A+ A A-

tekst og foto:: Nasjonalforeningen for folkehelsen Tr.lag

Solbakken skole hopperDette er en sak som ikke er innenfor Ranheimsavisas nedslagsområde. Når jeg allikevel tar den inn så har det sammenheng med at dette er en skikkelig «gladsak» fra en skole i vårt nærområde. Klasse 6 A ved Solbakken skole ble best i hele Norge under Nasjonalforeningen for folkehelsens nylig avholdte «Hoppekonkurranse».

Klasse 6A ved Solbakken skole hoppet seg til maks poengscore, 60 minutter hver dag i løpet av konkurranseperioden på 14 dager, og ble dermed best i landet.

Hopp for hjertet er en inkluderende konkurranse, der alle skal kunne delta og ha positive mestringsopplevelser. Klassene kan registrere inntil 60 minutter aktivitet daglig, og vinnerklassene trekkes blant de som har registrert maksimalt antall poeng.

Mange skoler deltok

-          I Trøndelag var det totalt påmeldt 8648 elever fra 127 skoler (av totalt 220 skoler), og det er ekstra gøy at vi fikk landsvinneren når man tenker på at 60 prosent av landets barneskoler deltok i konkurransen, sier daglig leder Frode Mo ved fylkeskontoret i Nasjonalforeningen for folkehelsen Trøndelag.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet i skolen med aktiviteter som alle kan inkluderes i.

-          Vi ønsker å bidra til å jevne ut sosiale helseforskjeller gjennom tiltak i skolen der vi treffer alle barn uavhengig av sosial bakgrunn. Vi jobber for at alle barn i grunnskolen skal få en time hver dag med fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, fortsetter Mo.

Jubelen sto i taket på Solbakken skole

Iris Hassel og Petter Krogstad tok i mot premiesjekken

Iris Hassel og Petter Krogstad var stolte da de mottok sjekken på 10.000 kroner

Det er klart at jubelen sto i taket da Iris Hassel og Petter Krogstad kunne mota sjekken på kr. 10.000,- som premie til den seirende klassen. Klassen ble overrakt både diplom og gavesjekk på beløpet.

-          Klassen ble veldig overrasket da vi kom på besøk. Først lurte vi klassen med at vi kom fra kommunen for å gjennomføre matteprøve, men da elevene skjønte at de hadde vunnet 10 000 kroner og var best i landet i årets hoppetaukonkurranse sto jubelen i taket, sier Frode Mo.