A+ A A-

Tekst: Kjell Arntzen Foto: Per Arne Johnsen

Det er 640 meter vei som ennå ikke har fått fast dekke på Presthus, eller like riktig sagt mellom eldste og nest eldste E-6 gjennom bydelen. Dette til tross for at de fleste boligene som sokner til Østmoveien og Hulderveien, har stått der siden midten av 50-åra! Begge veiene er nærmest alltid full av dype hull, og mengder av hull. Samtidig er besøkende biler henvist til å stå i veikanten, så framkommeligheten reduseres ytterligere.

Gjennom snart 60 år har beboere og andre trafikkanter i Østmoveine og Hulderveien ønsket bedre framkommelighet og veistandard, men har aldri blitt hørt. Etter at Presthusveien ble stengt ved jernbaneundergangen, har trafikken også økt på disse veistubbene. Østmoveien har en lengde på ca. 400 meter. Lengden på den hullete grusveien av Hulderveien er 240 meter.

For Ranheimsavisa er det helt uforståelig at den som drifter veien, dvs. Trondheim kommune, ikke har utbedret veien til normal standard. Av og til, men svært sjeldent høvles veien og noen hull tettes. Et slikt vedlikehold er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Ranheimsavisa befarte veiene den 12. april og da så det ut som bildet viser. Ikke bare i dette området, men store deler av veiene var i samme befatning. Vi målte vannpyttene og hullene til mellom 15 og 22 cm.

På tross av god innsikt i Trondheim kommunes drift og politiske ledelse, tok det Ranheimsavisa en betydelig tid for å finne fram til ansvarlige for kommunale veier og veivedlikehold. Etter en del telefoner lyktes det å få tak i produksjons-sjefen for vei i Trondheim Bydrift, Randi Sesseng Aas. Vi la fram vårt ærende og ville ha rede på når vi kunne vente fast dekke på Østmoveien og Hulderveien? Nei dessverre, dette var nok ikke hennes bord. Denne avdelingen hadde slett ikke noe ansvar for asfaltlegging av veier, de hadde som oppgave å drifte veiene.

Vi følte at det var ikke siste gangen det ble nødvendig å få hennes syn på hvordan veiene skulle driftes? Etter hvert fikk vi tak i sjefsingeniør ved enhet for Kommunalteknikk, Hugo Olsen. Olsen satt midt i en konferanse i Berlin når vi ringte. Han var velvilligheten selv og svarte på de spørsmål vi hadde på tross av sin opptatthet. Olsen kunne fortelle at det ikke blir ikke en eneste krone til asfaltering av veier i 2012 om situasjonen er slik den er i dag. Bystyret har ikke siden 2007, satt av penger til asfaltering av kommunale veier. Inntil 2007 var det årlig budsjettert med mellom 2 og 3 millioner kroner årlig. Nå synes disse midlene å være borte for godt? Olsen kunne fortelle at det var om lag 300 grusveier i kommunen. I 2005 ble det utarbeid en prioriteringsliste over 50 veier som absolutt burde hatt fast dekke. Disse blir tatt i rekkefølge om vi engang får penger, sier Olsen videre. Vi ville vite om våre veier sto på denne listen. Olsen var klar på at det hadde jo liten hensikt å stå på prioriteringslisten, all den stund at det ikke finns penger til asfaltering. Penger vil trolig heller ikke komme i 2013, men dette måtte avisa ta opp med kommunens politiske myndigheter, avsluttet sjefsingeniør Olsen.

Neste mann på vår liste var kommunalråd Geir Waage (Ap), en politiker som er en av byens fremste folkevalgte. Et verv som medfører politisk makt i Trondheim, innebærer også politisk ansvar for våre veiers beskaffenhet. Selvfølgelig innser Ranheimsavisa at det er mange oppgaver som skal løses i en kommune av Trondheim størrelse.

En veistubb på vel 600 meter som har tjent som ferdselsåre siden slutten på 50-åra uten nevneverdig vedlikehold, burde ha vært ordnet for lengst. Etter å ha framlagt avisas ærende overfor Waage, erkjenner han at det ikke har vært avsatt midler til asfaltering av grusveier siden vi måtte dekke konsekvenser av finanskrisen i 2008/2009. I overkant av 200 mill. måtte inndekkes i 2009 for å begrense virkningene av finanskrisen.

Mitt spørsmål var videre; hvordan skal vi kunne få fast dekke på Østmoveien og Hulderveien i løpet av overskuelig framtid? Ranheimsavisa og beboerne i disse veiene, er lite opptatt av en prioriteringsliste som ble satt opp i 2005. Mye er endret siden den tid. Østmoveien og Hulderveien er utsatt for betydelig anleggstrafikk. I tillegg er strekningen vi snakker om, blitt gjennomkjøringsveier pga. Presthusveiens bom ved jernbaneundergangen. Waage erkjente at prioriteringslisten nok ikke var oppdatert. Det er hevet over tvil at mye har endret seg siden 2005, så her må vi nok se på prioriteringene på ny og med nye øyne. Mest av alt må vi søke å skaffe midler for slikt formål. Her tør jeg ikke love noe, men kan vel si at det bør være en mulighet for å drøfte dette når vi skal drøfte disponeringen av fjorårets overskudd. Beløpet det er snakk om er i størrelsesorden 100 mill. pluss Jeg ser det som utelukket at større deler av overskuddet blir brukt til driftsformål. Da er det kanskje mer naturlig å disponere noe av det til vedlikehold av infrastruktur og generelt vedlikehold. Jeg understreker at jeg selvfølgelig ikke kan love at det blir fast dekke verken på Østmoveien eller Hulderveien, som følge av diskusjonen som finner sted i mai/juni. Det jeg kan love Ranheimsavisa er at dette skal jeg drøfte med andre før beslutning om disponering av overskuddet behandles. Når det gjelder prioriteringsliste du nevnte, er det klart at den er moden for ny gjennomgang. Jeg er kjent med Østmoveiens beskaffenhet, og slik du nå har beskrevet forholdene og dybden på de mange hullene, høres det ut som om det er på tide å gjøre noe.

På vårt spørsmål om han kan love at vedlikeholdet av disse veiene blir tatt på alvor, sier Waage at han skal sjekke rundt dette så snart han får aktuelle i tale. Det må være mulig å få tettet hullene og høvle veiene nesten umiddelbart. Vi håper og tror på fast dekke i løpet av våren.

Leserne skal være sikker på at Ranheimsavisa vil være tett på denne saken framover.

Sport:

  • 1
  • 2
Prev Next

En vond rekke ble brutt

22-10-2022 Hits:374 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen 850 forventningsfulle tilskuere hadde møtt fram for å følge Ranheims kamp mot Raufoss. Det så ut for å bli en enkel oppgave å slå bortelaget, men det...

Les mer...

Sjansen var der

16-10-2022 Hits:327 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Av: Kjell A. Arntzen Det flotte søndagsværet fristet denne gang mer enn kampens første halvtime. Det ble en tur rundt om på Ranheim framfor denne halvtimen foran TV-skjermen. Flott tur, og...

Les mer...

Det hjalp ikke ...

10-10-2022 Hits:307 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

av: Kjell A. Arntzen Det som ikke hjalp var at Sandnes Ulf led et sviende nederlag mot tabelljumbo og nedrykksklare Grorud. Og det på eget gress i Sandnes. Vi led selv...

Les mer...

Akademi eller noe helt annet?

05-10-2022 Hits:431 Sport Kjell Arve Arntzen - avatar Kjell Arve Arntzen

Akademi eller noe helt annet?

Innledning: Kjell A. Arntzen   tekst: Otto Ulseth Otto Ulseth ønsker å holde ungdommen i sitt lokale lag sammen med sine kamerater. Ingen vet om en ung gutt blir en god fotballspillere...

Les mer...