A+ A A-

Av: Kjell A. Arntzen                          foto: Sprveishistorisk museum

Sporveismuseet3 1 nr 12

  Svein Otto synes å trives som trikkefører. Bildet er tatt i museet på Munkvoll.

Nok en gang publiserer vi en sak som ikke naturlig hører hjemme i Ranheimsavisa. Når artikkelen allikevel kommer så har det to grunner. Den ene er å framheve politikere fra bydelen som «gjør noe» og som setter spor etter seg i det politiske arbeidet. Ranheimsavisa er langt unna å være et organ for Pensjonistpartiet, men vi skal være ærlige nok til å si at partiets førstekandidat på Vikåsen viser en aktivitet vi setter stor pris på. Den andre er å rette søkelyset på en frivillig organisasjon som tar vare på en stolt side av byens historie og et kollektivtrafikksystem jeg foretrekker langt foran det AtB drifter i dag. Svein Otto Nilsen (PP) fremmer denne interpellasjonen i Trondheim bystyre torsdag den 19. november:

Interpellasjonen fra Svein Otto Nilsen:

Trondheim kommune, byantikvaren og riksantikvaren har vært aktive når det gjelder ivaretakelse av historiske minner fra bybildet og byens virksomhet. Ikke alt er bevart eller vernet, men en god del er det tatt vare på. For å ha nevnt noe så sier jeg at perlen Ilsvika, ble sist vernet i 1966, Bakklandet ble skånet for en gjennomgående vei på 1960-tallet og det samme gjorde bydelen Sjetnemarka.

Sporveishistorisk Forening/Sporveismuseet Trondheim har søkt om 1 975 000 kroner i investeringsmidler til prosjektering og montering av et tørrsprinkelanlegg i Sporveismuseet på Munkvoll. Det er tidligere bevilget kr 1.3 millioner til brannsikring av Gammelhallen fra 1924. Videre har også UNI-stiftelsen gitt et tilsagn på kr 450 000 til dette prosjektet. Arbeidene med brannsikring av Gammelhallen er nå ferdigstilt.

Sporveishistorisk Forening/sporveismuseet Trondheim sitt samfunnsoppdrag er å ta vare på en viktig del av kommunens historie, gjennom å ta vare på det historiske sporvognmateriellet, for vedlikehold og oppussing av den museale vognparken. De skal drifte Sporveismuseet i sommermånedene og formidle historien samt utvikle museet. Foreningen har også ansvaret for vedlikehold av begge de to store vognhallene.

Sporveishistorisk forening har en leiekontrakt med Trondheim kommune om de to bygningene på Munkvoll. Dette er Gammelhallen fra 1924 som benyttes til oppstalling av musealt vognmateriell og museumsbygningen, oppført i 1984 som inneholder selve Sporveismuseet, samt lager og arkiv. Bygget ble oppført som et lagerbygg og var en del av satsingen på byens sporvei med ny vognhall, nye vogner og forbedret infrastruktur. Hallen har et rimelig vellykket arkitektonisk uttrykk som er pent tilpasset Gammelhallen oppført i 1924 på samme tomt. Da kommunen vedtok å legge ned trikken, ble samlingen av museale sporvogner flyttet fra vognhallen på Voldsminde til vognhallen på Munkvoll

Leieavtalen ble første gang inngått i 1990 og forlenget for nye ti år i 2014. Museet er selv ansvarlig for vedlikehold av bygningsmassen, men basert på de årlige driftstilskudd som bevilges til museet kan man aldri få økonomiske muligheter til å få gjennomført tiltak med sprinkelanlegg. Sporveishistorisk forening kan ta på seg prosjektlederansvaret ,inngå kontrakter og følge opp arbeidene dersom det blir bevilget et tilsagn til dette i likhet med prosjektet med Gammelhallen.

Er ordføreren enig i at Trondheim kommune også må brannsikre bygningen som inneholder selve Sporveismuseet på Munkvoll?

Forslag:

Bystyret er positiv til at Trondheim kommune bidrar til å brannsikre bygningen på Munkvoll fra 1984 som Sporveismuseet i Trondheim har sine gamle sporvogner og arkiv i.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Er med Ranheim TF i 2021 også

26-11-2020 Hits:161 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Er med Ranheim TF i 2021 også

tekst: Kjell A. Arntzen           foto>: Stina Mostervik Ranheimsavisa er med Ranheim TF også i 2021. Her Peder Winsnes fra Ranheim TF og Kjell Arntzen fra Ranheimsavisa. Begge ser de fram til...

Les mer...

Det startet så forrykende

21-11-2020 Hits:181 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Tekst:: Kjell A. Arntzen Det startet så forrykende med en gedigen dobbelsjanse etter bare 1 minutt spill. Begge forsøkene ble reddet av en HamKam spiller som ofret seg. En ny, stor...

Les mer...

Ga bort 2 poeng mot KFUM

15-11-2020 Hits:221 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Det tok omtrent 20 minutter før vi tok del i kampen på Ekebergsletta. En viktig kamp for begge lagene, men særs for Ranheim som fortsatt ønsker å...

Les mer...

Et heldig poeng i Raufoss

07-11-2020 Hits:218 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Jeg våger å si at vi fikk et heldig poeng på Raufoss nå i ettermiddag. Det var Raufoss som kjørte kampen i begge omgangene og bare sporadisk...

Les mer...