A+ A A-

tekst:: Kjell A. Arntzen

Det er flere som er interessert i å få et bedre kollektivtilbud for Ranheim øst. Flere av dere har også spurt hvordan det går med oss og AtB, - får dere til noe? Et enkelt svar på det er: NEI! Jeg skal forsøke å ta dere gjennom saken siden vi startet «kampen» i september 2019. Det blir selvfølgelig en kortversjon av det arbeidet som er lagt ned, AtBs reaksjoner, brukerråd og fylkesordfører Tore O. Sandviks lite imøtekommende svar på Svein Otto Nilsens spørsmål i fylkestingets desembermøte 2020. Artikkelen ble dessverre veldig lang. Dette gjør det nødvendig å dele den i to. Dere får del 1 i dag og del 2 på onsdag.

Helt siden september 2019

Ranheimsavisa var blant de første som reagerte sterkt på busstilbudet fylkeskommunen og kommunen via AtB har levert de som bor i Ranheims østlige områder. Vi publiserte en rekke artikler som ga AtB kritikk over den manglende respekt de hadde vist for sine passasjerer øst for Ranheim metroholdeplass. Jeg våger den påstand at Ranheimsavisas mange oppslag om busstilbudet irriterte AtB så mye at vi ble invitert til et møte med deler av ledelsen i AtB, direktøren for kommunikasjon og drift Grethe Opsahl og direktøren for rutetilbud og infrastruktur Harald Størrønning. Dette møtet fant sted onsdag 8. januar 2020 i AtBs lokaler. Det var avisas styremedlem Sølvi Kvam og undertegnede som møtte de to fra AtBs ledelse.

Møtet med AtB

I dette møtet fikk vi presentert dagens situasjon med 1 times intervaller fra Væretrøa til metrostasjonen. Det har ført til at færre velger bussen, vi registrerer stor økning i bruk av personbil og at det ikke skal være nødvendig å skifte buss innenfor Ranheimsområdet. Vi ville at flere skulle over på buss, at biltrafikken ble redusert og at vi fikk avganger som fristet folket til å gjøre slike valg. Vi fremmet forslag om at linje 44 skulle få kortere intervaller (15 minutt i rushtid og 30 minutter utenfor rushtid). Vi foreslo også at linje 44 skulle gå fram til Grilstadkleiva.

Storrønning fortalte at AtB har foretatt tellinger og at disse viser at frekvensen er tilfredsstillende for det antall passasjerer som tar bussen. Vår kommentar var at det er frekvensen som gjør at passasjertallet er lavere enn da buss 6 trafikkerte strekningen med 3.600 passasjerer på ei uke. Både Storrønning og Opsahl ga uttrykk for at de ønsket dialog om busstilbudet i østområdene. De hadde imidlertid tatt tak i noe av det Ranheimsavisa hadde omtalt for å få noen ruteendringer fra 3. februar. Det skulle komme visse endringer for lørdagskvelder og søndager, tider som var per dato helt uten tilbud.

AtBs folk ga uttrykk for at det var vanskelig å følge opp alt i og med at de hadde 4.200 avganger å forholde seg til. Ellers ble jo det meste av det vi foreslo avfeid med at «det ikke er penger til det», eller at de hadde en utfordring med at billettinntektene dekker bare opp halvparten av utgiftene. For skoleskyssen lovte de et eget opplegg, men en forbedring her falt også på pengemangel. For å få til dette sa Storrønning: «Vi må plukke avganger et annet sted for å få ting bedre». Vårt svar var; hvorfor ikke når en vesentlig del at det eksisterende tilbud er så alt for dårlig!

Invitert til arbeidsmøte med ruteplanleggerne i AtB

Undertegnede ble invitert til å delta i et arbeidsmøte med ruteplanleggerne. Dette møtet ble det aldri noe av. Undertegnede ble også invitert til et «Brukerutvalg». Han fikk også fullmakt til å plukke ut aktuelle medlemmer av dette utvalget. Utvalget ble raskt sammensatt etter dette møtet med AtB. Her var vi så heldige å få med Roy Inge Sivertsen (Væretrøa), Silje Nilsen (Hansbakken), Joakim Johansson (Væretrøa), Guri Østvik (Engstrømbakken), Lisbeth Nygård (Være) og Kjell Arntzen (Nedre Humlehaugen).

Mye arbeid for «Brukerutvalget»

Ranheim Bydels Museum skal ha stor takk for at de har stilt sine lokaler til disposisjon for «Brukerutvalget», Det er ikke få timer dette «Brukerutvalget» har brukt på interne møter, diskusjoner, samling av argumentasjon og rutearbeid. Utvalgets medlemmer har hatt 3 fellesmøter på museet. I tillegg har medlemmene jobbet med ulike tema hjemme. Vi har også innhentet brukerkommentarer fra Ranheimsavisas venneside på FB. Til sammen har dette blitt en betydelig mengde papir som så langt ikke har ført til vesentlige forbedringer.

Brukerinnspill

Vi har fått mange innspill og historier fra passasjerer. Felles for dem er at de peker på problemer for de fleste som ikke har direkte tilgang til metrobussens linje 1. Her kommer et lite utvalg av det vi har mottatt: «Linje 44 må binde bydelen samme på en bedre måte dersom buss skal bli et reelt alternativ, og for å unngå at vi som bor øst for metrobussen isoleres fra resten». «Hvis man bor i en ende av Ranheimsveien og jobber i den andre som jeg gjør, så må jeg bytte buss 3 ganger for å komme til og fra jobb! Kan dere høre med AtB om dette er et godt tilbud for oss»? Så en siste fra ei mor som har barn i barnehage: «Håper dere kan ta med min historie som jeg postet i gruppa. Kort fortalt: turen gikk fra Klokkerplassen til Ranheim idrettsplass og tilbake igjen. Det er drøyt 2 km. hver vei og 5 busstopp. Dro med buss 44 fra Klokkerplassen klokka 07.44, byttet på Ranheim stasjon til linje 1 (som ikke ventet på 44 så det ble 10 minutters venting på oss i stedet). Vi kom oss etter hvert til barnehagen og ved å ta raskeste bussmulighet hjem igjen gikk jeg av buss 44 på Klokkerplassen klokka 09.19. Dette kan da ikke bli hverdagen min»?

Møte med AtB

Vi har fått til ett møte med AtB. Det var den 11. mars. Der møtte vi Helene Heggstrøm som er seksjonsleder for rutetilbudet i byen. Sammen med henne møtte det fire ansatte fra hennes seksjon. Til dette møtet hadde vi gjort en godt stykke arbeid som bl.a. dreide seg om det vi kan gjøre for å unngå skifte av buss innen egen bydel, AtBs opplegg i konflikt med Byvekstavtalen 2019-2029, de utfordringer vi har (også AtB) og et konstruktivt forslag til å få løst dette. «Brukerutvalget» oppsummerte noe av problemet og utfordringene slik:

Artikkelen fortsetter med del 2 i morgen - onsdag

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

4-1 i en forrykende kamp!

19-12-2020 Hits:323 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Tekst: Kjell A. Arntzen Det skal to gode lag til for å skape en forrykende kamp og forestilling. Det var ikke klart før i kampens siste minutter hvordan dette skulle ende...

Les mer...

To tafatte lag spilte 1-1

13-12-2020 Hits:292 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Med tafatte lag menes også at det var to ufarlige lag som møtte hverandre på Extra Arena. Det er sjelden vi opplever en kamp mellom to normalt...

Les mer...

Ja-Ja - ikke det verste som har skjedd!

28-11-2020 Hits:436 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Nok en lørdag med sport nok for en sportsidiot som undertegnede. Det ble som vanlig mye å glede seg over denne lørdagen også. At Therese Johaug slår...

Les mer...

Er med Ranheim TF i 2021 også

26-11-2020 Hits:478 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Er med Ranheim TF i 2021 også

tekst: Kjell A. Arntzen           foto>: Stina Mostervik Ranheimsavisa er med Ranheim TF også i 2021. Her Peder Winsnes fra Ranheim TF og Kjell Arntzen fra Ranheimsavisa. Begge ser de fram til...

Les mer...