A+ A A-

tekst og foto: Kjell Arntzen

Metro 1

Jeg blir nesten skremt når jeg ser de voldsomme anleggene som metrobussen krever. Her ved holdeplassene i Peder Myhres vei.

Nær på 3.000.000.000 kroner er nå brukt på det nye kollektivtrafikksystemet i Trondheim. Tallet som står her er tre milliarder norske kroner. Pengene er tilført fra regjeringen, fra kommunens egen miljøpakke og bompenger. Vi har alle vært med på å betale kalaset, så vi får endelig håpe at det blir vellykket. Men hva eller hvem blir det vellykket for? Blir det vellykket for de som må skifte buss 3 til 4 ganger før de kommer til bestemmelsesstedet, de som er opptatt av trafikksikkerhet og sikkerhet for busspassasjerer eller trafikanter som må gå lengre for å nå en stasjon? Dette får vi nok ikke et svar på før etter det hele er satt i drift den 3. august.

Hva med matebussene eller tilførselsbussene til stasjonen?

Ranheimsavisa har forsøkt å få AtBs svar på hva skjer med matebussene på Ranheim. Får vi matebusser fra Olderdalen, fra Overvik, fra Rotvoll mv? Dette spurte vi om i en fyldig e-mail til AtB 1. juni 2019. Vi fikk dette svaret:

«Vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig, og senest innen tre dager. Vi gjør oppmerksom på at responstiden kan bli noe lengre ved stor pågang. Din saksid er: 98667».

Den 9. juli etterlyste jeg svar på Ranheimsavisas forespørsler under vår saksid 98667. Svar er ennå ikke kommet. Inntil svaret kommer får vi kanskje leve i spenning? Får vi beholde de nåværende holdeplasser, blir det noen nye traseer, blir det bli en lokalbuss som knytter Ranheim sammen? Det er noen av de spørsmålene vi skulle hatt svar på.

142 passasjerer på en metrobuss

Grethe Opsal

AtBs avdelingsdirektør for kommunikasjon, Grethe Opsal, har stor tro på at dette blir en suksess, men svarer hun oss på hvordan det blir internt på Ranheim?

Inntil videre må vi konsentrere oss om fakta rundt metrobussen. Metrobussene blir 24 meter lange. Den vil ha plass til 142 passasjerer, noe som er 45 plasser mer enn det dagens leddbusser har. Om bord er det 51 sitteplasser og 91 ståplasser. AtB opplyser at det beregnes fire stående pr. kvadratmeter.

Ingen av plassene skal etter det vi forstår være utstyrt med sikkerhetsbelter! På flybussen og våre distriktbusser er det i dag påbudt å bruke setebeltet ut fra sikkerhetshensyn. Metrobussen skal tillate å ha 91 passasjerer stående! Vi kan vel tenke oss hva en bråstopp i en 50-sone kan føre til?

Sitteplasser for eldre og funksjonshemmede

Det er som tidligere nevnt 51 sitteplasser i metrobussene. På dagens leddbusser er det 46 sitteplasser. Hvor mange seter som er avsatt for eldre og funksjonshemmede i de nye metrobussene sier AtB ikke noe om. Det de sier er at: «seter for de som trenger det mest vil være godt merket».

AtB vil også gjennomføre holdningskampanjer for å gjøre passasjerenes reisehverdag enklere. Dette innebærer blant annet oppfordringer om å gi plassen til noen som har behov for den!

På vinterføre

Mange tviler på om disse store bussene vil klare seg i våre klimatiske forhold. Hvordan vil de takle vårt vinterføre? Fra AtBs informasjonsavdeling får vi vite at bussene skal komme seg like godt fram både på sommers- og vinterstid. For å sikre fremkommelighet på vinterføre har Statens Veivesen og Trondheim kommune testet metrobussen i ulike traseer. Disse testene skal ikke ha vist til at vi får dårligere framkommelighet. Det er planlagt godt vintervedlikehold av veier og busstopp.

Det understrekes også at de bussene som kommer til Trondheim har drivkraft på to akslinger. Dette vil hjelpe godt på vinterføre.

Flere må ha omstigning

Hvor mange som må ha omstigning på vei til skole eller arbeidsplass mv. avhenger selvfølgelig av hvor du bor og hvor du vil reise. AtB sier at: «basert på dagens reisemønster vil rundt 30% av de reisende måtte bytte buss». I dag bytter 15 til 20% buss. Det vil altså være dobbelt så mange som må bytte buss etter den 3. august.

Mange lurer på hvordan de får kjøpt billett

Metro 2

På holdeplassen her i Peder Myhres vei og på de andre metrostasjonenen får du kjøptbillett

Her klipper jeg direkte fra AtBs egen informasjon: «Du kan kjøpe billett akkurat som i dag, med t-kortet ditt, AtB Mobilnett, på billettautomat og på utsalgssteder.

På linjer utenfor metrotrasé kan du også få kjøpt billett kontant om bord, men da er billetten dyrere enn om du kjøper den på forhånd. I august 2019 kan du med forhåndskjøpt billett gå rett om bord i bussen uten å registrer eller vise fram billetten din. Dette blir tilfelle på alle grønne busser i Trondheimsområdet».

Fra 3. august vil det være avhengig av hvilken holdeplass du reiser fra. Langs de 3 metrobusslinjene får du kjøpt billett fra automater eller hos en kommisjonær i nærheten. På de andre holdeplassene får du kjøpt billetter med kontanter om bord i bussen, men da til en dyrere pris enn om du kjøper den på forhånd.

Ranheimsavisa kommer tilbake med mer informasjon om forhold på Ranheim om vi får svar på våre spørsmål under id.nummer 98667.