A+ A A-

av: Kjell Arntzen

Det har nå – dagen før dagen – tilflytt oss opplysninger om at Presthus gård berges! Det er en gledelig nyhet for alle som har sett fram til de muligheter og planer som foreligger for denne perlen. Den planlagte veien mellom gården og Chamonix blir skrinlagt og rådmannens anbefaling vil bli forkastet. Dette skjer etter at Arbeiderpartiet, MDG, Kr.f., Venstre og Pensjonistpartiet er blitt enig om annet valg. Jeg regner med at SV, som har forlatt flertallskoalisjonen, vil støtte forslaget som blir fremmet av de nevnte partier.

Behandles i onsdagens bygningsråd

Etter det vi forstår blir saken behandlet i morgendagens møte i bygningsrådet. Bygningsrådet er identisk med byens formannskap. I dette ligger det er flertall for å legge veien mellom Presthus og Jonsvannsveien fra rundkjøringen i Kochhaugveien og over Overviks egen eiendom.

Et slikt vedtak gjør det mulig for bydelens beboere og Felleskjøpet å jobbe videre med de «grønne-planene» for Presthus gård. Her blir det parsellhager, urbant jordbruk, dyrehold, lekeområder, fruktdyrking og mye grønne aktiviteter. Barnehagen som ligger i gårdstunet blir værende og Chamonix-området blir tilgjengelig for oss alle. I tillegg ligger det store muligheter både i gårdsbygningen og fjøsbygningen. Dette blir en perle for alle oss på Ranheim og byen for øvrig.

På lørdag er det marked og pubkveld

Strinda Frivilligsentral har lenge jobbet med planene for en markedsdag på Presthus gård. Det skjer nå lørdag den 26. mai. Har blir det loppemarked, auksjoner, aktiviteter, kafé og mye moro.

Det blir muligheter for å prøve seg på hesteryggen og kose med geiter. Du får også mulighet for å være med på setting av poteter.

Fra klokka 17.00 og fram til 00.30 vil det bli rigget til pubkveld i fjøset. Vi vil få en ny følelse hva en fast nærpub på Presthus vil bety for bydelen vår. Hvem minnes ikke pubkvelden som ble arrangert under markeringen av Presthus gård 100-år tidligere i år? Også denne gang blir det dans til levende og god musikk!

Har folket seiret igjen?

Det er mye som tyder på at «folket» har seiret igjen. I en god tone med de politiske partier har det igjen lykkes å få til et vedtak som er i vår interesse. Nå får vi en stor friplass, en grønn lunge og store muligheter til å gjøre bydelene Ranheim, Jakobsli og Charlottenlund enda bedre! Jeg drister med til å takke politikerne for oppnådd en enighet som er framtidsrettet!