A+ A A-

SISTE: Grytbakkfjæra blir vernet!

Av: Kjell Arntzen

Berit Tiller

Høyres Berit Tiller fremmet et innskjerpet forslag for vern av Grybakkfjæra og Leangenbukta. Det ble vedtatt! og vi er fornøyde!

 

Ranheimsavisa fikk nettopp melding fra Høyres gruppeleder i bystyret, Ingrid Skjøtskift, om at formannskapet i dag har gått for verning av Grytbakkfjæra og Leangenbukta. Det er ikke bare slik at de har gått for rådmannens forslag, formannskapet vedtok en innskjerping av rådmannens forslag. Berit Tiller (H) fremmet forslaget som fikk formannskapets tilslutning.

Les mer: SISTE: Grytbakkfjæra blir vernet!

Kan bystyret vedta noe annet enn vern?

tekst og foto: Kjell Arntzen                

IMG 2455

Under floa som lå der klokka 12 i dag finner vi mudderstranda som er et eldorado for sjøfugl 

Jeg blir litt forundret når noen retter en form for tvil om strandområdene på Grytbakkstranda blir vernet eller ikke. Kan en slik tvil være berettiget? Ranheimsavisa hadde i oktober 2017 en lengre artikkel om dette området og bystyrets behandling av forlengelse av Ladestien. Rådmannens innstilling for bystyret var at Ladestien skulle gå langs sjøen, rundt «Negerskogen» med tindvedbuskene og fortsette langs sjøen ut mot Flomålet. Om dette hadde blitt vedtatt kunne man allerede i oktober 2017 tapt dette området for fugleliv, dyreliv oss mennesker. Tap av de viktige mudderområdene i Værebukta har nærmest vært en katastrofe. Nå tyder alt på at det blir vernet!

Les mer: Kan bystyret vedta noe annet enn vern?

Trivselsbydelen på Overvik

tekst og foto: Kjell Arntzen og arkiv                

IMG 2343

Nå er det snart klart for bygging på Overvik. Utsikten skal det ikke være noe å si på?

Det har gjennom de 10-15 siste åra vært en betydelig misnøye når det gjelder Ranheims utvikling. En bydelsplan har vært etterlyst i mange år. Det har vært tøffe diskusjoner om dyrka mark som omreguleres til boligformål, «snusket» politisk opptreden i reguleringsbehandlinger, og at våre politikere og planmyndigheter har latt utbyggerne legge premisser og planer for utvikling. Bane Nors båndlegging av store områder som er tenkt å bli et bydelssenter, metrobuss, strandsonen og trase for Ladestien er også tema som har vært av de mest høylytte i avisspaltene og diskusjonene her på Ranheim.

Les mer: Trivselsbydelen på Overvik