A+ A A-

Per svendsen intro

Brevskriveren er her fotografert av Per Arne Johnsen

I Per Svendsens «novemberbrev» er temaet ENSOMHET. Et viktig tema for mange og et særs viktig tema for de som daglig lever i ensomhet. Selv vi som normalt har en stor kontaktflate kjenner på ensomhetsfølelsen nå når våre daglige kontakter må begrenses som følge av regjeringens nødvendige restriksjoner under pandemien. Smittevernreglene må vi følge om vi skal ha mulighet til å få bukt med Covid-19. Vi kan alle gjøre noe for andre! La oss «løfte i flokk» for å gjøre ensomheten mindre for de som kjenner på dette. Per oppfordrer oss til å ta en eller flere telefoner til en du ikke har snakket med på lenge, en du vet er ensom og til en gammel en venn eller venninne du ikke har snakket med på lenge. Ranheimsavisa er selvfølgelig med på å oppfordre sine lesere til å gjøre noe for andre. Selv har jeg laget meg ei liste med navn på personer jeg skal ringe i dagene som kommer. En telefon eller to hver dag vil både være trivelig for deg selv og for den du ringer. Etter denne innledningen gir jeg ordet til «gamlingen» i Olderdalen, Per Svendsen:

Cato Marcus PorcuisEn byste av Marcus Porcius Cato den eldre. Bysten har ukjent opprinnelse

Bildet jeg har plassert helt i starten av mitt november- brev er ikke et av de atten portretter fotograf Camilla Moe Rødven har med i sin utstilling i restaurant Flipper i Grilstadfjæra nå i høst. For øvrig omtalt og berømmet i mitt oktober-brev.

Nei, dette er foto av en byste av den meget kjente og ofte siterte romerske statsmann Marcus Porcius Cato, med tilnavnet den eldre. Den årvåkne nettavisleser har straks sett at Catos mandige ansiktstrekk er langt fra et foto hentet ned fra veggene på restaurant Flipper fra de personer som utstilleren kaller: «Ranheimssjæla». (Dugnadsarbeidere fra bydelen vår.)

Fra historien om Romer-riket er vi fortalt at forannevnte statsmann avsluttet alle sine taler med: «For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges». Når noen av oss gjentar og gjentar det samme budskapet, blir Catos gjentatte ønske om å ødelegge byrivalen ofte sitert. En person som kverner, og kverner på samme tema så mange ganger at de langt fleste ikke orker mer, og budskapet smuldrer bort samme hvor viktig det måtte være.

Feil på datamaskinen (skjer dessverre alt for ofte) gjorde at jeg nå i høst rotet meg bort i gamle brev. Her ble jeg minnet om hvor mange år jeg har sendt ut brev fra Olderdalen til organisasjoner i bydelen, også sentrale organer, ofte med samme tema: Ensomhet. Statsministeren, helseminister og våre helsefagfolk gjentar og gjentar at vi må holde en meters avstand nå i Korona-tiden, men samtidig kverner og kverner de samme hvor viktig det er å ta et tak for de mange som rammes av ensomhet. Dette gjør det lettere for meg i dag og igjen skrive om min kjepphest: Ensomhet. Temaet passer også for november, som mange opplever som den gråeste av alle måneder i året.

Ensomhet det største problem

Det må ha vært på første del av 1970-årene vi ved Trondheim sosialkontor prøvde oss på vår første levekårsundersøkelse. Vi sendte ut spørreskjema til alle beboere i øst-byen, boområdet det de unge nå betegner som «svartlamon». Boplassene i dette området huset den gang byens økonomisk og sosialt svakeste gruppe mennesker i kommunen. I spørreskjemaet skulle de angi hva de opplevde som deres største problem. Politikere og fagfolk forventet at dårlig isolerte boliger, WC i bakgården, mangel på tilgang til varmt vann, og spesielt, elendig økonomi, var problem nummer en. Problemlisten ble toppet av, ja nettopp, ensomhet.

Siden nevnte undersøkelse ved sosialkontoret har jeg lest og blitt kjent med mange undersøkelser og studier som viser den sosiale og helsemessige betydning det har for de alle fleste av oss å kunne delta i et fellesskap med nære mellommenneskelige relasjoner til vårt nærmiljø. Dette gjelder spesielt de eldste av de eldre. Aldersforsker Øvind Næhrs undersøkelser viser at hele 63 % av de over 85 år føler seg «ofte eller av og til» ensomme, og han tilføyer at hyppigheten av ensomhet er et godt barometer på hvordan vårt sosiale nettverk fungerer. I dette bildet hører med klare påviste sammenhenger mellom rusmisbruk og psykisk helse, og ensomhet.

Mange ensomme mennesker opplever at den digitale verden åpner nye muligheter for å dekke kontaktbehov. Men undersøkelser viser at nær 500 000 over 60 år aldri nytter internett. Daglig blir denne store gruppe påminnet om at de ikke er en del av informasjonsflyten som nå skjer mer og mer i forhold til både vårt nærmiljø og storsamfunnet.

Det er lett for oss å knytte ensomhets-problematikken til eldre. Flere undersøkelser fra spesielt våre universitetsbyer, har vist at det i våre pandemitider sliter også mange unge med det de i England betegner som en pest, ensomhet.

VALGT ENSOMHET

Det er viktig å få med seg at det er opp til den enkelte av oss om vi ønsker å oppsøke fellesskapets arenaer. Mange velger og ønsker ensomhet. Jeg har en historie som også er langt tilbake i tid, men like aktuell i dag; et eksempel på at vi må respektere de som ønsker ensomhet. På 1970-tallet fikk jeg flere henvendelser fra beboere lengst øst i Trondheim om at nå må «sosialkontoret gripe inn» og flytte en gammel beboer fra hans falleferdige og kalde stue til et sykehjem. Sammen med en lege, senere også en sykepleier, «besøkte» jeg eneboeren. Minnes at han ved et av «besøkene» lå i senga med topplua på, i en rom-temperatur nær frysepunktet. Han ville bo i stua si livet ut, i sin ensomhet, og slik ble det.

EPILOG

Alekasandersen ge 1

Åge med en av sine mange vakre melodier og tekster. Bildet er gitt etter tillatelse fra artisten selv.

I en av Åge Aleksandersens viser innledes 3. vers med: «Akkurat no e det no`n som slit med ensomhet. Akkurat no e venna go å ha».

Vi, alle Ranheimsavisas lesere, vet at det i Ranheim-samfunnet er mange som på grunn av høy alder og helseplager ikke til vanlig har muligheter til å ta del i felleskapets ulike aktiviteter. Situasjonen er betydelig forverret nå i dag i et sosialt nedstengt samfunn.

Vi er med rette stolt over den dugnadsånd som har preget bygda vår og satt så tydelige spor i Ranheim-samfunnet i langt over 100 år. Her utfordrer jeg nettavisas lesere og venner til en felles dugnad, en handling som vi vet vil bety så mye for den enkelte: Ring i dag og hils på en som du vet sliter med opplevd ensomhet.

Samme dag, 18.11, som jeg skrev siste ord på mitt november-brev til Kjell, oppfordret direktør for Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, både i plenum og intervju med TV at nå er tiden inne for oss alle å ta en ringerunde med kjente og mindre kjente. Start gjerne med en prat om været, var Guldvogs anbefaling.

NB.

Leste med glede i nettavisa at redaktøren tar på et nytt skift. Aldri tidligere, i et nedstengt lokalsamfunn, har vi hatt større nytte av at noen tar jobben med å formidle nyheter fra vårt nærområde.  

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

4-1 i en forrykende kamp!

19-12-2020 Hits:319 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Tekst: Kjell A. Arntzen Det skal to gode lag til for å skape en forrykende kamp og forestilling. Det var ikke klart før i kampens siste minutter hvordan dette skulle ende...

Les mer...

To tafatte lag spilte 1-1

13-12-2020 Hits:290 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Med tafatte lag menes også at det var to ufarlige lag som møtte hverandre på Extra Arena. Det er sjelden vi opplever en kamp mellom to normalt...

Les mer...

Ja-Ja - ikke det verste som har skjedd!

28-11-2020 Hits:433 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Nok en lørdag med sport nok for en sportsidiot som undertegnede. Det ble som vanlig mye å glede seg over denne lørdagen også. At Therese Johaug slår...

Les mer...

Er med Ranheim TF i 2021 også

26-11-2020 Hits:475 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Er med Ranheim TF i 2021 også

tekst: Kjell A. Arntzen           foto>: Stina Mostervik Ranheimsavisa er med Ranheim TF også i 2021. Her Peder Winsnes fra Ranheim TF og Kjell Arntzen fra Ranheimsavisa. Begge ser de fram til...

Les mer...