A+ A A-

Ranheim er veldig endret

tekst: Kjell A. Arntzen                    foto: arkiv / Kjell A. Arntzen/Megan Eymann

Buss NSB

Når jeg først skal memoere fra tidligere tider fant jeg ut at jeg skulle ta en tur med Væreringen. Her er vi på Leutenhaven som var busstasjonen i byen på 1960-tallet. Blåbussen står riktignok ikke der den sto ved avgang.

Det er sannelig ikke lett å finne noe å skrive om nå på nyåret. Covid-19 og redselen for å bli smittet, evt. smitte andre, er for stor til at jeg våger meg veldig mye ut. Det sosiale livet er satt på vent. Hvor lenge er det ingen som vet. Etter å ha hørt regjeringens pressekonferanse på onsdag blir jeg ikke oppmuntret, men jeg ble klart påminnet at vi må holde ut en stund til. Det skal undertegnede, og jeg håper mange av dere andre også følger de anmodninger og påbud som blir gitt.

Les mer: Ranheim er veldig endret

Betryggende svar for Overvik

av: Kjell A. Arntzen         foto: ukjent

Einar Aassved Hansen

Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen beroliger folk i Olderdalen og på Overvik.

Ranheims politiske ombudsmann og Ranheimsavisas «rapportør» fra byens politiske miljø, Svein Otto Nilsen, har igjen utført sin rolle. Svein Otto har fått en rekke henvendelser fra beboere i Olderdalen om grunnforholdene for boligområdene på Overvik. Disse henvendelsene har han gått videre med til kommunens byutviklingsdirektør, Einar Aassved Hansen.

Les mer: Betryggende svar for Overvik

Fjerntogene stopper ikke på Ranheim

tekst: Kjell A. Arntzen                       foto: Jernbaneverket

VY nye togSå kom det svar på om Nordlandsbanen ville stoppe for av- og påstigning her på Ranheim stasjon fra april 2021. Du som trodde det ville bli anledning til å stige på her, må jeg dessverre skuffe. Hverken Nordlandsbanen som trafikkere Trondheim – Bodø eller Meråkerbanen som trafikkerer Trondheim – Storlien vil ha holdeplass her. Om det var noe morsomt med denne opplysningen så må jeg fortelle at forespørselen ble sendt VY NOR. Svaret jeg fikk var fra SJ Norge. Ja, ja slik er det vel i tider med konkurranseutsetting og privatisering?

Les mer: Fjerntogene stopper ikke på Ranheim