A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

Etter tirsdagens behandling i Oppvekstkomiteen kan det være grunn til å sende signalet; «Faren over» til de beboerne på Hansbakkken som fikk beskjed om en mulig ekspropriering av sine hus og eiendommer. En samlet komite gikk for bygging av en barneskole og en ungdomsskole på Grilstad. Det er stor grunn til å tro at dette blir det endelige vedtaket.

To nye skoler på Grilstad

Om bystyret senere vil mene det samme om skolestrukturen for Ranheim som oppvekstkomiteen har gjort, så vil det pålegge kommunen å skaffe tomter på Grilstad for to nye skoler her på Ranheim. Disse skolene forventes å stå ferdig om ca. 20 år.

Vedtaket som ble fattet er i overensstemmelse med kommunedirektørens innstilling som var: «På kort sikt etableres skolekretsene Ranheim Øst og Ranheim Vest, ved bruk av henholdsvis nye og gamle Ranheim skole som lokale nærskoler. Olderdalen og utbyggingsområdene på Overvik knyttes nordover med skoletilhørighet til Ranheim Vest. På sikt etableres ny barneskole vest på Ranheim for elever fra Grilstad og Nedre Charlottenlund, og ny ungdomsskole på Ranheim med elever fra Ranheim Vest og den nye barneskolen».

Dette ser unektelig lyst ut fra de som var berørt av en mulig utbygging av Ranheim gamle skole! Jeg er fristet til å sette spørsmålstegn ved dette ekspropieringsforsøket. Her hadde kommunen planer om å gå løst på tre enkeltstående boliger i et satt område. På en annen side så har de til nå ikke gått til et slikt skritt når det gjelder tomta for ny Granås ungdomsskole. Her slåss de om pris for tomta med tomteeieren Heimdal Eiendom. Etter kommunens syn er tomteprisen for høy men Heimdal Eiendom mener at dette må de ha! Her kan kommunen forståelig ekspropriere!

Hvor skal skolene bygges?

Et spørsmål som naturlig må stilles når det gjelder bygging av to skoler på Grilstad er: Hvor er det tomt for disse skolene? Det er det ikke vår jobb å finne ut av, men kommunen står overfor et problem når de skal realisere en barneskole og en ungdomsskole på Grilstad. Vi er imidlertid glade for at det ikke blir noen rasering av boliger på Hansbakken!

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Ranheimsavisa forlenger med Ranheim Fotb…

23-01-2022 Hits:291 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Ranheimsavisa forlenger med Ranheim Fotball

tekst: Kjell A. Arntzen                          foto: Ranheim Fotball Her har Jon-Arne Kambuås og redaktør Kjell Arntzen signert ny Bronseavtale med Ranheim Fotball. Det var to jubileumssigneringer med Jon-Arne for 20. gang og...

Les mer...

Sammen om Ranheim i 2022!

09-01-2022 Hits:366 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Sammen om Ranheim i 2022!

tekst: Frank Lidahl / Kjell Arntzen (foto) Den tidligere toppdommeren Thorbjørn Aass, var en av våre lesere som uttaalte seg om sesongen 2021 I desember hadde Ranheimsavisa en serie artikler om hvordan...

Les mer...

Sesongen 2021 gikk ikke som vi ventet - …

13-12-2021 Hits:384 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Sesongen 2021 gikk ikke som vi ventet - 5

av: Kjell A. Arntzen   Thomas Mostervik gir jernet i hver eneste Ranheimskamp. Han innrømmer at det ikke alltid hjelper, men som han sier: "Vi gir oss aldri". Vi er nå kommet til...

Les mer...

Sesongen 2021 - Ikke så bra som ventet

10-12-2021 Hits:342 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Sesongen 2021 - Ikke så bra som ventet

Harald Walldén er en blid mann selv om laget ikke klarte det han forventet i 2021-sesongen. Neste mann ut i Ranheimsavisas evalueringsinnhenting fra fotballsesongen 2021 er Harald Walldén. Harald er nok...

Les mer...