A+ A A-

tekst: Per Svendsen   foto: Per Arne Johnsen - Ingun Hagstrøm

Per svendsen intro

Tidlig på januar mottok jeg et ekstrabrev fra Olderdalen. Denne gang er de vaksine og jordras Per skriver om.

Vår venn «øvst» i Olderdalen holder det han lover. Også i 2021 vil han sende sine brev til Ranheimsavisas lesere. Jeg ser av lesertallene og kommentarene på vår Facebook-side at disse er godt mottatt og lest. Det er hyggelig for Ranheimsavisa og jeg tror også det er hyggelig for den unge gammelkaren i Sverre Svendsens vei? Denne gang tar han for seg Covid-19-vaksineringen på Ranheim og bekymringen rundt jord- og leirras. Selv ser jeg med spenning og interesse for det han tar opp i brevene sine. Dette er et ekstrabrev for tiden vi er inne i. Januarbrevet kommer senere. Jeg gir ordet til Per Svendsen og sier til dere: God lesning!

Ranheimsavisas redaktør berømmes for to meget interessante og viktige artikler som ble presentert for oss lesere først på nyåret: Bildet og historien fra den første pandemivaksineringen på Ranheim, og en artikkel hvor spørsmålet reises om grunnforholdene på utbyggingsområdene i bydelen er sikret mot jordras.

Vaksinering

Bildet fra og historien om første vaksinering mot korona i bydelen vår, avisas redaktør Kjell «ta hånd om» og videreformidle til redaktøren av vår historieårbok Olav Paulsen for senere publikasjon i Årbok 2021. For bydelens etterslekt gir denne historien et meget spesielt og særs viktig tidsbilde fra vårt lokalsamfunn.

Berg 3

Jeg fant fram et tidligere bilde Odd og Reiduns Atombryllup: ingen ringere enn Rita hadde møtt opp med blomster og ordførerkjede. Det satte Odd og Reidun veldig pris på. Nå ble han den første som fikk Covid-19-vaksinen på Ranheim Helse og velferdssenter.

Vi to gamle øverst i Olderdalen ble spesielt glad for at Odd Berg, 97 år, var den som fikk den første vaksine på Ranheim. Et meget klokt valg av senterets ledelse. Både i bydelsavisa og vår historiske årbok er Odd, også hans Reidun som nå har gått ut av livet, tidligere gitt bred omtale og slik er godt kjent for mange i Ranheim-samfunnet. I historien fra vaksinasjonsbegivenheten på helse- og velferdssenteret blir nevnt Odds store idrettsprestasjoner. Odd er ikke bare kjent for oss som en stor idrettsutøver. I mange år var han aktivt med på å tilrettelegge trivselstiltak for nettopp beboerne på helse- og velferdssenteret. Dette skjedde

i mange år mens Odd var langt over 80 år, og hvor de flest av oss eldre er passive mottakere av tjenester fra storsamfunnet. Bildet og teksten i Ranheimsavisa forteller om en stor begivenhet, og hvor Odd gjør historien større.

Jordskred

I likhet med Ranheimsavisas redaktør har jeg tidligere her i avisa berømmet Svein Otto Nilsen for hans engasjement som bydelens fremste ombudsmann. Jordskredet i Gjerdrum vet vi har skapt engstelse hos mange om egne heimers grunnforhold. Det er derfor sikkert riktig som Ranheimsavisa melder, at «ombudsmannen» har fått henvendelser fra engstelige sambygdinger om egne boligers grunnforhold og eventuelle grunnproblemer ved tilrettelegging av nye boliger i bydelen vår. På hjemmebane har jeg blitt stoppet fra å skrive i Ranheimsavisa om kvikkleirskredet i Olderdalen.- Skriver du om jordskred i Olderdalen nå kan det gi unødig engstelse hos våre gode naboer, var Ingers klare budskap. Nå har både Ranheimsavisas redaktør og Svein Otto Nilsen brutt alle sperrer for å dra jordskredfarer inn i lokalsamfunnet, så nå vil også jeg fortelle min historie.

I 2007 fikk vi i årbokas redaksjon ja fra geolog ved NGU Oddvar Longva, boplass Være, til å skrive en artikkel om hvordan landskapet på Ranheim ble skapt til sin nåværende form. Artikkelen, med kart, ble til det klart beste faglige bidrag i årbokas 20-årige historie. I artikkelen har geologen et avsnitt kalt LEIRSKRED. Etter å ha gitt oss lesere en meget god forklaring på hvordan kvikkleire blir til ved at saltet ifra sjøvatnet i leira vaskes ut og den blir «kvikk», beretter han om et jordras i Olderdalen som i størrelse var tre ganger så stort som det meget omtalte Rissaraset i 1978. Rasmassene befinner seg i dag i fjord- bunnen i Ranheims-fjæra. Skredsårene kan vi også i dag tydelig se i terrenget helt fra Jakobsli, forbi de to Tesli-gårdene og ned igjennom Olderdalen. Longva anslår raset til 2 km langt og 400-500 meter bredt.

Jeg må nå raskt tilføye at raset skjedde for trulig ca 7000 år siden. Når jeg i et langt levd liv har strevd med å få det til å gro og vokse i steinhard leirjord, har jeg saltet i sjøvannet å takke for at det i min tid, hittil 87 år, neppe vil skje et nytt jordras i Olderdalen.

Verdals-raset

Verdal raset

I Verdal-raset omkom 33 mennesker. Det var så tidlig som i 1893. Foto: Erik Olsen, fra Wikipedia.

Fra mine tre kvart hundre år gamle skoleminner har jeg med meg et av de meget få ganger jeg fikk positiv tilbakemelding fra skolelærer, senere mangeårig skolestyrer Aksel Hongset. Lærerens godord var knyttet til min besvarelse

av skolestiloppgaven: «Bestemor/bestefar forteller». Min farmor, leseglad og med glimrende hukommelse, fortalte detaljert fra Verdals-raset natten til 19. mai 1893. Hennes barndomsheim lå ikke langt fra rasområde, hun var et tidsvitne til det som hendte denne mai-natta. Raset er betegnet som den mest dramatiske hendelse i dette århundre, hvor 33 mennesker mistet livet.

Hegra-raset

Kanskje hadde min farmor Olines historie fra Verdal gjort så stort inntrykk at vi helga etter jordraset i Skjelstadmarka i Hegra høsten1962, hvor et to år gammelt barn døde, satte oss i folkevogna og kjørte til ras-plassen. Husker at vi ble meget forundret over ras-området med sine slette jorder. Husker godt at vi slik som i dag etter raset i Gjerdrum, samtalte om leirrasfaren. Spesielt som beboere tett under den høyeste leirjord-ryggen i Olderdalen.

Både kvikkleirerasfaren og pandemien som jeg innledet med, synes å være av de største utfordringer sett i et historisk perspektiv. Farene kan begrenses ved vissheten om at de nye generasjoner sikkert vil bli dyktigere enn oss til tidligere å se faresignalene. Også her som ellers i mange av våre utfordringer: Bli bedre på å forebygge framfor å kurere.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

4-1 i en forrykende kamp!

19-12-2020 Hits:431 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Tekst: Kjell A. Arntzen Det skal to gode lag til for å skape en forrykende kamp og forestilling. Det var ikke klart før i kampens siste minutter hvordan dette skulle ende...

Les mer...

To tafatte lag spilte 1-1

13-12-2020 Hits:374 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Med tafatte lag menes også at det var to ufarlige lag som møtte hverandre på Extra Arena. Det er sjelden vi opplever en kamp mellom to normalt...

Les mer...

Ja-Ja - ikke det verste som har skjedd!

28-11-2020 Hits:528 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Nok en lørdag med sport nok for en sportsidiot som undertegnede. Det ble som vanlig mye å glede seg over denne lørdagen også. At Therese Johaug slår...

Les mer...

Er med Ranheim TF i 2021 også

26-11-2020 Hits:557 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Er med Ranheim TF i 2021 også

tekst: Kjell A. Arntzen           foto>: Stina Mostervik Ranheimsavisa er med Ranheim TF også i 2021. Her Peder Winsnes fra Ranheim TF og Kjell Arntzen fra Ranheimsavisa. Begge ser de fram til...

Les mer...