A+ A A-

av: Per Svendsen

Per jordbr intro

Det er slik vi var vant til å se Per Svendsen, smilende og med selvdyrket jorbær i neven. Nå er det slutt med denne driften for gamlingen i Olderdalen.  (foto: Kjell Arntzen)

Jeg hadde vel trodd at Ranheimsavisa hadde fått sitt siste månedsbrev fra vår venn øverst i Sverre Svendsens vei. Slik ble det heldigvis ikke. Her om dagen falt et nytt brev ned i mailboksen min med avsender Per Svendsen. Også denne gang er det et gripende og gjennomtenkt brev som tar for seg savn, ulikhet, eldrepolitikk, fattigdom og de svakes livsvilkår. Her er redaktøren og brevskriveren helt på linje. En urolig verden gjør ikke hverdagen bedre for de som er bakerst i køen. Jeg gir ordet til Per:

«Mine tema denne gang er potetgrasblomster, savn, fra å gi til å få hjelp, ensomhet og fattigdom.

foto: Rune Domaas

Blomstereng42Etter flere års månedlig brevproduksjon sendte jeg en varm og solrik julidag i 2022 det som skulle være min siste hilsen til nettavisas redaktør Kjell og hans lesere. Med brevet fulgte et vakkert blomsterbilde fra Olderdalen. Bildet blir gjengitt også i dette brevet som en gladsak i mørke november. I brevet i juli nevnte jeg sorg og savn av «potetgras i blomst», samtidig som jeg berømmet den nye drivers vakre blomstereng. Skal det gro og vokse på kloden vår, må vi rydde plass for blomster og bier.

Brevets hovedbudskap var ny driftsform på boplassen lengst oppe i Olderdalen og stopp i brevproduksjonen, som var knyttet til den gamles smertefulle venstre hoftebein. Det er heldigvis operert nå.

SAVN

Jeg ser i dag at det var meningsløst av meg å nytte ordet savn til manglende potetgrasblomstring. Dette spesielt sett i relasjon til det savn jeg sliter med hver dag - og tidvis om nettene – etter at Inger gikk ut av livet mitt etter 62 års ekteskap.

På nettet fant jeg at savn er hjernens måte å fortelle oss om virkningen av tapet av noe som har vært viktig for en. I et forsøk på å utdype ordet savn, heter det; «Savn er egentlig en fin ting selv om det kjennes sårt ut her og nå». Jeg er ikke der nå, alt er bare sårt og tungt, og ja, bare det.

Hvorfor tar jeg opp brevskrivinga nå?

Jeg har nesten hele mitt yrkesliv jobbet innenfor helse- og sosialtjenesten. I de siste årene, som pensjonist og sammen med Inger, frivillighetsarbeid i nærmiljøet. Etter evne, stilt opp og gitt hjelp. Nå er jeg i den fase av livet at jeg er helt avhengig av å hjelp. Overgangen fra et aktivt liv til passiv mottaker av tjenester har rystet meg så sterkt at jeg måtte bare dele erfaringene fra mitt rolleskifte med Ranheimsaivsas lesere.

En annen årsak til at jeg igjen plasserte meg ved PC´n er et sterkt behov for å få ut aggresjon i forhold til det to-delte samfunn: De rike blir rikere, de fattige blir fattigere, og skremmende: stadig flere lever under fattigdomsgrensen.

Eldrepolitikk

I den politiske debatten om eldreomsorg, også i media, blir all interesse ensidig knyttet til senger på sykehjem og skandalesaker knyttet til manglende tilbud. Også de i forhold til institusjonsomsorgen, Få synes å se at hovedtyngden av ressursbruk, økonomisk, bygningsmessig og i forhold til hjelp til oss eldre, skjer i det jeg vil betegne som; Åpen omsorg. (hjemmetjeneste for oss eldre på vår boplass).

Samhandlingsmeldingen

I kjølvatnet av den meget omtalte «Samhandlingsmeldingen» fikk vi i 2011 en stortingsmelding med tittelen «Innovasjon i omsorg». Meldingens hovedbudskap som var forandring og nyskaping, var den mest nyskapende og fremtidsrettede stortingsmelding på mange ti-år hvor det ble nevnt flere uutnyttede hjelpemidler innenfor eldretjenesten, tekniske hjelpemidler, forskning og modeller for en bedre organisering av tjenesten. Alle disse glimrende forslagene ligger fremdeles urørte.

Egne erfaringer

Møte med- og erfaringer med hjemmetjenesten har ført til at jeg vil «kjempe» for å bo lengst mulig i egen heim den siste tiden av mitt liv, (Dette er ikke et originalt ønske, da det samsvarer med eldreforskernes tallknuser-materiale). Samtlige som jeg har hatt kontakt med fra sone Strinda vil jeg berømme. Både faglig, og i møtene på den sosiale arena. Godt humør og stor evne til å overse at bruker av tjenesten forteller samme historie flere ganger. Noen ganger skranter logistikken, men det forklares med ikke lett forutbestemte ønsker og behov hos bruker.

Antall besøk den enkelte har på sine arbeidslister, gir begrenset rom for den så viktige samtalen som betyr så umåtelig mye for så mange i en tid hvor ensomhet er det klart største hinder for en god livskvalitet. Spesielt gjelder dette mange av oss eldre.

Ensomhet

Så tidlig som i midten av 70-tallet gjennomførte sosialkontoret en større levekårsundersøkelse i det den gang mest belastede boområdet i byen vår, det vi i dag omtaler som «Svart-Lademoen». Levekårsproblem nummer en var ENSOMHET; ikke som vi alle trodde, elendige boforhold, toalettforholdene (utedo) og økonomi.

Det foreligger utallige undersøkelser som viser den sosiale og helsemessige betydning det har for den enkelte å kunne ta del i nærmiljøenes treffpunkter med gode mellommenneskelige relasjoner. Ensomhet er et godt barometer på hvordan vårt sosiale nettverke fungerer. Det er stor sammenheng mellom opplevd ensomhet, psykisk helse og rusproblemer.

De svakes livskår

IMG 3914 fattiglapp 2Vår kjente forfatter Roy Jacobsen har gitt sin siste bok tittelen «De uverdige». Hvorfor skriver jeg dette her? Jeg fant ikke bedre ord for å beskrive dagens debatt om de fattige på enn nettopp; uverdig.

Er vi på vei tilbake til den tiden hvor "fattigkassa" utleverer fattiglapper til folk som ikke får endene til å møtes?

Til venstre for døra når du er inne i bydelsmuseet henger det innrammet en liten seddel, den gang omtalt som «Fattiglappen». Er det dit vi skal?

Trygve Lundemo har gitt tillatelse

Flagg Sveits

Noen flytter til Sveits for å slippe skatt av sine millardinntekter mens andre ikke har penger til mat.

Adresseavisens faste og dyktige kronikkforfatter, Trygve Lundemo, har gitt meg tillatelse til å sitere fra en meget leseverdig artikkel han skrev for noen dager siden med undertittelen: «Noen flytter til Sveits for å slippe millioner i skatt. Andre har ikke penger til mat. Slik er det4 blitt i velferdsstaten Norge». Han siterer fra Dagens Næringsliv som forteller at 44 nordmenn har flyttet til Sveits siden 2009. Nesten halvparten av dem har flyttet i år.

Lundemo viser til at matkøene er blitt lengre og lengre i de siste månedene, og Matsentralen i Trøndelag satte rekord i september. I ett av Fredrik Solvangs TV-debattprogram – Fattigdomsproblematikken – ble det nevnt at matutdelingen fra Frelsesarmeen i Trondheim hadde skutt i været med hele 350 prosenter på meget kort tid.

«Aldri drit i eget reir»

Jeg er opplært til aldri å «drit i eget reir». Likevel, etter snart 65 års medlemskap i AP, beklager jeg at ingen toppledere stilte i Solvangs debatt, heller ikke til debatten om partiets meningsmålinger. De to forholdene henger sammen.

Hele arbeiderbevegelsen sprang ut fra og er tuftet på ideen om solidaritet ned de mest sårbare. Jeg etterlyser i dag talskvinner og talsmenn for «småkårsfolket». Ikke redusere, men øke de økonomiske hjelpeordninger for de mest utsatte grupper u befolkningen!

For igjen å referere fra Lundemos artikkel; «Nødhjelpen som NAV gir i Trondheim, er det Trondheim kommune som har ansvaret for». På 1970-80- tallet la jeg frem et forslag for bystyret til nye sosialhjelp-satser, som alltid, uansett politisk flertall, ble redusert. Sosialbudsjettets størrelse ble bystyret salderingspost. Lundemo har rett i sin avslutning av nevnte artikkel; «Kvaliteten på et samfunn bør måles ut fra hvordan det behandler de svakeste».

Etterord

På Ranheim Legesenter møtte jeg for noen dager siden, en sambygning som uoppfordret ga uttrykk for savnet av mine faste månedlige brev i Ranheimsavisa. Jeg innrømmer at "den gamle" ble glad! Kanskje var det dine ord W som egenlig fikk meg til på nytt å sette med ned ved min PC?


 [KAA1]

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

Ranheimsjenter på hockeylandslag

05-01-2023 Hits:1016 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Ranheimsjenter på hockeylandslag

tekst: Kjell A. Arntzen                       foto: Rune Johansen Ranheimsjenta Marthe Kongstorp Johansen etter en kamp for landslaget mot Ungarn   Det hele har gått ganske ubemerket forbi oss. Helt utrolig er det likevel! Vi...

Les mer...

En vond rekke ble brutt

22-10-2022 Hits:537 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen 850 forventningsfulle tilskuere hadde møtt fram for å følge Ranheims kamp mot Raufoss. Det så ut for å bli en enkel oppgave å slå bortelaget, men det...

Les mer...

Sjansen var der

16-10-2022 Hits:467 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Av: Kjell A. Arntzen Det flotte søndagsværet fristet denne gang mer enn kampens første halvtime. Det ble en tur rundt om på Ranheim framfor denne halvtimen foran TV-skjermen. Flott tur, og...

Les mer...

Det hjalp ikke ...

10-10-2022 Hits:465 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Det som ikke hjalp var at Sandnes Ulf led et sviende nederlag mot tabelljumbo og nedrykksklare Grorud. Og det på eget gress i Sandnes. Vi led selv...

Les mer...