avdelingsdirektøren for kommunikasjon og drift Grete Opsal.

Sentrale punkter i det som fortelles

Av de sentrale punktene som har kommet meg for øre er:

 • Bøteleggingsordningen som AtB har innført for transportørene
 • Åpning av dører
 • Frakjøring av passasjerer
 • Økt sykefravær
 • Ekstra utgifter for transportørselskapene

En melding av de jeg har mottatt lyder slik: «Hei Kjell! Jeg har sett at du og Ranheimsavisa henger tett på AtB etter ruteomleggingen som skjedde 3. august. Jeg er selv sjåfør og får info på nett fra transportørene jeg kjører for. Jeg kan fortelle at det er to ting AtB har presisert overfor transportør. Det ene er at avganger skal foregår presist uansett. Særlig gjelder dette metrobuss. Det sier seg selv at da blir det frakjøring og ventetid. Det andre er at det ved stopp på holdeplass skal dørene åpnes og lukkes kun en gang, selv om dette har skjedd bak på holdeplassen. Så om bussen kjører fram og får f.eks. rødt lys, så skal ikke dørene åpnes igjen. Alle skjønner ved at slikt blir det lite service av. Riset bak speilet er jo den bøtelegging som AtB gjør for brudd på diverse avvik. Dette er jo en god oppskrift på å bli kvitt passasjerer».

Brevet til ledelsen i AtB

Brevet til de nevnte direktører i AtB ble sendt per e-mail onsdag 30. oktober. Jeg refererer ikke hele brevet, men det starter med: «… Før jeg skriver en artikkel i Ranheimsavisa om dette har jeg behov for å høre AtBs versjon av det som fortelles».

 • Jeg hører at sykefraværet blant sjåførene har økt i etterkant av nytt kollektivsystem fra 3. august.
 • AtB har presisert overfor transportørene at avganger skal foregå presist uansett. Særlig skal dette gjelder for metrobussene. (min vurdering: dette kan selvfølgelig forklare at passasjerer frakjøres. Jeg har mottatt flere meldinger om passasjerer fra 44 som frakjøres selv om 44 er i rundkjøringa ved Ranheim holdeplass).
 • Jeg hører at AtB har presisert overfor transportørene at dørene skal åpnes og lukkes kun 1 gang på holdeplass. Dette kan jo forklare hvorfor gutten ble stående inne i bussen og hans far utenfor?
 • Riset bak speilet er at sjåførene blir bøtelagt for brudd på diverse avvik i det som AtB har bestemt.

I etterkant har jeg fått opplyst at det ikke er sjåførene som blir bøtelagt, men transportørene.

Jeg håper dere kan gi et ærlig svar på disse påstandene. Det vil være viktig i min artikkel for Ranheimsavisas lesere.

Vennlig hilsen

Kjell A. Arntzen

Ranheimsavisas redaktør

Saftige bøter

Jeg vil imidlertid tro at ingen av sjåførene vil medvirke til at deres selskap får bøter. De gjør jobben sin etter de direktiver de har fått av sine arbeidsgivere. Det medfører frakjøringer, passasjerer som ikke kommer av, skrullete reiseruter og intervaller og annet som er helt nytt i vår oppfatning av kollektivtransport og service. Det AtB står for er alt annet enn å bygge tillit og forventet service.

Det gebyrregime som er innført ved AtB og anbud er ganske så saftig. Et punkt er at en avgang som ikke er varslet bøtelegges med 40.000 kroner. Om bussen kjører for tidlig eller for sent fra holdeplassen (eks. Ranheim metrostasjon) bøtelegges transportøren med kr. 5.000,-.

Jeg har fått melding om at Vy (Nettbuss) hadde 3,5 millioner i minus i august, en minus som i stor grad skyldes gebyrer. Hvorfor skjønner ikke AtB at dette setter sjåførene i en håpløs situasjon; skal de gjøre jobben sin slik at arbeidsgiveren ikke får bøter eller skal de følge sin samvittighet (og det de alltid har gjort) ytet service overfor oss som har brukt buss og som ønsker å bruke buss?

Ikke hørt noe fra AtB

Det har nå gått to uker siden de tre direktørene i AtB mottok brevet. Ingen av direktørene har svart, ei heller er det kommet svar fra AtB. I så måte går det inn i rekken av brev og henvendelser til selskapet som ikke besvares.

Oppgir ikke antall reisende

Når ledelsen i AtB ikke lenger vil opplyse om antall reisende forteller det mye et passasjerantall som AtB ikke har ønsket. Å skylde på at et tellesystem til over 8 millioner kroner ikke fungere som ønsket, må være et signal om at vi her har å gjøre med en ledelse som ikke tør innrømme at de har feilet på deler av det kollektivsystemet de har satt i gang! Det vi kan si er at det er ingen skam å snu, selv ikke for AtB.

For vår del; delingen av bydelen Ranheim, - der Væretrøa, Klokkerplassen og andre steder øst for Ranheim metrostasjon er skilt fra skole, idrettsanlegg, forretninger, post og apotek er dessverre noe ledelsen i AtB gir blanke i … Her må politikerne på banen å rydde opp!

Sport:

 • 1
 • 2
Prev Next

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gi…

26-02-2020 Hits:7 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Fotballtur til Tyrkia - Forza Ranheim gir deg sjansen

av: Kjell A. Arntzen                                 foto: Memoshome Kjøp sesongkort på Forzatribunen så er du med i treknigen av billetter til kampen mot Alanyaspor i Tyrkia. Premien er verd 11.400,- kroner Forza Ranheims leder...

Les mer...

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrki…

21-01-2020 Hits:1539 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Robert og Memoshome ordner tur til Tyrkia

av: Kjell A. Arntzen Memoshomes representant i Trondheim er Robert Hilstad. Han er også Fagsnekkern og en ivrig Ranheimssupporter. Nå skal Robert og 188 andre til Tyrkia for å se det...

Les mer...

Godkjent og mer enn det

01-12-2019 Hits:662 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det var godt med Ranheimssupportere som virkelig ga lyd fra seg på Lerkendal. Laget som entret en dårlig Lerkendalmatte var tent og klar for å gjøre sin...

Les mer...

En bydel med tre lag i elitserie

14-11-2019 Hits:1184 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Jeg kunne tenkt meg å spørre: Hvilken bydel i Norge er det overskriften peker mot? Dere brukte vel ikke lang tid til å tenke før svaret kom?...

Les mer...