A+ A A-

Av: Kjell Arntzen

Berit Tiller

Høyres Berit Tiller fremmet et innskjerpet forslag for vern av Grybakkfjæra og Leangenbukta. Det ble vedtatt! og vi er fornøyde!

 

Ranheimsavisa fikk nettopp melding fra Høyres gruppeleder i bystyret, Ingrid Skjøtskift, om at formannskapet i dag har gått for verning av Grytbakkfjæra og Leangenbukta. Det er ikke bare slik at de har gått for rådmannens forslag, formannskapet vedtok en innskjerping av rådmannens forslag. Berit Tiller (H) fremmet forslaget som fikk formannskapets tilslutning.

Berit Tillers vedtatte forslag

Berit Tiller fremmet et alternativt forslag til rådmannens forslag pkt. 4. Forslaget var en klar innskjerping av rådmannens innstilling. Rådmannen hadde foreslått «å vurdere å styrke vernet.» Berit Tiller og formannskapet ville ha vern og ba om en få seg forelagt en sak med sikte på å opprette Leangenbukta og Grytbakkfjæra som verneområder.

Forslaget fra Tiller lød slik: «Formannskapet ber om en sak for å styrke vernet av Leangenbukta og Grytbakkfjæra, men sikte på å opprette dette som verneområder. Saken skal vurdere om det er mest hensiktsmessig om dette blir et kommunalt- eller statlig verneområde».

Vi i Ranheimsavisa takker og bukker. Vi tror også dere andre her på Ranheim gjør det samme!