A+ A A-

tekst og foto:: Kjell Arntzen

Metro 2Etter å ha fått tilgang på en klage som er sendt AtB om det nye rutetilbudet så skjønner jeg godt at Ranheimsavisa ikke har fått svar på sine spørsmål fra 1. juni. Jeg har fått tillatelse fra «klageskriveren» til å gi våre lesere et innblikk i AtBs håndtering av innsigelser. Når de ikke klarer å svare på det innsenderen spør om, er det helt på det rene at AtB ikke klarer å svare på det Ranheimsavisa har spurt om. Så langt jeg forstår det er det bare de som bor fra Peder Myhres vei til Grilstadkleiva og de på Reppe som tjener på omleggingen? Det er veldig mange som har uttalt enighet med det Ranheimsaivsa hevdet i gårsdagens artikkel.

Brevet til AtB fra en av våre lesere (noe redigert)

«Har dere glemt oss som bor lengre øst enn Peder Myres vei på Ranheim etter 3.august? Det nye rutetilbudet gir et meget dårligere rutetilbud kontra dagens ruter og er langt mer kronglete og forvirrende. For oss som bor ved Nedre Humlehaugen øst/vest, blir det ca.400 meter lengre å gå dersom Metrobussens linje 1 skal benyttes fra Peder Myhres vei. I området Nedre Humlehaugen bor det flere eldre og handicappede som er flittige brukere av bussen, men som nå ser mørkt på det nye rutetilbudet.

Alternativ er å benytte bydels/matebusser som går sjeldent. Etter AtBs plan må det tas matebuss fra Nedre Humlehaugen øst/vest og til Gildheim. Her får du mulighet til å gå over på Metrobuss linje 1 for å komme til sentrum. Konsekvensen blir at man må beregne/planlegge mye lengre tid.

Det samme gjelder fra Værestrøa til sentrum. Her starter turen med en 2 minutters spasertur til Være østre. Man går da over på rute nummer 79 som befordrer deg til Gildheim. Her må du vente i 6 minutter i vær og vind på at rutenummer 310 kommer. Den tar deg da med til Trondheim Sentralstasjon, Der inviteres du på en ny spasertur, denne gang en tur på 6 minutter opp til Olav Tryggvassons gate».

Det synes også være en mulighet at du stiger av rute 79 på Gildheim og går over på metrobusslinje 1 for å komme til Olav Tryggvassons gate.

I det overstående er tatt utgangspunkt i at du reiser lørdag klokka 14.00. Det samme opplegget er også på ukedagene.

Er det bedre på hjemturen?

Kanskje er det noe bedre på turen hjem til Nedre Humlehaugen øst og holdeplassene mot Være? Vi tar utgangspunkt i en lørdag fra klokka 15.00. Du tar metrobuss linje 1 fra Olav Tryggvassons gt 2 til Traverbanen. Her må du gå av metrobussen og vente på buss 44 i 5 minutter. Den bringer deg til Nedre Humlehaugen, Engstrømbakken, Klokkerplassen, Være, Væresletta, Være østre og Væretrøa.

Jeg går videre på brevet vår leser har sendt AtB

«Her må vi vente på buss ved Traverbanen i all slags vær og vind med handleposer. Dersom man da ikke velger linje 1 og kan gå de ekstra meterne til Nedre Humlehaugen. Denne muligheten er verre for de som bor øst for Humlehaugen. Vi som bor i dette området synes dette slett ikke er bra, tvert imot.

Når det nye rutetilbudet trer i kraft, er det mange her som vil foretrekke privatbil for å komme frem til målet/avtalen i rett tid. Dette er vel ikke i tråd med AtB`s intensjoner?! Håper dere vil se nærmere på dette, slik at vi kan fortsette å reise med AtB også etter 3.august, som vi gjør i dag».

AtB`s svarbrev

Viser til din henvendelse vedrørende det nye rutetilbudet.

Dagens kollektivtilbud har vært tilnærmet likt i mange tiår. Byen har vokst, og vi reiser andre strekninger enn før. Nytt kollektivsystem fra august 2019 er tilpasset hvor folk reiser for jobb, skole og fritid. Å reise kollektivt blir et reelt alternativ for flere enn i dag. 

Et velfungerende kollektivsystem er viktig for byen vår. Trondheimsområdet vokser, og frem mot 2030 vil vi være rundt 40 000 flere innbyggere enn i dag. Målet er at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Nesten dobbelt så mange skal reise med buss i 2050. Det betyr 50 millioner reiser på ett år. 

Hadde vi bygd på dagens tilbud ville det dessuten kostet 200 millioner kroner mer årlig enn nytt kollektivsystem. 

Noen må gå litt lenger til holdeplassen, men for de fleste blir det ingen forskjell.

Enkelte holdeplasser legges ned i de tre metrotraséene, både fordi de ligger for tett i dag og fordi det er vanskelig å finne plass til bygging av nye. De aller fleste, omlag 90 000 innbyggere i Trondheimsområdet, får ingen merkbar endring i avstand til holdeplass. Rundt 16 000 får økt gangavstand med over 100 meter, mens rundt 3 000 får over 100 meter kortere gangavstand. Hvor mange som må ha omstigning på sin rute, avhenger av hvor folk vil reise i fremtiden og hvilke rutevalg de tar. Basert på dagens reisemønster vil rundt 30 % måtte bytte buss, mot 15-20 % i dag.

Det nye kollektivsystemet er bygd opp i nettverk med ulike omstignings- og knutepunkt. I tillegg til at det gir mange ulike reisemuligheter, vil både bydelslinjer og metrolinjer ha høy frekvens, som gjør at du slipper å vente lenge på neste buss.

Det nye nettverket gjør også at veldig mange slipper omveien om sentrum for å komme seg videre til en annen bydel.

Enkelte har bitt seg merke i et uttalt mål om at metrobussen vil stanse i gjennomsnittlig 15 sekunder på hver stasjon. Kort stopptid vil imidlertid kunne komme av at bussene får flere brede dører og at man med forhåndskjøpt billett kan gå rett om bord uten å registrerer billetten. Det er ikke lagt til grunn at kundene må skynde seg av og på bussen. Til sammenligning stopper dagens busser i gjennomsnitt i rundt 20 sekunder på hver holdeplass, tross færre dører og manuell registrering av billetter.

Med vennlig hilsen

Kundebehandler
AtB AS

Kan vi si annet enn: GOD DAG MANN ØKSESKAFT til AtB?

Ranheimsavisas anbefaling til dere alle

Gå inn på AtBs reiseplanlegger og skriv inn hvor du skal reise fra, hvor du skal reise til og når du ønsker å reise. Sett deg godt inn i de alternativer du får for din reise. Det blir ikke så greit som du kanskje tror!

Les også lederen for Fagforbundet i Buss- og Sporveisarbeidernes Forening, Ole Roger Berg, sitt innlegg under «Meninger» i Adresseavisen den 15. juli.