A+ A A-

KNALLDAG på Presthus gård

tekst og foto: Kjell Arntzen

IMG 1993

  Direktør Henrik Thoresen strålte som ei sol ved avslutningen av arrangementet på Presthus gård. "Dette ble      bedre, mye bedre  enn det jeg hadde forventet", sa han til Ranheimsavisa.

Jeg finner ikke annet ord å bruke på lørdagens arrangement på Presthus gård enn        KNALLDAG! Det var det var fra start til slutt, og hvilken slutt det ble? Vardetenning, fakkeltog og «nærpub» i fjøset med over 160 pubgjester! Jeg kan ikke erindre at noen pub på Ranheim har hatt et slikt besøk og en slik god stemning. La oss ta dagen først. Folk strømmet til fra åpningstid og utover dagen, gutter og jenter med ski, kjelker og akebrett. Voksne med forventninger om en hyggelig familiedag. Det var hesteskokasting, ballkast, aking, skiaktiviteter, kanefart, husdyr, utsalgsboder og gårdskafé. 100% klaff på dagtid, en «klaff» som skulle fortsette utover mot midnatt.

Les mer: KNALLDAG på Presthus gård

Ranheim Arbeidersamfunn støtter planene for Presthus gård

tekst og foto: Kjell Arntzen

IMG 1983

Arbeidersamfunnets leder, Tore Henriksen, fikk hele årsmøtets støtte til forslaget om å støtte Felleskjøpets planer for Presthus gård og vern av Charmoix.

En gledelig nyhet for alle som ønsker en grønn og innholdsrik lunge på Ranheim. Ranheim Arbeidersamfunns årsmøte vedtok enstemmig å støtte Felleskjøpets planer for Presthus gård og sa nei til den planlagte gjennomfartsveien mellom gården og Chamonix. Forslaget blir nå oversendt Arbeiderpartiets bystyregruppe for videre behandling. Det vil være å tro at forslaget blir godt drøftet i bystyrets flertallsallianse. Kan vi se lyst på at dette går bra? Ranheimsavisa både håper og tror det!

Les mer: Ranheim Arbeidersamfunn støtter planene for Presthus gård

En berikelse for bydelen

tekst og foto: Kjell Arntzen

IMG 1975

Presthus gård er ønsket utviklet til et kulturelt kraftsentrum med kultur, jordbuk og dyr i sentrum. Mange ønsker dette velkommen-

Onsdag 24.01. var vi tilstede på orienteringsmøte om planene for utvikling av Presthus gård. Ranheimsavisa har orienterte om dette møtet i forkant, en omtale som ble lest over 2.100 ganger. Det kunne fortelle noe om interessen både for informasjonsmøtet og prosjektet som sådan. En uheldig «kollisjon» med den avgjørende håndballkampen mellom Sverige og Norge må kanskje ta skylden for at Oransjeriet i Kulturtribunen ikke var smekkende fullt. Det skal imidlertid sies at i overkant av 50 personer hadde møtt fram for å høre om de interessante planene som forelå for det 305 mål store området som Felleskjøpet eier på Presthus.

Les mer: En berikelse for bydelen