A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

IMG 1889

Her er de dyktige elevene i Jakobsli skoles miljøråd. Fra høyre ser vi Mina, Sofie, Felix, Ole, Elias og Alma.

I forrige uke mottok jeg denne mailen fra avdelingsleder Inger Margarethe Moa ved Jakobsli skole: «Hei! Her kommer et lite tips til Ranheimsavisa om noe artig vi holder på med på Jakobsli skole for tiden. Vi har fokus på ressursbruk og det å ta vare på de verdier som finnes rundt oss». Dette var så interessant at det pirret min nysgjerrighet. Jeg dro bort til skolen.

Vel framme på skolen møtte jeg seks elever fra Miljørådet ved skolen. Alle var de i ferd med å plukke briller opp av poser og esker. Jeg fikk høre at dette var 2 elever fra hvert av trinnene fra femte til sjuende. Oppdraget deres var å samle inn brukte briller fra nærmiljøet, naboer og kjente. – Dette må vi gjøre, for vi vet at det ligger 1000-vis av slike briller hjemme hos folk over hele landet, forteller Mina fra sjuende trinn.

Miljørådet ved skolen

-          Skolen har allerede det grønne miljøflagget hengende på skolens flaggstand, forteller Elias. – Det har vi ikke til odel og eie, så flagget må forsvares også i 2020. Nå har vi rettet fokus på miljøet rundt oss og aksjonen «Gi syn til Tanzania». Når det gjelder miljøet rundt oss er vi opptatt av at alle skaper gode rutiner for behandling av restavfall og ting som forstyrrer miljøet vårt, fortsetter han.

Sofie utdyper dette med å si: - Vi er lei alt søppelet vi ser langs stier, veier og i fjæra. Dette bør det jo være enkelt å unngå, sier hun. – Det er jo ikke nødvendig at vi kaster fra oss ting som kan bringes til en søppelkasse?

Dette har hun så evig rett i. Om du er ute og spiser på en sjokolade eller noe som er emballert så legger vi jo emballasjen i lomma til vi finner et sted å kaste det i. Elias er klar til å overta ordet: - En annen ting vi er opptatt av er dette med «hiv og kast»- mentaliteten som mange har. Om vi unngår all den engangsbruken som vi driver med, er mye vunnet på miljøsiden. Hvorfor i all verden skal alle disse engangstingene produseres i store mengder? spør han med undring.

-          Vi tror at flere og flere har nå sin egen kildesortering, sier Mina. – Oppgaven vår og for Ranheimsavisas lesere er å få alle til å kildesortere sitt avfall. Papp og papir, glass og metall, plast, restavfall, isopor og batterier kan sorteres og leveres i egne avfallsanlegg. Det som er vanskelig å levere i egne anlegg skal leveres inn til en forretning som fører slikt. Det kan gjelde batterier, elektrisk utstyr og tomme blekkbeholdere fra skrivere, sier hun.

Hovedfokus i år er briller til Tanzania

-          Avdelingsleder Moa er entusiastisk når det gjelder det Miljørådet holder på med og det de legger ned av interesse og arbeid. – Vi har hengt oss på den aksjonen brillekjeden Specsavers startet opp for noen år siden. Den går, som du har hørt av elevene, ut på å samle inn briller som vi ikke lenger bruker. De skal gå til de som trenger det i Tanzania. Elevene ved skolen har gått rundt på Ranheim og samlet inn briller. Det har faktisk blitt en stor mengde, sier hun og takker elevene.

Specsavers går gjennom alle brillene som leveres inn. De ser på brillenes tilstand, måler styrke, pusser glass og gjør reparasjoner der det er nødvendig. En gang i året drar en gruppe ansatte i Specsavers ned til Tanzania og deler ut briller til de trengende.

Stort behov i Tanzania

Jeg må få lov til å fortelle litt om grunnlaget for etableringen av Specsavers. Firmaet ble etablert i England i 1984. Grunnlaget for etableringen var at de ville gi noe tilbake, gjerne gi noe som hadde en nytteverdi. Briller var en artikkel som måtte har en nytteverdi for mange. De startet dermed et humanitært prosjekt som fikk navnet «Gi syn til Tanzania».

Tanzania er blant verdens mest fattige land. Det bor ca. 143 millioner mennesker i landet, som er det femte største i folketall i Afrika. Landet hvor over 40% av befolkningen lever for rundt 10 kroner dagen. 35% av befolkningen er underernært. I tillegg til penger, mat og klær er det også et stort behov for visuelle hjelpemidler som briller. Denne aksjonen sørger hvert år for at flere tusen mennesker i Tanzania får briller og settes i større grad i stand til å klare seg på en bedre måte.

Stor takk og ros til miljørådet

IMG 1531

Vi takker elevene med byens flotteste skolefane!

Miljørådet ved Jakobsli skole fortjener en stor takk for det de nå har utført. 407 briller er blitt samlet inn og sortert av deltakerne i rådet. De skal også ha takk for at de har vært rundt i skolens klasser og holdt foredrag om sitt arbeid. Etter det jeg forsto hadde både foredragene og miljø-quiz`n som ble gitt skolens elever falt i god jord. Tusen takk til Jakobsli skole og elevene Elias, Mina, Sofie, Ole, Alma og Felix. Godt JOBBA!