A+ A A-

Historien om kirkegårdsgjerdet

tekst: Kjell Arntzen     foto: Per Arne Johnsen

Det er flere som har spurt om hvordan vi har fått til et så flott kirkegårdsgjerde. Vi har nå samlet to av artiklene som er publiserte om dette. Selfølgelig er de justert opp med nyheter som dukket opp underveis og i ettertid. Artikkelen er ikke identisk med de artiklene som ble publisert i 2013. Så er over på gangen i det hele:

IMG 2226

Vi er stolte over at vi fikk til dette på dugnad og ved innsamlede penger

Fredag ble det trommet sammen til «gjerdemøte» i Menighetssenteret. På dagsorden sto Ranheimsavisas utspill om en storstilt Ranheimsdugnad om prosjektet «Nytt stakittgjerde rundt kirkegården». På plass var kirkevergen, menighetens kapellan, lederen av menighetsrådet, planlegger Torhild Hovdenak og driftsansvarlig Trygve Jensen i KF, Ranheimspatriotens Kjell Ove Johnsen og Per Arne Johnsen og Kjell Arntzen fra Ranheimsavisa.

Les mer: Historien om kirkegårdsgjerdet

Vi kjenner på metrobussen nå

tekst og foto. Kjell Arntzen              innledningsbilde: Adressa nett

FrpMortenEllefsen

Frp`s Morten Ellefsen har tidligere kalt metrobussprosjektet som et skandaleprosjekt. Vil han få rett? Vi kan ikke se at det blir noen treffer for oss på Ranheim!

I disse dager om ett år vil metrobussen trafikkere i Ranheimsveien. Datoen for innføring av et kollektivsystem med metrobuss som det sentrale, er satt til 3. august 2019. Det betyr at vi våkner opp til et kollektivsystem med nye og større busser, matebusser, nye traseer og nye ruter. Mange av oss er skeptiske til dette. Målinger viser at vi stort sett er fornøyd med det kollektivsystemet vi har og forstår ikke hvorfor det skal bli en så voldsom omlegging. Etter de opplysninger vi har er det til nå avsatt 2,8 mrd. kroner til metrobussopplegget! Noe av disse pengene har de nå startet å bruke på metrobussholdeplassene i Ranheimsveien.

Les mer: Vi kjenner på metrobussen nå

Presthus gård BERGES!

av: Kjell Arntzen

Det har nå – dagen før dagen – tilflytt oss opplysninger om at Presthus gård berges! Det er en gledelig nyhet for alle som har sett fram til de muligheter og planer som foreligger for denne perlen. Den planlagte veien mellom gården og Chamonix blir skrinlagt og rådmannens anbefaling vil bli forkastet. Dette skjer etter at Arbeiderpartiet, MDG, Kr.f., Venstre og Pensjonistpartiet er blitt enig om annet valg. Jeg regner med at SV, som har forlatt flertallskoalisjonen, vil støtte forslaget som blir fremmet av de nevnte partier.

Les mer: Presthus gård BERGES!