A+ A A-

av: Kjell A. Arntzen

Før jeg starter med det denne saken dreier seg om forteller jeg at Ranheimsavisa og nettavisa Bydelsnytt har inngått samarbeid om utveksling av Ranheimstoff. Det betyr i praksis at Bydelsnytt får anledning til å presentere sitt stoff på vår venneside som nå omfattes av 2.847 medlemmer. Ranheimsavisa får anledning til å benytte stoff som publiseres i Bydelsnytt med angivelse av kilde. Vi er enige om at dette gjøres som et forsøk over 2 måneder. Om det har uheldige konsekvenser for oss eller Bydelsnytt vil avtalen bli vurdert på nytt.

Stans hos Skanska i Elvesvingen

av: Jan Vestre i Bydelsnytt       foto: Kjell A. Arntzen

IMG 2653

Det er full stopp i byggingen i Elvesvingen

Det har i den siste tiden vært stille ved Skanskas byggeplass i Elvesvingen i Ranheimsfjæra. Årsaken er at Fylkesmannen i slutten av august for andre gang gikk inn og opphevet kommunens rammetillatelse for bygging av tre boligblokker med næringslokaler.

Bakgrunnen er en pågående klagesak hvor «Sameiet Ranheimsfjæra fellesareal» og flere andre naboer har protestert på måten Skanska har regnet ut antall parkeringsplasser på. Rundt 75% av de 80 leilighetene i de tre blokkene skal være solgt.

Skanska og Meglerhuset Nylander (som overtok megleroppdraget fra Heimdal Eiendomsmegling for en tid tilbake) har nå sendt ut brev til alle de som har tegnet kontrakt for å forklare situasjonen,

-        Det er alltid litt kjedelig når slike episoder oppstår, men kjøperne virker å ha forståelse for situasjonen, forteller eiendomsmegler Ingebjørg Sveine ved Nylander.

Prosjektleder Kari Sollie i Skanska Eiendomsutvikling i Trondheim forteller at man nå jobber med en ny løsning på parkeringsproblemet som man håper å få presentert for naboene i Ranheimsfjæra i løpet av kort tid.

-        Vi tar Fylkesmannens vedtak til etterretning og ønsker å finne en løsning sammen med naboene før vi søker om ny rammetillatelse. Dette for at alle parter skal slippe en ny runde med klagebehandling, forklarer Sollie.

Skanska sendte mandag inn en dispensasjonssøknad som man håper kommunen vil se på raskest mulig. – Det er rett og slett en midlertidig løsning slik at vi får kommet i gang igjen med byggearbeidene, opplyser Sollie.

Skanska måtte legge ned all byggevirksomhet etter Fylkesmannens vedtak, men fikk anledning til å utføre noe avsluttende arbeid av sikkerhetsmessige grunner.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret.