A+ A A-

tekst og foto. Kjell Arntzen              innledningsbilde: Adressa nett

FrpMortenEllefsen

Frp`s Morten Ellefsen har tidligere kalt metrobussprosjektet som et skandaleprosjekt. Vil han få rett? Vi kan ikke se at det blir noen treffer for oss på Ranheim!

I disse dager om ett år vil metrobussen trafikkere i Ranheimsveien. Datoen for innføring av et kollektivsystem med metrobuss som det sentrale, er satt til 3. august 2019. Det betyr at vi våkner opp til et kollektivsystem med nye og større busser, matebusser, nye traseer og nye ruter. Mange av oss er skeptiske til dette. Målinger viser at vi stort sett er fornøyd med det kollektivsystemet vi har og forstår ikke hvorfor det skal bli en så voldsom omlegging. Etter de opplysninger vi har er det til nå avsatt 2,8 mrd. kroner til metrobussopplegget! Noe av disse pengene har de nå startet å bruke på metrobussholdeplassene i Ranheimsveien.

Hvorfor skal vi vrake det eksisterende busstilbud?

Mange spør seg om vi egentlig har bruk for et nytt busstilbud. Er ikke dagens ordning god nok? Til dette svares det fra AtB: - Statens krav er at Trondheim skal ha nullvekst i biltrafikken selv om byen øker i innbyggertall. Skal vi klare det kravet må antall kollektivreiser øke fra 25 millioner i 2015 til 35 millioner i 2030. Det betyr at vi må etablere et kollektivsystem som er i stand til å håndtere denne veksten.

-        Vi greier ikke en slik økning med dagens system, sier de i AtB. – Det blir busskø og vanskelig å komme fram for vareleveranser og andre som må kjøre for å bli befordret. Omleggingen vi nå jobber med vil gi 30% flere kjørte busskilometer allerede i 2019. Det er et betydelig utvidet busstilbud.

Et moderne kollektivsystem

Dagens kollektivsystem stammer fra 1970-tallet og er snart passé. - Rutene vi har i dag har sentrum som eneste knutepunkt. Disse knutepunktene finner vi i hovedsakelig i Munkegata og Dronningens gate. Byen har forandret seg og vokst betydelig de senere åra. Det er derfor nødvendig for oss å sørge for at et nytt system skal passe med det behovet folk har for reiser. De reisende får flere valg, flere knutepunkt og tilbudet blir bedre i bydelene, fortsetter AtB.

Bedre også på Ranheim?

Hvorvidt det også blir bedre på Ranheim får jeg ikke vite. Her må jeg tenke selv og tok en tur bort til idrettsplassen der det jobbes med stasjoner for metrobussene for linje M1. Det er linjen som går Kattem/Heimdal og til Peder Myhres vei her på Ranheim.

IMG 2164

Disse tre karene jobber på spreng for å få metrobussholeplassen ferdig innen målsatt tid.

De tre anleggsarbeiderne kan forståelig nok ikke si så mye om hvordan dette blir for oss på Ranheim. – Vår jobb er å ferdigstille denne holdeplassen og den ved Grilstadkleiva, forteller de. – Arbeidet vi skal gjøre med denne ved Ranheim Idrettsplass skal være ferdig til uke 35. I uke 35 er det klart for å plassere et 9 meter langt skur her slik at passasjerene får stå lunt og tørt. Skuret vil også inneholde ruter og videre informasjon om metrobussen og linjestrukturen. Nå jobber vi på begge sider av Ranheimsveien med selve plattformene for de 24 meter lange bussene som skal trafikkere her. Holdeplassene vil bli noe i underkant av 30 meter, anslår de.

Flere holdeplasser nedlegges

Jeg ser at dere jobber med holdeplassene her ved Extra Arena og har jobbet med holdeplassen like før Grilstadkleiva, sier jeg og spør om dette blir de eneste holdeplassene langs Ranheimsveien. – Nei, disse to blir ikke de eneste, svarer den ene. – Snuplassen eller endeholdeplassen for metrobussen kommer i Peder Myhres vei, og etter det vi har fått vite skal vi starte der i løpet av noen uker. Det må da bety at holdeplassen ved Ranheimsfjæra (ved Løkka), Johannes Minsaas vei og Hitraveien blir nedlagt? – Ja, de blir nok det. Nedleggelser av eksisterende holdeplasser vil skje der det er tett mellom dagens holdeplasser.

-        Det er blitt oss fortalt at 90.000 av 106.000 langs de tre hovedlinjene ikke vil merke noen forskjell. 13.000 får minst 100 meter lenger å gå og 3.000 får 100 meter kortere å gå, forteller de.

Det rimer dårlig med de målinger jeg har tatt mellom de holdeplassene som nå bygges her i Ranheimsveien. Mellom Grilstadkleiva og Extra Arena er det 1,2 km. og mellom Extra Arena og Peder Myhres vei har jeg målt 0,8 km. Det må bety at det blir flere hundre meter å gå for noen her på Ranheim.

Mange må bytte buss

Jeg beklager at jeg ikke er så entusiastisk for metrobussen og det nye opplegget her på Ranheim. For mange av oss lengst øst i bydelen fra Væretrøa og fram til Nedre Humlehaugen betyr det bussbytte i Peder Myhres vei om vi skal mot sentrum eller hjem. Kanskje går det bede enn det jeg forestiller meg, men tross alt medfører en bytur med buss et bytte jeg har sluppet til nå. Det har vært en flott løsning fram til 3. august 2019. En buss som kommer, jeg stiger på og finner meg et sete for så å gå av i Olav Tryggvasons gate når reisen er slutt.

En kjempeinvestering

IMG 2163

Det er alvorlig mye som må gjøres før holdeplassen er klar. Nå er det lagt ned varmekabler i grunnen så det skal ikke bli glatt!

2,8 mrd. kroner er avsatt til bygging av stasjoner, omstigningspunkt og strekningstiltak på de tre metrobusslinjene. I tillegg kommer vel kostnader til anskaffelse av metrobussene, leddbussene og de mindre bussene? Hva hele systemet vil koste er det vanskelig å få rede på.

Kollektivsystemet vil ha ca. 300 busser mot drøyt 200 i dag. Det kommer 58 Metrobusser som er 24 meter lange og levert av det nederlandske selskapet Van Hool. Det kommer 70 leddbusser som ligner dagens 18 meter lange busser og 162 mindre busser hvorav flere vil gå inn i tilbringertrafikk mot metrobusstasjonene.

AtB opplyser at hele bussparken blir utslippsfri, bl.a. settes 35 elbusser i trafikk. Vi må nesten berømme AtB når de velger utslippsfrie busser!

Metrobussen og sitteplasser

De fleste av de som stiger på metrobussen i Peder Myhres vei vil trolig få sitteplass. Verre blir det med dem som kommer på ved Grilstadkleiva. Metrobussen vil ta 142 passasjerer. Antall sitteplasser er som på dagens leddbusser. Det vil altså være vesentlig flere ståplasser på metrobussen. Kanskje ikke noe å glede seg til for de med vonde rygger, ben og eldre?