A+ A A-

Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger i løpet av påska. Oppsummert kan vi slå fast at avisa har blitt godt mottatt. Både leserne, annonsører og vi, ser fram til fortsettelsen. Ingen har "slaktet" oss, men vi har fått en god del råd og tips om avisas videre drift. Dette tar vi selvfølgelig med oss. Noen har ønsket stoff om hendelser i områdene Charlottenlund – Brundalen, gratisannonser for landsomfattende hjelpe- og støtteorganisasjoner og redaksjonelle artikler som kan defineres under kategorien "særinteresser".

Redaksjonen har bestemt at vi skal forholde oss til Ranheim, bydelens organisasjoner og saker som opptar folk flest i bydelen. Det forhindrer ikke at vi er mottakelig for stoff fra de nevnte områder, men slikt stoff må ha betydning og interesse for Ranheim. Spørsmålene skal drøftes videre i redaksjonen i uke 17

På Facebook har gruppa "Ranheimsavisas venner" fått mange tilhengere. Rundt 700 på kort tid. Her har vi et ønske om at de venner dere skaffer, ønsker å være i gruppa «Ranheimsavisas venner». De tilbakemeldinger vi har fått, den store venneskare vi allerede har på Facebook, skjerper oss for fortsettelsen. Nå håper vi på tilgang av annonsører, oppmerksomhet fra leserne og bydelens organisasjoner, utflyttede Ranheimsbygg og alle der ute som har et hjerte for Ranheim. Ranheimsavisa skal være et dugnadsprosjekt. I dugnadsgjengen hører leserne til.

Tekst: Kjell Arntzen

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

4-1 i en forrykende kamp!

19-12-2020 Hits:323 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Tekst: Kjell A. Arntzen Det skal to gode lag til for å skape en forrykende kamp og forestilling. Det var ikke klart før i kampens siste minutter hvordan dette skulle ende...

Les mer...

To tafatte lag spilte 1-1

13-12-2020 Hits:291 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

tekst: Kjell A. Arntzen Med tafatte lag menes også at det var to ufarlige lag som møtte hverandre på Extra Arena. Det er sjelden vi opplever en kamp mellom to normalt...

Les mer...

Ja-Ja - ikke det verste som har skjedd!

28-11-2020 Hits:434 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Nok en lørdag med sport nok for en sportsidiot som undertegnede. Det ble som vanlig mye å glede seg over denne lørdagen også. At Therese Johaug slår...

Les mer...

Er med Ranheim TF i 2021 også

26-11-2020 Hits:477 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Er med Ranheim TF i 2021 også

tekst: Kjell A. Arntzen           foto>: Stina Mostervik Ranheimsavisa er med Ranheim TF også i 2021. Her Peder Winsnes fra Ranheim TF og Kjell Arntzen fra Ranheimsavisa. Begge ser de fram til...

Les mer...