A+ A A-

tekst og foto: Kjell Arntzen

Svein Otto intro

 Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen er av de mest aktive politikerne i Trondheim Bystyret. Nå stiller han spørsmål om anlegg for hageavfall i byens østområder.

 

Vi har flere ganger slått fast at Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen er en ombudsmann bydelen har behov for. Med det mener vi at Svein Otto må få et sete i bystyret etter høstens valg. Vi er fullt klar over at Pensjonistpartiet ikke er det partiet med de store velgerskarer, men vi kan alle være med på å få han valgt inn. Dette vil Ranheimsavisa komme tilbake til når valget nærmer seg. Til bystyrets møte torsdag 23. mai har Svein Otto meldt inn følgende kortspørsmål til behandling:

Når kan det bli etablert en ny gjenvinningsstasjon på østsiden av Trondheim?

I forbindelse med bystyrets behandling av avfallsplanen 2007-2016 ble det bestemt at det skulle utredes og bygges en ny gjenvinningsstasjon på nord-/østsiden av byen. Etter flere år med utredninger ble det i april 2011 lagt fram et forslag til reguleringsplan for Ranheim hvor en ny gjenvinningsstasjon som inkluderte mottak av hageavfall var med.

Svein Otto forteller til Ranheimsavisa at forslaget i 2011 ble nedstemt. – Det var vel også ventet at det politiske flertallet den gang kom til å gjøre det. Et av argumentene var at «plasseringen var totalt feil». Etter den tid er det sondert om muligheter for bruk av andre tomter og et samarbeid med Malvik kommune, hvor renovasjonen driftes av Innherred Renovasjon. De har jo allerede en slik renovasjonsplass i Malvik, øst for bysentrum, som kunne utvides og bli en felles gjenvinningsstasjon for Malvik og Trondheim øst. Dette har ikke ført fram, sier en noe fortvilt Svein Otto.

Bakvendt for oss med gjenvinning på Heggstadmoen

-        I de siste årene er det blitt investert i en ny og forbedret gjenvinningsstasjon på Heggstadmoen. Der er det til tider blitt temmelig kaotisk. En ting er at beliggenheten produserer mye unødvendig trafikk, men det verste er at dette er gjenvinningsstasjonen for hele byen! Vi må alle bruke dette ene mottaket. Byen vokser mye, ikke minst her på østsiden hos oss.

Følgende spørsmål fremmes på torsdag:

«Vil Trondheim kommune følge opp vedtaket i avfallsplanen 2007-2016 for å finne en tomt i østområdene til en gjenvinningsstasjon eller sondere en ny mulighet for samarbeid med Malvik innen Malvik kommune».

Vi får endelig håpe at bystyret innser at Trondheim vokser veldig på sin østre side, og at behovet for en slik gjenvinningsstasjon absolutt er tilstede.