A+ A A-

tekst og foto: Kjell Arntzen                

IMG 2455

Under floa som lå der klokka 12 i dag finner vi mudderstranda som er et eldorado for sjøfugl 

Jeg blir litt forundret når noen retter en form for tvil om strandområdene på Grytbakkstranda blir vernet eller ikke. Kan en slik tvil være berettiget? Ranheimsavisa hadde i oktober 2017 en lengre artikkel om dette området og bystyrets behandling av forlengelse av Ladestien. Rådmannens innstilling for bystyret var at Ladestien skulle gå langs sjøen, rundt «Negerskogen» med tindvedbuskene og fortsette langs sjøen ut mot Flomålet. Om dette hadde blitt vedtatt kunne man allerede i oktober 2017 tapt dette området for fugleliv, dyreliv oss mennesker. Tap av de viktige mudderområdene i Værebukta har nærmest vært en katastrofe. Nå tyder alt på at det blir vernet!

63 mot 4 stemmer

Bystyrets svar på rådmannens innstilling var knusende. Kun 4 av bystyrets representanter – 2 fra Venstre og 2 fra KrF - fulgte rådmannen, mens de andre 63 representanter stemte imot og for skåning av disse sårbare områdene.

Nå har rådmannen vurdert hvilke områder vi har langs fjorden som er særs viktige for fuglelivet og som er sårbare når det gjelder byens vekst. Selvfølgelig har rådmannen kommet til at Grytbakkfjæra og Leangenbukta er områder som må vernes.

For meg kjennes det umulig å kaste vrak på bystyrets ønske om vern av de sjønære områdene i Grytbakkfjæra. Det synes også klart at byens rådmann har tatt bystyrets vedtak i «Grøntplan for Trondheim» og «Ladestiens forlengelse» til etterretning. Jeg får håpe at Venstre og KrF  også har endret sin holdning.

Noen innspill fra bystyrets møte i oktober 2017:

Det var komiteen for kultur, idrett og friluftsliv med Svein Otto Nilsen (PP) som leder som hadde formet det alternative forslaget som ble reist. I den forbindelse uttrykte Marek Jasinski (AP): «Komiteen har gjort et skikkelig og grundig arbeid så det er god grunn for å berømme dem. Innstillingen de enstemmig har fremmet er god og fremtidsrettet. Med denne innstillingen som det endelige vedtak vil vi gjøre det bedre for naturen, fugler og folk».

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) sa at MDG vil mer enn gjerne være med på å redde de sårbare områdene i byens østlige områder. – Vi vil heller ikke ha noen kunstige inngrep på Grytbakkstranda, uttrykte han.

IMG 2458

Geir Waage og andre av bystyrets medlemmer var også talspersoner for bevaring av den unike tindvedskogen på Grytbakkodden.

Geir Waage (AP) sa som svar på Erling Moes og Geirmund Lykkes innlegg, som hadde påpekt at det var ille om bystyret lot seg styre av en utbygger med interesser i området: «Jeg tror flertallet legger liten vekt på hva en utbygger måtte mene om dette. Her har nok de fleste av oss satt seg godt inn i saken og vurdert konsekvensene av det Lykke beklager seg over. Mange av oss har vært på befaring i området og noen har lært noe av det som nå gjøres i Leangenbukta. Vi har forstått at det verken er ivaretakelse av Bjørnstads eller andre private interesser denne saken dreier seg om. Det dreier seg bl.a. om fuglelivet, den unike mudderstrand og den truede tindvedskogen vi har der ute».

Berit Tiller (H) var tydelig harm etter å ha hørt Geirmund Lykke (KrF) og Erling Moe (V). Hun ga hele bystyresalen en klar melding om at hun var veldig imot det Lykke og Moe sa i sine innlegg. Hun fyrte seg også kraftig opp mot rådmannens forslag om «avbøtende tiltak». «Jeg har nesten ikke hørt maken. Her vil de bygge høye voller, lage kunstig øy, fylle opp store steinmasser, sette opp en haug med påler på mudderstranda for at sjøfugl skal ha en plass å hekke på, bygge dammer og tårn, kort sagt; ødelegge dettte flotte naturområde for alle fremtid».

Vi skal ikke ta noe for gitt, men ….

Med det engasjementet 63 av bystyrets medlemmer viste en oktoberdag i 2017 ser jeg ikke for meg noe annet enn at Grytbakkstranda blir vernet. Jeg tror ikke jeg tar feil om jeg forskutterer at også byens rådmann vil innstille på vern av områdene på Grytbakkstranda og i Leangenbukta og er glad for det!

Så får jeg tro at vår ombudsmann på Ranheim, Svein Otto Nilsen (PP), sørger for orden i rekkene om noen skulle finne på noe uklokt!