A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen/Olav Paulsen      

Eli og Elin

Damene bak Ranheimsgenseren 

Rosenborg Bakeri er stedet for utveksling av viten og er en arena for redaktørens stoff til Ranheimsavisa. Her er det best for meg å finne en plass ved bordet til «kontrollkomiteen» for Allaktivitetshallen som bygges i Ranheimsfjæra. For de som måtte være ukjente med «kontrollkomiteens» mest framtredende medlemmer nevner jeg Olav Paulsen og Harald Walldén. De to andre medlemmene av komiteen, Per Arne Johnsen og Tore Rustad, er sporadisk tilstede. Det siste tipset til en artikkel kom en dag jeg var ikledd Ranheimsgenseren med dens årstall og symboler. Her ble Harald virkelig interessert i årstallene og hva som skjedde nettopp da. Jeg var jo plassert nær fasiten på det meste av det som har skjedd opp gjennom tidene, Olav Paulsen, så svarene var lett tilgjengelige.

Vi var alle tre enige om at dette var noe for folk som satt og lurte på noe av Ranheimshistorien. Hva var det nærmeste da? Jo, Ranheimsavisa måtte være et bra organ for å spre informasjon om årstall og hendelser. Alle opplysninger er hentet fra Olavs «historiehode» og svarene som gis er så absolutt korrekte. Les og husk!

I 1881 sto Ranheim Stasjon ferdig

Ranheim Stasjon sto ferdig til åpningen av Meråkerbanen den 17.10.1881. Offisiell åpning av banen skjedde den 22.07.1882. Det ble en høytidsstund for Ranheim, ikke minst fordi selveste Kong Oscar II deltok ved åpningen av banen.

Arkitekt var Peter A. Blix, og stasjonstypen kaltes «Normal for Mellemstasjon tredie klasse A». Samme type bygninger var det også på Malvik, Hommelvik og Gudå Stasjon. Stasjonen ligger 10,3 meter over havet.

Stasjonen fikk etter hvert en Narvesen-kiosk, som var i drift helt til 1971. Stasjonsdriften opphørte i 1973, men det var persontrafikk på stasjonen til midten av 1980-tallet. Nytt stoppested ble åpnet i april 2021.

I 1855 - Ranheim Skole

Lykkens Rodestue

Dette var Ranheims første faste skole, Lykkens Rodestue er nå pusset opp og ligger på Løkka.

Skolen startet i februar 1855 i et lite hus ved Lykkens Mølle (Løkka) som ble stilt til disposisjon av brukseier Lauritz Jenssen d.e. I 1857 flyttet skolen til lokaler på Ranheim Nedre (ved kirka). Skolestyrer Mathias Nicolaisen bygde Elvertun (huset vest for kirkegården), og skolen flyttet dit i 1873. Nicolaisen var også klokker og poståpner.

I 1903 ble skolekretsen opprettet, og skolen ble bygd der Gamle Ranheim Skole ligger i dag. Annet byggetrinn, kalt «Høyskolen» fordi den var Ranheims høyeste bygning, ble bygd i 1917. I 1939 kom Gymnastkkbygget, og nye bygg kom også i 1963 og 1996. I 2010 åpnet Nye Ranheim Skole, og gammelskolen har etter det vært reserveskole både for Solbakken Skole og den fremtidige Jakobsli Skole. Den vil etter hvert få navnet Hansbakken Skole.

(Alle de tidligere skolestedene eksisterer fortsatt, i mer eller mindre original stand).

Industri

Vikelva antas å ha gitt vannkraft til en form for industri allerede på 13-hundretallet, nemlig mølledrift. Det første året som finnes i skriftlige kilder om det er imidlertid 1633. Senere var det i alt fire møllebruk langs elva: nederst var Lykkens Mølle, vider oppover kom Dalemøllen og Nedre og Øvre Fossemølle. I 1650-årene kom det første av flere sagbruk, og i 1690 ble det etablert et kobberplateverk. Sener kom det bl. a. stampeverk og potetmelfabrikk. Alt dette ble drevet av elvas vannkraft. Industrialiseringen endte opp med etableringen av cellulosefabrikken i 1884.

I 1884 kom Ranheim Papirfabrikk

Ranheim kraft hoved

Det ble ikke slik som den nye eierne ønsket. Vi fikk beholdt skiltet på taket.

Etablert den 13.03.1884 av brukseier Lauritz Jenssen d.y. på Ranheim Vestre. Det var bare celluloseproduksjon fram til 1891, da den første papirmaskinen ble installert. Bedriften ble overtatt av Christian Christophersen i 1892 og ble en del av hans konkurs i 1899. Norges Bank som panthaver besørget drift av fabrikken frem til 1903. Da overtok Gustav Oscar Ørn, som solgte til Merakerkonsenet (Kiær m.fl.) i 1907. Deretter ble bedriften solgt til Norske Skogindustrier i 1971, og til M. Peterson & Søn i 1983. Etter en konkurs i 2012 ble fabrikken overtatt av investeringsselskapet Pemco AS, inntil det ble solgt til det Østerrikske konsernet FunderMax i 2019. Nå har den navnet Ranheim Paper & Board AS.

Ranheim Kirke i 1898

Den første kirken, eller kapell som det egentlig var, lå vest for den eldste delen av dagens kirkegård. Det var en trekirke, og ble innviet den 20.04.1898. Kl. 2355 den 25. januar 1932 slo lynet ned i tårnet, og kirka brant ned i løpet av en time. Bare presteklærne, kirkesølvet og noe av utstyret i sakristiet ble reddet. Det var kirketjener Anton Sætervang som sto for redningsarbeidet.

gammelkirka

Den gamle kirka som brant ned den 25. januar 1932.

Nykirka sto under tak allerede i desember 1932, og ble innviet den 20.04.1933. Som en kuriositet kan nevnes at da kirken sto ferdig kom byggekomiteen på at det ikke var søkt om byggetillatelse. Dette ble så gjort, og Strinda Kommune innvilget søknaden. Kirka hadde 306 sitteplasser, og den kunstneriske utsmykningen ble besørget av Ingrid Kiær, datter av maleren Frits Thaulow.

(I 1695 ble det oppført en kirke, eller et kapell, på gården Tesli Nedre. Den ble revet først på 1700-tallet, og inventaret ble overført til Nordli Kirke i Namdalen. Senere ble noe av inventaret gitt derfra til Vitenskapsselskapet i Trondheim, og befinner seg i dag i Vitenskapsmuseets samlinger).

Folkets Hus

Første byggetrinn i 1898. Senere utbygd i 1921, 1939 og 1950.

Eiere:  1898-1916     Ranheim Arbeidersamfund

            1916-1977     Ranheim Arbeidsmannsforening

            1977-1996     Trondheim Kommune

            1996-              Stiftelsen Folkets Hus Ranheim

ORGANISASJONER

Losje Sagatun

Etablert som avholdslosje under navnet Losje Ranheim i 1886, og reorganisert som Losje Sagatun i 1898, og dette regnes som stiftelsesår. Losjens forsamlingshus, Sagatun, ble innviet i 1913. Huset ble solgt i 2005.

(På losjens møte nr. 4.200(!) den 12.09.2019 ble det besluttet å oppløse foreningen).

Ranheim Arbeidersamfunn

Feiret offisielt 100-årsjubileum i 1995, men mye tyder på at en forløper for organisasjonen ble etablert allerede i 1888.

Ranheim Idrettslag

Stiftet 17.02.1901. I 1902 ble Ranheim Skytterlag innlemmet i RIL, og skytterlagets fane ble RIL’s første. Derfor sto årstallet 1902 på den de første årene.

Ranheim Arbeidsmannsforening

Fagforeningen ved Ranheim Papirfabrikk. Den ble stiftet den 23.03.1901, og er i dag en underavdeling av Fellesforbundet i Trondheim.

Ranheim Musikkforening

Stiftet 08.08.1906, men eksisterte før det som en underavdeling av Ranheim Arbeidersamfund, muligens allerede i 1894.

Ranheim Forbruksforening

Stiftet 11.08.1907, etter mislykkede forsøk både i 1899 og 1905. Ble senere til Ranheim Samvirkelag, som ble en del av Trondos og etter hvert COOP Midt-Norge.

Ranheim Sanitetsforening

Stiftet 12.10.1910, og ble oppløst i 2001.

Ranheim Mannskor

Stiftet 02.11.1933 av medlemmer i Ranheim Musikkforening.

Ranheim Skolemusikkorps

Stiftet 13.03.1946 som Ranheim Guttemusikkorps. Skiftet navn etter at de første jentene ble tatt opp som aspiranter høsten 1960.

Ranheim Gammeldansforening

Stiftet 08.02.1959. Skiftet navn til RanheimsDansen i 2005.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Flott 1. omgang, men ---

09-05-2022 Hits:171 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Det er faktisk lenge siden jeg har sett en bedre 1. omgang enn det Ranheim gjorde i kveld mot Stabæk. Så er ofte slik som Frank sier:...

Les mer...

Lenes reddet poengene

25-04-2022 Hits:233 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Lenes reddet poengene

tekst: Kjell A. Arntzen Det er godt å ha Eurosport Player når man skal følge Ranheims bortekamper. Det kan så absolutt ikke sammenlignes med å sitt på tribunen hjemme på Extra...

Les mer...

GÅFOTBALL for Old Boys og Old Girls

23-04-2022 Hits:391 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

GÅFOTBALL for Old Boys og Old Girls

tekst: Kjell A. Arntzen Vår gode venn og en stø Ranheimsupporter kaster fram en utfordring om GÅFOTBALL, Det starter på mandag i Aktivitetshallen. Steinar Rokkones har tipset Ranheimsavisa om at han og...

Les mer...

Herlig med 3 poeng!

19-04-2022 Hits:433 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Herlig med 3 poeng!

tekst og foto:: Kjell A Arntzen En tidligere fotballhelt, Harald Martin Brattbakk, blir godt tatt imot av to ivrige supportere, Anne-Grethe og Jon-Arne   I sommersola på Extra Arena var ca. 800 tilskuere...

Les mer...