A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

Lørdag 9. november er det klart for den lokale finalen i den årlige konkurransen mellom elever på skolenes 7. trinn. Vinneren går til den norske finalen i Oslo. I fjor var det Ranheim skole som vant den lokale konkurransen med sitt prosjekt «North Star». I finalen gikk de ikke til topps, men fikk med seg en hederlig omtale for innsatsen. I år stiller de med prosjektet «Ril Shapes» og oppfinnelsen «House lift».

Vi tok turen opp til skolens midlertidige lokaler på Brøset. Jeg får endelig håpe at dette er en midlertidighet, for lokalene jeg besøkte var ikke et 7. trinn verdig. Jeg følte litt på at det var nesten forbløffende at elevene hadde fått til det som var status på mandag.

Ranheimsavisa er med

Ranheimsavisa har hvert år siden 2012 vært med som sponsor til Ranheim skoles deltakelse i «First Lego League». I år har avisa overført 7.000 kroner til prosjektet. Det var da naturlig at første stopp på skolen var et møte med gruppa som jobbet med å skaffe sponsorer, premier og markedsføring.

IMG 2716

Bjørn, Kaja, Lea, Ingrid og Magnus (bak) har gjort en god jobb med å samle inn sponsormidler for Lego League konkurransen på lørdag.

I et ganske så elevtett klasserom fikk vi plassert oss ved en pult og dro stoler med oss. Rundt bordet benket vi oss både Kaja, Lea, Magnus, Ingrid og Bjørn. Her fikk jeg fortalt at det var Kaja som var sjef. – Nei, ikke sjef, skyter hun inn. – Jeg er ingen sjef, jeg er leder. Det er forskjell på det skjønner du, sier hun. – En leder er mer demokratisk så jeg går ikke rundt og «sjefer». Vi samles, diskuterer og blir enig om det som vi skal foreta oss. I en slik setting er det en selvfølgelighet at vi prater sammen og kommer til enighet. Det hører fortiden til det at noen går rundt og «sjefer», er hennes syn på dette.

Lea forteller at de har fordelt de arbeidsoppgavene som gruppa har fått. Magnus har ansvaret for underholdningen som skal skje på lørdag, Ingrid og Lea er på «spons» og Bjørn forteller at han er litt over alt. Kaja er leder og holder tømmene i det som skjer. På mitt spørsmål om arbeidet og innhenting av sponspenger har gått bra, svarer Kaja et det har gått bra. – Det største beløpet har vi fått av Ranheimsavisa, men vi har fått en god del mindre beløp. Samlet har vi vel klart å hente inn rundt 12.000 kroner.

-        De fleste vi har vært i kontakt med har vært svært villige til å sponse oss. Vi har først ringt til de aktuelle, deretter har vi sendt en e-mail som har fortalt litt om det vi driver med og hva pengene skal brukes til. Det tok litt tid, men nå er vi omtrent i mål, forteller hun.

Kom litt sent i gang

I lokalet er også en av lærerne på trinnet, Aud Marit Sellereite. – Vi kom nok litt sent i gang i år, sier hun. – Normalt startes forberedelsene til «First Lego League» 8 uker før den lokale finalen. Denne gang startet vi 2 uker senere, men nå tror jeg vi er i rute allikevel, sier hun. – Det er mye som har hindret oss denne gang. Flyttingen fra vår egen skole og hit til Brøset har virket inn. De arbeidsforholdene vi hadde på Ranheim har vi ikke her i brakkene, sier hun med et smil. – Det har allikevel ikke hindret hverken elever eller lærere i å jobbe intensivt mot lørdagens finale.

Film som viser oppfinnelsen «House lift»

IMG 2723

Her sitter Sverre, Sebastian, Simen og David ved skjermen og fillmen de lager foran lørdagens presentasjon av oppfinnelesen.

Jeg var innom de fire som jobbet med roboten som skulle gjennom en rekke hinder. Bak skjermen som styrte fartøyet da det beveget seg over banen med hindrene var Thea. – Vi er ikke helt ferdig med banen og programmeringen, sier Joel. – Det betyr at vi bare kan vise deg kjøringen gjennom de to første hindrene. Så langt, så bra, tenkte jeg. Det blir vel helt OK til lørdag.

Foran skjermen satt Sverre, Simen, Sebastian og Daniel. De var i ferd med å lage en film som skulle vise oppfinnelsen de sammen hadde skapt. Det var en heis som løftet hus opp ved flom og andre naturkatastrofer som truer bebyggelsen. Den filmsnutten jeg fikk se var om en flom som truet et hus som oppfinnelsen reddet. En sensor i ei mast fortalte at bebyggelsen var truet. Denne beskjeden satte i gang heiser som løftet husene av grunnmurene og over farenivået. Dette berget husene for ødeleggelser.

-        Vi har vel tro på at denne oppfinnelsen vil vekke oppsikt under finalen på lørdag, sier Sebastian. – Vi kan jo ikke være dårligere enn det de tidligere 7.-trinnene fra Ranheim skole har vært?

Ranheimsavisa ønsker elevene lykke til på lørdag. Vi tar turen opp for å overvære finalen.