A+ A A-

Vi har tro på at Kulturkomiteen er med oss!

tekst og foto: Kjell Arntzen

IMG 1857

Hva kan være galt i å legge forlengelsen av Ladestien etter denne opptråkne stien?

Det er med stor tro vi ser fram til resultatet av dagens møte i kommunens komite for Kultur, idrett og friluftsliv (KIF). Både befaringer vi har hatt, samtaler med politikere, innsats og support fra mange av dere her på Ranheim og ikke minst den mailen Ranheimsavisa har sendt til det enkelte medlem i komiteen tilsier dette. Den responsen vi har fått fra flere i komiteen gir oss grunn til å tro at de vil avgi en uttalelse som «går i vår favør», dvs. en uttalelse som går i fornuftens og etterslektens favør når det gjelder grøntplanens konsekvenser for Ranheim. Selv er jeg på en annen kant av Europa når KIF fatter sitt vedtak, men jeg føler meg sikker på at resultatet når meg i løpet av kvelden.

Les mer: Vi har tro på at Kulturkomiteen er med oss!

Med komitelederen på befaring

tekst og foto: Kjell Arntzen

IMG 1846

Svein Otto Nilsen var fornøyd med den omvisningen og orienteringen Willy Grytbak og Ranheimsavisa ga. Nå håper han det blir tid til å ta med kommunens kulturkomite på den samme befaringen.

Ingen ting skal være uprøvd for å få til et fornuftig vedtak på Ladestiens forlengelse. Vi forventer et vedtak som tar tilbørlig hensyn til strandsonen, til fuglelivet, til den viltvoksende tindvedskogen ut for Grytbakkstranda og sandgrunnen i Værebukta. Det er denne saken som snart skal opp til politisk behandling og vedtak. Allerede den 3. oktober skal kommunens kulturkomite uttale seg i saken, en uttalelse som vil være viktig før bystyret fatter sitt endelig vedtak. Hva er da mer naturlig enn at Ranheimsavisa inviterer komitelederen på en befaring i området?

Les mer: Med komitelederen på befaring

En god dag for befaring og håpet om å få bevare noe

tekst: Kjell Arntzen                             foto: Anne Grytbak

IMG 9533

En positiv og oppmuntrende tur med APs kommunalråder, Marek Jasinski og Geir Waage. Troen på at vi får gjort om på de foreliggende planer for Ladestien er veldig tilstede.

Været kunne knapt vært bedre enn det det var når vi tok med oss kommunalrådene Geir Waage og Marek Jasinski på en tur langs stranda vår. Formålet fra vår side var selvfølgelig å få politikerne i tale før beslutninger om Ladestiens forlengelse tas, samt å få vise dem hvordan området ser ut og hvordan det bør forvaltes. Etter en god times vandring fra Tangen og inn til Værestranda med meningsutvekslinger, orientering og visninger, tør jeg oppsummere formiddagen som svært positiv med tanke på å få bevart viktige deler bydelen for oss selv og kommende generasjoner.

Les mer: En god dag for befaring og håpet om å få bevare noe