A+ A A-

tekst: Per Svendsen

IMG 3378 Fattiglappen

"Fattinglappen" var sikkert god å få for de som trengte det under/etter 1. verdenskrig

I dager med pandemi og strømpriser vi ikke har sett tidligere, har regjeringen funnet det både nødvendig og riktig å bidra med tilskudd til næringer og enkeltpersoner som har vansker. Det er enormet beløp som tapes i ulike næringer, arbeidstakere permiteres og noen blir nødt til å "kaste" inn årene og slå seg konkurs. Strømprisene rammer bønder og husholdninger (særlig sø i landet) så det svir. Dette medfører at regjeringen stiller opp med økonomsik hjelp i milliardklassen. Det passer da godt å finne fram til en artikkel Per Svendsen skrev i bydelsmuseets årbok fra 2006.

Fra museets samlinger har artikkelforfatteren hentet ned «fattiglappen». Det er en av urbefolkningen på stedet, Per Svendsen fra «øvst» i Olderdalen. Vi har funnet en artikkel Per skrev i Historielagets årbok fra 2006 som omhandler «Fattiglappen» fra 1. verdenskrig utstedt av Strinda Provianteringsraad. Det var ikke lett å ha lite å rutte med på den tiden heller, verre enn i dag vil jeg mene.

På veggen rett innenfor inngangsdøra, museets kjøkkenavdeling, henger en beskjeden trykksak utstedt av Strinda Provianteringsråd, datert december 1917. Den lille «lappen» museet her har tatt vare på og satt i glass og ramme, kan kanskje bedre enn noen skriftlig utredning om vår lokalhistorie, gi et bilde av vår nære fortids holdninger til de hjelpetrengende, de fattige. Holdninger som tidvis, ja helt fram til i dag har formet vår sosialpolitikk.

Under 1. verdenskrig var det dyrtid og mangel på varer. Dette førte til at mange fikk store problemer med å skaffe seg mat, klær, brensel og betale sin husleie. For å møte dette problemet opprettet Strinda kommune i 1915 et såkalt Provianteringsråd. Rådet hadde som oppgave å sørge for at befolkningen i Strinda skulle ha muligheter til å klare seg gjennom denne vanskelige tiden. (red.anm: Ranheim var en del av Strinda kommune helt fram til 1964). Provianteringsrådet delte ut sedler pålydende 5 eller 10 kroner til folk som pga. den enorme prisstigningen ikke klarte å betale for de varer og tjenester de trengte.

Utgiftene til dette tiltaket ble delvis refundert av staten, mens resten ble en kommunal utgift. Strinda var trolig den eneste kommunen i landet som løste dyrtidsproblemet på denne måten.

Alminnelig rasjonering av varer, med kort for hver person, ble innført 1. januar 1918 og varte til mai 1919. Erfaringene fra selve kortsystemet gjorde at staten raskt kunne etablere en rasjoneringsordning neste gang det ble behov for det, under 2. verdenskrig. Det er sikkert noen som av sine foreldre eller besteforeldre er blitt fortalt om utdelingen av disse dyrtidsbidragene i mellomkrigstiden. For noen familier betydde bidragene at de maktet å skaffe seg det mest nødvendige av mat, klær og brensel. Men samtidig ble disse sedlene av mange mottakere opplevd som nedverdigende, en hjelpeform som i dagligtale ble benevnt som «fattiglappen».

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Ranheimsavisa forlenger med Ranheim Fotb…

23-01-2022 Hits:291 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Ranheimsavisa forlenger med Ranheim Fotball

tekst: Kjell A. Arntzen                          foto: Ranheim Fotball Her har Jon-Arne Kambuås og redaktør Kjell Arntzen signert ny Bronseavtale med Ranheim Fotball. Det var to jubileumssigneringer med Jon-Arne for 20. gang og...

Les mer...

Sammen om Ranheim i 2022!

09-01-2022 Hits:366 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Sammen om Ranheim i 2022!

tekst: Frank Lidahl / Kjell Arntzen (foto) Den tidligere toppdommeren Thorbjørn Aass, var en av våre lesere som uttaalte seg om sesongen 2021 I desember hadde Ranheimsavisa en serie artikler om hvordan...

Les mer...

Sesongen 2021 gikk ikke som vi ventet - …

13-12-2021 Hits:384 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Sesongen 2021 gikk ikke som vi ventet - 5

av: Kjell A. Arntzen   Thomas Mostervik gir jernet i hver eneste Ranheimskamp. Han innrømmer at det ikke alltid hjelper, men som han sier: "Vi gir oss aldri". Vi er nå kommet til...

Les mer...

Sesongen 2021 - Ikke så bra som ventet

10-12-2021 Hits:343 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Sesongen 2021 - Ikke så bra som ventet

Harald Walldén er en blid mann selv om laget ikke klarte det han forventet i 2021-sesongen. Neste mann ut i Ranheimsavisas evalueringsinnhenting fra fotballsesongen 2021 er Harald Walldén. Harald er nok...

Les mer...