A+ A A-

av: Kjell A. Arntzen

IMG 2699

Klokka 10.46 i dag sto det faktisk 1 passasjer og ventet på linje 44! Det skjer ikke hver dag og til hver bussavgang. Som regel er det tomt på holdeplassen når bussen en gang kommer.

Mandag 7. oktober måtte jeg dessverre nedlate meg til å reise med AtBs busser fra Ranheim. I mangel av egen bil fikk jeg skyss fra Nedre Humlehaugen øst til holdeplassen «Ranheim». Derfra ble det metrobuss til sentrum. Klokka var 10.30 og vi var vel 10 passasjerer om bord da jeg steg av i «Olav Tryggvassons gt. 1», som holdeplassen heter. Returen fra byen gikk med metrobuss fra Nova kino til Ranheim. Jeg tok en gløtt på sanntidstavla, ei tavle som viste at jeg måtte vente i 51 minutter om jeg skulle ta linje 44 videre mot Væretrøa! Jeg ble mildt sagt forbannet, selv om jeg fryktet at noe slikt kunne skje. Jeg gikk hjem og var godt hjulpet av mine staver. Vel hjemme stupte jeg rett inn på mitt kontor for å forfatte et brev til fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Etter det jeg husker var fylkesordføreren en av de som ivret mest for å få innført det nye kollektivsystemet. Jeg fant både grunn og lyst til å konfrontere han med det som vi nå ser resultatet av her på Ranheim og andre steder i byen.

Fylkestinget (Sør-Trøndelag) vedtok i slutten av april 2016 at de tre grunnlinjene i det nye systemet skulle være «Superbuss». De andre bestanddelene i kollektivtilbudet ble behandlet i fylkestinget midt i juni 2016 og i Trondheim bystyre på slutten av mai samme år. Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som ga AtB i oppdrag å utrede det framtidige kollektivtilbudet for Stor-Trondheim. Den øverste politiske lederen i daværende Sør-Trøndelag - nå Trøndelag - er Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.

"Hei Tore O.

Jeg får starte med å gratulere deg med valget og nye 4 år som fylkesordfører. Det skal heller ikke unngås å gratulere deg med at du nå er blitt historisk som den første fylkesordføreren i Trøndelag. Det forplikter å være fylkesordfører og det forplikter å ha blitt historisk. Jeg vet du vil ta dette på det dypeste alvor.

Før jeg går videre så forteller jeg at dette er et åpnet brev til deg. Brevet er sendt fra undertegnede som redaktør i den nettbaserte Ranheimsavisa.no. Vi er tett på det som skjer på Ranheim og kan fortelle deg at mange av våre lesere er (det vi på trøndersk sier); forbainna!

Som fylkesordfører har du mange oppgaver og et stort ansvar. Tida strekker sikkert ikke til for at du kan gjøre det du ønsker i hverdagen. Det er store saker og det er små saker politikere blir stilt overfor. For fylkesordføreren er det intet unntak. Mye har du vært med på å initiere og mye vil du være med på å initiere. Det er en slik type jeg kjenner deg som.

I den store sammenheng kan de små sakene drukne. De små sakene er gjerne saker som betyr mye for folk. Noen ganger for mange, andre ganger for et mindre antall. Noen av disse små sakene er også av de store. Her nevner jeg innføringen av det nye kollektivsystemet som ble innført i deler av Trøndelag fra 3. august i år. Lokalt, tilbudet for folk som bor i Melhus, på Ranheim og andre steder som tidligere hadde et godt kollektivtilbud, er nå «skadeskutt» og de gjør det motsatte av det jeg tror du ønsket med det nye kollektivsystemet, - redusert bruk av egen bil.

For mange av oss på Ranheim har det motsatte skjedd. Flere enn noen gang er valget blitt bil framfor buss! Ranheim er en bydel som de siste åra har hatt en enorm vekst. Det gjenspeiler seg ikke i det kollektivtilbudet som nå gis. Vel, det går en metrobuss fra Kattem til Ranheim, men det stopper der for mange av oss. De på Reppe og Vikåsen har fått det bra, men opplegget er lite bærekraftig. De østre deler av Ranheim - som har vel så mange beboere som Reppe - er avspist med buss 1 gang i timen det meste av dagen.

Noe slikt går ikke! Vi er mange som er berørt av dette og som nå velger egen bil. Mange klager er sendt AtB og mange endringsforslag er sendt AtB. Felles for disse er at de ikke besvares eller våses bort.

Nå kommer jeg til deg og hva jeg og mange andre mener du bør gjøre: Fylkesordføreren som var i front da kollektivsystemet ble vedtatt, må gripe inn! Du må gjerne bruke din posisjon til å instruere ledelsen i AtB slik at det etableres et kollektivsystem som alle vil benytte slik at målsettingen om mindre bilbruk og renere luft kan oppfylles.

Jeg tør samtidig bemerke at fylkeskommunen hadde Torbjørn Finstad med i arbeidsgruppa som kom med forslaget om «Areal og ruteplan», Justus Fredrik Stelpstra var med i gruppa som hadde ansvaret for «sammendragsrapporten med anbefalinger» og ikke minst var fylkets «samferdselsminister», Erlend Solem, med i gruppa for «økonomi, kvalitet og kontrakt». Jeg mener at alle disse har sviktet brukerne på Ranheim.

Jeg hører gjerne fra deg.

Vennlig hilsen

Kjell Arve Arntzen

redaktør i Ranheimsavisa"