A+ A A-

Presthus gård BERGES!

av: Kjell Arntzen

Det har nå – dagen før dagen – tilflytt oss opplysninger om at Presthus gård berges! Det er en gledelig nyhet for alle som har sett fram til de muligheter og planer som foreligger for denne perlen. Den planlagte veien mellom gården og Chamonix blir skrinlagt og rådmannens anbefaling vil bli forkastet. Dette skjer etter at Arbeiderpartiet, MDG, Kr.f., Venstre og Pensjonistpartiet er blitt enig om annet valg. Jeg regner med at SV, som har forlatt flertallskoalisjonen, vil støtte forslaget som blir fremmet av de nevnte partier.

Les mer: Presthus gård BERGES!

Forurenset grunn på tomt for ny barnehage

tekst: Kjell Arntzen

Formannskapet har vedtatt bygging av ny barnehage i Ranheimsfjæra øst for Vikelva. Denne skal erstatte den midlertidige Ranheimsletta barnehage og Ranheim barnehage. Ranheim barnehage er den barnehagen som ligger opp for Trægården i det planlagte senterområdet. Ranheimsletta barnehage ligger i bygningsmassen for nåværende Jakobsli skole (den gamle Ranheim skole). Utbygging av den nye Ranheimsfjæra barnehage skal frigjøre arealer til økt skolekapasitet ved Jakobsli skole. Det beregnes at fra høsten 2019 vil elevtallet ved Jakobsli skole øke og det vil være behov for barnehagens nåværende lokaler. Ranheim barnehage må vike for tilrettelegging av senterutviklingen ved Trægården.

Les mer: Forurenset grunn på tomt for ny barnehage

En tur med SV rundt på Ranheim

tekst og foto: Kjell Arntzen                        illustrasjoner fra nettet

Ingrid Sylte Isachsen

SVs Ingrid Marie Sylte Iversen var fornøyd med omvisningen hun og partisekrretæren fikk på Ranheim.

Det gleder meg å fortelle at det ikke bare er Ranheims start i Eliteserien som omfattes med interesse i disse dager. Forleden ringte mobilen som den ofte gjør, men denne gang fra et uventet hold. – Hallo, snakker jeg med Kjell i Ranheimsavisa? lød det. Etter å ha bekreftet at det var det, fortsatte det: - Det er Ingrid Sylte Isachsen fra SVs bystyregruppe som ringer. Spørsmålet er om du ikke kan ta oss med på en rundtur på Ranheim så vi kan bli fortalt om og fått sett på utviklingen og utfordringene Ranheim står ovenfor, sier hun. Vi avtaler tid for noe slikt, og presis klokka 12.30 den avtalte dagen kommer de, Ingrid Sylte Isachsen og SVs sekretær Frode Nystuen.

Les mer: En tur med SV rundt på Ranheim