A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

IMG 3784 Arve 2

Arve Lauritsen var suveren som løpsgeneral, men som etterforsker ser det ikke ut som han duger

Historien om Lutelvafestivalen og den flotte dagen vi alle fikk utenfor bakerikaféen i Ranheimsfjæra den 1. oktober, lever fortsatt. Lever gjør også historiene om beveren, den bortkomne oljelensa, kystvakta, brannvesenet og skumle droner over Strindfjorden som strømmer inn til Ranheimsavisa nesten daglig. Vi tar så absolutt saken på alvor!

Det startet før Andeløpet startet

Andeløpsgeneral Arve Lauritsen gjorde det kjent overfor Ranheimsavisa at det ett døgn for startskuddet skulle gå før de blå endene (noen få gule) skulle slippes ut, så skjedde det noe katastrofalt. Ei lita «ørder» var blitt utsatt for et beverangrep! Følgene av dette ble at den 12 meter lange oljelensa som Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Midt-Norge (IUA) hadde sponset for Ranheim Fotball og andeløpet forsvant.

Beveren hadde forårsaket en potensiell ulykke på fjorden. I følge andeløpsgeneral Lauritsen var lensa behørig festet på begge sider av Lutelva. – Ja, den var festet på begge sider av elva, sier generalen. – Vi ble skikkelig forbauset da vi var på kontroll fredag før løpet. Lensa borte? Ikke bare borte, føyer Arve til, - den var borte vekk! Vi trodde at fortøyningen hadde slitt seg som følge av stor flo og fjære på natta. Det hadde vel ført til store endringer i vannstanden. Bever var det ingen av oss som hadde i tankene før den godeste fotballsjefen, Frank Lidahl, kommer med denne forklaringen: «Beveren har gnagd over den vesle busken som tauet var festet i». Han viste oss også stammen hvor beveren hadde gnagd over busken.

Om dette var tilfellet så hadde den andre enden av lensa blitt revet opp fra sin sparsomme feste på siden på østsiden av elva.

NRK tok saken

IMG 6170 Matheo

NRKs egen Melvin Snerken innkalte andeløpsgeneralen til studio på Tyholt

Vi satt som vanlig på bakerikaféen denne fredags formiddagen. Den forsvunnede lensa var et av temaene som var oppe til behandling i vår tankesmie. Hvordan kunne dette skje? Var det ganske enkelt en sabotasje? Vi rettet ikke noen umiddelbar mistanke mot Putins droner, men utelukket det ikke. Under vårt opphold på bakerikaféen ringte telefonen til andeløpsgeneralen. Han tok den. Med telefonen mot øret kunne vi se at han var tydelig nervøs og skamfull. De som ringte var fra lokalredaksjonen i NRK Radio. De utba seg en nærmere orientering om det som hadde skjedd. Det holdt ikke om Arve forsøkte å forklare dette over telefonen, nei han ble ganske så kontant beordret til NRK på Tyholt for å svare for seg. Med «beverhalen» mellom bena lusket han ut for å kjøre opp til NRK.

Ja, ja, nå skal det bli moro å høre hva Arve lirer ut av seg, var utsagnet alle på kaféen sluttet seg til. Så kommer andeløpsgeneralen på eteren. – Jeg må jo takke høflig for at jeg fikk komme hit for å fortelle om det som har skjedd, starter Arve. – La meg først få beklage at oljelensa klarte å stikke til fjords. Jeg skjønte med en gang at dette kunne føre til farlige situasjoner for store og små båter som er ute. Så det første jeg gjorde var å ringe Kystvakta i Vardø for å alarmere dem. De tok dette til etterretning og lovte å ta kontakt om de fikk inn meldinger om lensa. Trondheim Havn ble kontaktet og gitt den samme informasjonen som jeg ga Kystvakta. Selvfølgelig måtte jeg også kontakte Trøndelag brann og redningstjeneste, politimesteren og byen rådmann, Morten Wolden, ramset generalen opp.

Når NRKs programleder spør om beveren. – Den glemte jeg, svarer Arve. – Beveren er nok den som har hovedskylden for at dette gikk galt. Nå har imidlertid Viltnemda gitt oss tillatelse til å ta ut beveren i Vikelvskogen. Her vil jeg nok anbefale at det gjennomføres en skyteprøve før den jakta starter!

Lensa ble funnet

foto: Arve Lauritsen

LENSA 2

Her liggere lensa som slet seg i Lutelva. Nå er den forsvunnet igjen! Kystvakta. Brann og rednigsvesenet er alarmert, luftforsvaret er orientert og fiskeri og havbruks ministeren er varslet. Mon tro om det blir en sak for Stortinget?

Forleden kom det melding om at lensa var funnet! Hverken Kystvakta, Havnevesenet, brannvesenet, politiet eller andre hadde rapportert om noe. – Vi har ikke fått rapporter eller melding om funn og observasjoner, sier Arve som føler seg tynget av skyld. Det var en turgåer som hadde funnet oljelensa i Rotvollfjæra, bare noen få kilometer fra Lutelva. Funnstedet ble gransket av Andeløpsgeneral Arve. Han konkluderte med at lensa som nå var funnet i Rotvollfjæra var den han hadde planlagt for andeløpet.

-          Nå måtte jeg igjen gjøre henvendelser til Kystvakta, Havnevesenet, Brann og redningsetaten og også til fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran (Ap) om at lensa var funnet. Jeg var vel kanskje noe feig når jeg ikke fortalte at funnet lå bare noen få meter fra der den hadde slitt seg. Hovedfokus ble nå satt på funnet og hvordan vi skulle få brakt den tilbake, forteller Arve. – Jeg satte med en gang arbeidet med å finne folk som kunne være med i bergingsaksjonen. Det tok ikke lang tid før jeg hadde15 personer som ville være med og hente lensa. Om de var egnet alle sammen visste jeg ikke.

Redningsaksjonen er i gang ----

Dagen etter at lensa var funnet ankom de brave karene fra «Arves Redningskompani» Rotvollfjæra. – Hvor ligger lensa? spurte Christian. – Den ligger jo der, roper Arve tilbake og peker i retning Sjøveien. – Det er ikke noen lense har, svarer «Perren» som er i enden av Sjøveien. Arve rister på hodet. – F--´n! Nå har noen vært her og stålet den! Jeg forsøker meg på en fleip: «Jeg så en bever da jeg kom kjørende hit. Kanskje er det slik at det er beveren som har kommet hit for å få den hjem til Lutelva?» Fleipen ble ikke godt mottatt!

Lensa er og blir borte. Selv nå, fjorten dager etter funnet, har ingen sett lenka der den trolig flyter ute på fjorden. – Den er nok stjålet, sier Arve. – Kanskje er det så enkelt som at den nå befinner seg i Litj Slindvatn hos´n Jon-Arne?

Jeg tar kontakt med karen i Martin Barstads vei og spør han om han har fraktet oljelensa opp til «Kambu». – «Ka du sei», kommer det fra Jon-Arne. «Æ har da itj nå bruk for no slikt». Jeg trekker meg tilbake. Selvfølgelig er det ingen som har stjålet lensa. Den er tatt av flo sjø og ført utover fjorden. Igjen er den blitt en fare for skipsfarten og dere med mindre båter.

Beveren?

Jeg har hele tiden etter at oljelensa forsvant fra Lutelva hørt om beveren og dens skyld i dette fra starten av. Jeg bestemmer meg for å få klarhet i den pågående beverhistorien og beverens utbredelse i Trondheim. Jeg setter meg i bilen og kjører til min gode venn og tidligere kollega, Ole Johan Sæthre. Ole Johan var skogsjef i kommunen da jeg jobbet i kirke, kultur og fritid. Han vet det meste av det som er verd å vite om dyr, trær og utfartssteder i Trondheim. Det var lengre til Ler enn det jeg trodde, men heldigvis var Ole Johan hjemme da jeg stoppet i gården hans.

Han ber meg inn, setter over kaffekjelen og finner fram noe bakst. – Det er lenge siden sist, Kjell, hilser Ole Johan. Jeg svarte bekreftende på det, selv om vi har litt fjernkontakt på facebook og mail. – Nå lurer jeg på hva det er som trekker deg helt opp til Ler, sier han. – Du vil kanskje ikke tro det, men det er å få vite noe om bever i Trondheim. Ole Johan sitter der som et spørsmålstegn. – Bever, hva i huleste? Jeg vet jo fra tiden vår i KKF at du var interessert i mye, men bever?

Så forteller jeg hele historien om «beveren» som har spist av et tre ved Vikelva (Lutelva). Videre at dette hadde medført at en oljelensa hadde slitt seg og havnet i Strindfjorden. Han sitter fortsatt som et spørsmålstegn. – Nå må du slutte å tulle med meg, kom nå med det du har å si. Jeg gjentar det jeg har sagt og forsikrer at det er slik andeløpsgeneralen og lederen i Ranheim Fotball har fortalt om hendelsen. Det ser ut som om han skjønner det jeg sier, men storler!

Beveren ble satt ut i Bymarka

Jeg lar den tidligere skogsjefen føre ordet. – Dette skulle du vel vite, Kjell, starter han. – Du satt jo bare noen kontordører fra meg ute på Hospitalsløkkan når vi drev med å sette ut bever i Bymarka. Husker jeg ikke helt feil så viste jeg deg også bilder av en beverfamilie som hadde bygd seg hytte ved Theisendammen. Jo da, jeg husket det, men det var arkivert noe bak i skallen etter som årene har gått. – I perioden 1975 til 81 satte vi ut bever i Bymarka. Det var ikke bare ved Theisendammen, men ved Skjellbreia i øvre del av Leirsjøvassdraget, i Trollavassdraget og ved Lauglovatnet.

Det er aldri satt ut bever på østsiden av Nidelva, slår Ole Johan fast, men forteller at det er observert bever i nedre del av Nidelva. – På det meste, og det er så sent som i 2020 ble det registrert så mye som 75 bevere i 18 kolonier, fortsetter han. – Beveren er et sosialt dyr og den må gjerne ha flere rundt seg. De danner familiegrupper og tar gjerne inn noen som er ensomme. Jeg tør ikke svare deg på om det er færre nå enn det var i 2020, men jeg møter ofte på bever under mine turer i Bymarka.

Tror ikke på Lutelva-beveren

IMG 3678 1 hareunge

"Onde tunger" påstår at det er haren som står bakk frigjøringen av den tapte oljelensa. De er usikker på om Frank vet forskjellen på en bever og en hare?

Ole Johan har ikke den minste tro på at det er bever i Vikelva. – Meg bekjent er det aldri registrert bever på østsida av Nidelva. Når du sier at Frank Lidahl har sett den, så driver han gjøn med deg. Jeg skyter inn at det ikke er meg han driver gjøn med, det er Arve, Arve og Arve. Alle med samme etternavn. Bilturen til Ler ble slett ikke bortkastet. Nå fikk jeg i alle fall vite at beveren i Lutelva ikke finnes. Jeg har sett «ørdertreet» hvor beveren etter sigende har spist på stammen, men sannheten er vel at Frank har funnet fram speiderøksa fra ungdomstiden. Øksa har lurt andeløpsgeneralen, NRK og hele arrangementstaben trill rundt.

Skal vi finne lensa?

Jeg ser ikke for meg at Arve og hans stab vil finne denne lensa. Her har jeg et råd som kan virke. Ta kontakt med Putin for å få leie ei av de dronene han allerede har her i landet. Vi har mange her på Ranheim som kan manøvrere ei drone. Tipset er gratis, og jeg har adressen til president Putin.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

En vond rekke ble brutt

22-10-2022 Hits:375 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen 850 forventningsfulle tilskuere hadde møtt fram for å følge Ranheims kamp mot Raufoss. Det så ut for å bli en enkel oppgave å slå bortelaget, men det...

Les mer...

Sjansen var der

16-10-2022 Hits:327 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Av: Kjell A. Arntzen Det flotte søndagsværet fristet denne gang mer enn kampens første halvtime. Det ble en tur rundt om på Ranheim framfor denne halvtimen foran TV-skjermen. Flott tur, og...

Les mer...

Det hjalp ikke ...

10-10-2022 Hits:307 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Det som ikke hjalp var at Sandnes Ulf led et sviende nederlag mot tabelljumbo og nedrykksklare Grorud. Og det på eget gress i Sandnes. Vi led selv...

Les mer...

Akademi eller noe helt annet?

05-10-2022 Hits:432 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Akademi eller noe helt annet?

Innledning: Kjell A. Arntzen   tekst: Otto Ulseth Otto Ulseth ønsker å holde ungdommen i sitt lokale lag sammen med sine kamerater. Ingen vet om en ung gutt blir en god fotballspillere...

Les mer...