A+ A A-

En av Ranheimsavisas største "SEIRE" - Bevaring av Grytbakkstranda

tekst: Kjell A. Arntzen     foto: KA og andre

IMG 1870 VrebuktaEtter at det ble bestemt at Ranheimsavisa skulle nedlegges har jeg fått utrolig mange henvendelser og kommentarer. Fra flere er jeg blitt bedt om å publisere noen av de artikler som Ranheimsavisa kan kalle som sine "seire" for bydelen. Jeg føler det kanskje litt vanskelig, men en sak er jeg veldig fornøyd med resultatet for. På tross av stor motstand fra rådmannen, "Ranheim inn i framtiden" og noen få enkeltpersoner klarte vi å mobilisere politikere til å være med på befaringer og fått gitt dem skikkelig orientering om hva saken dreide seg om. Min avdøde venn, Willy Grytbakk, og folket på Grytbakkstranda, var også medvirkende i dette arbeidet. Den 24.10.2017 skrev jeg dette i Ranheimsavisa:

Les mer: En av Ranheimsavisas største "SEIRE" - Bevaring av Grytbakkstranda

Statkraft vil oppgradere varmesentralen

tekst: Jørgen Nordahl       illustrasjoner: Statkraft

kraft 1Statkraft har planer om oppgradering av anlegget på Ranheim. Utkastet til ny reguleringsplan blir lagt ut for høring i starten av 2023. Det søkes om å bygge en ny akkumulatortank, samt å få oppgradere varmesentralen som allerede finnes på Ranheim i dag. I korthet går dette på at Statkraft søker om utbygging av akkumulatortank og oppgradering av varmesentral på Ranheim

Les mer: Statkraft vil oppgradere varmesentralen

Høring, motstand og skuffelse

tekst: Kjell A. Arntzen       foto: illustrasjonsfoto Arq6

Overvik B2 2

Ranheimsavisa registrerer sterk motstand, sinne og frustrasjon i forbindelse med detaljreguleringen for Overvik felt B2 og B1 nord. Det jobbes hardt med en felles høringsuttalelse til planene og enkeltpersoner jobber også med egne høringsuttalelser. Det er å håpe at flere henger seg på, leser gjennom planene som foreligger, studere bilder, sol og lysforhold, veiføring og ikke minst bygningshøyder. Det bør være slutt på den tiden der utbygger bestemmer hvordan vi skal leve!

Les mer: Høring, motstand og skuffelse