A+ A A-

tekst og foto: Kjell Arntzen

IMG 1857

Hva kan være galt i å legge forlengelsen av Ladestien etter denne opptråkne stien?

Det er med stor tro vi ser fram til resultatet av dagens møte i kommunens komite for Kultur, idrett og friluftsliv (KIF). Både befaringer vi har hatt, samtaler med politikere, innsats og support fra mange av dere her på Ranheim og ikke minst den mailen Ranheimsavisa har sendt til det enkelte medlem i komiteen tilsier dette. Den responsen vi har fått fra flere i komiteen gir oss grunn til å tro at de vil avgi en uttalelse som «går i vår favør», dvs. en uttalelse som går i fornuftens og etterslektens favør når det gjelder grøntplanens konsekvenser for Ranheim. Selv er jeg på en annen kant av Europa når KIF fatter sitt vedtak, men jeg føler meg sikker på at resultatet når meg i løpet av kvelden.

Følgende mail hadde vi sendt medlemmene i KIF:

Hei!

La meg først få beklage denne henvendelsen nå i forkant av møtet i KIF. Når det er beklaget må jeg bare si at for Ranheimsavisa, folk på Ranheim og andre naturforkjempere ser vi det nødvendig å gå direkte til dere på denne måten.

Vi beklager også at Ranheimsavisa ikke er godkjent som høringsinstans for kommunale saker selv om vi kan skilte med over 1.000 lesere hver dag. Vi mener selv å representere bydelen Ranheim på en god og balansert måte. Vi registrerer at folk har tillit til oss og er ofte ute med «liker» på våre publiseringer, ikke minst de som gjelder Ladestiens forlengelse. Selvfølgelig skulle denne høringsfristen allikevel ikke gått oss forbi, men det har den altså gjort.

Så har vi tro på at ting som ennå ikke er vedtatt, ting som ennå ikke er påbegynt og ting som er nødvendig å endre, kan endres før endelig vedtak fattes. Så også med de planer som foreligger for Ladestien i våre strandområder.

Jeg har tillatt meg å legge ved en artikkel vi hadde i Ranheimsavisa for en tid tilbake. Den skal kunne gi et bilde på situasjonen slik vi oppfatter at den er. Det hadde vært veldig hyggelig om du kunne lese gjennom dette.

IMG 1855

Vil det ikke være flott å se kornåkre og prektig natur langs pilegrimspeden? Veien ligger der allerede og er betalt!

Avslutningsvis vil jeg si at vi håper inderlig at dere vil være med oss på å berge våre sjønære områder fra et helt unødvendig inngrep som bygging av en forlenget Ladesti i sjøkanten, gjennom Grytbakkstranda og Værebukta. Her må vi sette natur og fugleliv foran menneskets «trang» til å spasere langs en opparbeidet vei i sjøkanten. Allemannsretten er i behold etter de stier og tråkk som allerede ligger der. Det samme er den alternative ruten for «Ladestien», fra Hansbakkfjæra og videre langs den allerede opparbeidede Pilegrimsleden inn til Være.

Vi håper at din stemme bikker til naturen og områdets fordel.

Vennlig hilsen og takk for oppmerksomheten.

Ranheimsavisa Kjell Arntzen, redaktør