A+ A A-

tekst: Kjell Arntzen              foto: Kai-Helge Nilsen

AB alle 2

Her ser dere alle oppdagerne. Dyktige ungdommer som finner våre forfedres etterlatenskaper.

Vi ønsker ikke å frata elevene ved Vikåsen skole noe av gleden de fikk da de oppdaget den spennende grotta ved Tjønnstuggu. Hele turen, oppdagelsen og det de klarte å dra fram skapte interesse til folk langt utover alderen til skoleelevene og oppdagerne. I løpet av den tiden artikkelen har vært liggende ute, ca. 10 timer, er den blitt lest av 1.044 lesere. Vi er godt fornøyd med en slik leserinteresse og interessen som er vist for det elevene fra skolens 6- trinn fant på sin skidag. Jeg kan også nevne at den per nå har fått 99 likes, 10 kommentarer og 2 delinger.

Våre videre undersøkelser

I gårsdagens artikkel lovte vi å sjekke mer rundt grotta og funnene som ble gjort. Det har vi gjort i dag i kontakt med Trondheim kommune og noen av de andre oppdagerne. Vi har fått opplyst at det var William Vorvik og tre kamerater som fant grotta og begynte å sjekke hva som var der. Etter hvert kom de andre elevene til og hjalp til med jobben det var å få ting ut av grotten. Noen jenter hadde oppdaget noen klær og sko som lå i terrenget 10 meter unna grotta. Hele trinnet ble med på å samle det som var inne i grotta og det som lå utenfor. Før jeg går over til en nærmere beskrivelse av funnene gjengir jeg noe av gjetninger våre lesere har kommet med.

Den første kommentaren kommer fra Thomas Mostervik som roser elevene for deres funn og deres interesse for naturen. Flere undrer seg over at ingen har funnet denne grotta før nå. En antyder at grotta var et sted der gjeterne søkte ly for vær og vind. Sagnet om «Gjeterjentesteinen» ble også trukket fram, en annen avviste dette ved å si at dette sagnet nok ikke hadde noen tilknytning til denne grotta. Det var tvilsomt om jenta under steinen hadde med seg ei avis fra 26. juli 1947. Flere har per mail og kommentar på vår venneside antydet at funnet kan stamme fra byggingen av Tjønnstuggu.

Vi er kjempefornøyd med forslagene som kom. Det forteller om engasjement og interesse for det elevene på Vikåsen har funnet.

Funnet ble en nedtur for alle

rask og rot

Dette ble det tragisks synet da elevene hadde tømt grotta

Det er kanskje for drastisk å si at funnet ble en nedtur for alle? Men i disse klimatider, tider hvor vi gjør det vi kan for å bevare naturen og holde det rent og ryddig rundt oss ble det en stor nedtur. Det ble det nok også for elevene, lærer Kai-Helge og ryddemannskapene fra kommunen. Det ble tatt ut minst 50 kilo jernskrot. I tillegg ble det dradd ut piggtrådgjerder, knuste krukker, bruksgjenstander som var preget av tidens tann og en mengde hermetikkbokser, - pluss en ring av mindre verdi. Med andre ord er grotta brukt som avfallssted for fastboende og hyttefolk i området!

Det var vel slik vi håndterte søpla, skrotet og ubrukelige gjenstander for 70 år siden?

Mange av oss som har bodd på Ranheim en stund vet jo hva vi brukte området der bebyggelsen i Ranheimsfjæra står til. Det var «Rasja» i ordets rette betydning. Her ble det tømt matavfall, hageavfall, møbler, vaskemaskiner, komfyrer, snøscootere og alt det du kan tenke deg. Nå er heldigvis denne massen flyttet fra Rasja og området i Ranheimsfjæra og deponert på skikkelig vis.

Men i marka kan vi altså finne etterlatenskaper etter folk som levde rundt 1930 – 1950. Elevenes funn må være en spore for dere som går turer i Solemsmarka nå. Finner dere skrot og rask, ta det med hjem og kast det der det skal være!

Elevene har gjort en stor jobb!

Hadde det ikke vært for 6.–trinnets skitur og trinnets observante elever, William, hans tre kompiser og jentene hadde dette rotet fortsatt vært en gjemt «skatt» i naturen vår. Nå er dette brakt (eller vil bli brakt) ned til byen og deponert på lovmessig riktig måte.

Jeg avslutter med å rette en stor takk til elevene på Vikåsen skoles 6.-trinn for funnet, alarmen de ga til kommunen og oss i Ranheimsavisa som endte i en ryddeaksjon som Trondheim kommune tok ansvar for. Nå må vi andre sørge for å opptre slik at ikke framtidige elever på Vikåsen eller andre skoler, finner slikt etter oss!