A+ A A-

Program for Camp Ranheim

Presthus frivilligsentral og Ungt Entreprenørskap har fått midler fra Gjensidigestiftelsen for å engasjere elevebedrifter ved Markaplassen skole. Elevene vil få utbetalt et honorar for aktivitetsuken og vi håper at noe slikt kan bli noe vi kan gjøre til en årlig hendelse. Vi har åpent for publikum i tre dager. Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer for Covid-19 og vil anmode publikum om det samme.

Les mer: Program for Camp Ranheim

Klasse 6 A ved Solbakken skole - best i landet!

tekst og foto:: Nasjonalforeningen for folkehelsen Tr.lag

Solbakken skole hopperDette er en sak som ikke er innenfor Ranheimsavisas nedslagsområde. Når jeg allikevel tar den inn så har det sammenheng med at dette er en skikkelig «gladsak» fra en skole i vårt nærområde. Klasse 6 A ved Solbakken skole ble best i hele Norge under Nasjonalforeningen for folkehelsens nylig avholdte «Hoppekonkurranse».

Les mer: Klasse 6 A ved Solbakken skole - best i landet!

Vi vil ikke ha gjerdet

tekst: Astrid Kjelsnes og Erlend Hansbakken     foto: Kjell Arntzen

IMG 2824 GM 1

Hvorfor stenge oss ute? spør ungdom fra Markaplassen skole

Torsdag 6. mai 2021 ble det opplyst at Trondheim kommune har plassert ut gjerder langs brygga ved kanalen på Grilstad Marina. Dette er det siste tiltaket i rekken av flere tiltak som har vært gjort de siste årene i et forsøk på å hindre ungdom i å bruke området og å bade fra bryggene der. Grilstad Marina har de siste årene vært en viktig møteplass, og en sosial arena for Trondheims ungdom.

Les mer: Vi vil ikke ha gjerdet