A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

Det er flere som har registrert at Ranheimsavisa skal møte direktørene Opsal og Storrønning i AtB på onsdag. Bakgrunnen for invitasjonen er Ranheimsavisas engasjement i kollektivtilbudet øst for Peder Myhres vei. Det har heller ikke manglet på forslag om hva vi skal ta opp med dem! Slike forslag og anmodninger har vi ikke bare fått fra folk på Ranheim, men det er bare deler av bydelen vår vi vil fronte.

Vi ser fram til møtet

I møtet vil Ranheimsavisa møte med undertegnede og avisas styremedlem Sølvi Kvam. Vi håper på et konstruktivt møte som fører til noe imøtekommelse av våre ønsker for de østlige deler av Ranheim.

Det som er hovedsakene for oss er:

  • At biltrafikken mot sentrum reduseres ved at folk velger buss framfor bil. Dette kan kun gjøres ved å gi folk et reelt alternativ til bilen.
  • At områdene øst for Ranheim metroholdeplass og opp til Væretrøa blir knyttet til de nedre deler av Ranheim. Med det menes idrettsanleggene, Ranheim skole, biblioteket, restaurantene og forretningene i Skonnertveien.
  • At intervallene mellom bussene reduseres fra ½ time i rushtid til 15 minutter og at intervallene utenom rushtid reduseres fra 1 time til 30 minutter. Vi ønsker at folk i våre østre bydeler også skal komme seg til sentrum på en akseptabel måte.
  • At linje 44 vil trafikkere strekningen på kveldstid og i helgene. Det betyr at vi ikke ønsker linje 70 og 79 til å trafikkere strekningen. Slik der er nå betjener disse linjene ikke Ranheim holdeplass, men Nedre Humlehaugen vest.
  • Det betyr at vi ønsker å rendyrke linje 44 som eneste linjenummer på strekningen Ranheim – Væretrøa.
  • Dette medfører at passasjerene ikke er tvunget til å se på AtBs reiseplanlegger hver gang de skal reise kollektivt. Linje 44 går traseen til faste tider som alle kan forholde seg til.

Vi håper at prestisje kan legges til side

Det skjer alt for ofte at det legges prestisje i saker som forsøkes eller innføres. Vi både håper og tror at AtB har den samme interessen som oss for å få laget et kollektivtilbud for området som folk vil benytte.

Med dette som utgangspunkt har vi tro på at de vil være lydhøre for det vi framlegger.

Omtale av møtet

Ranheimsavisa vil selvfølgelig orientere sine lesere om det møtet behandler og hva vi eventuelt får gehør for. Dere skal også få høre AtBs svar på det vi tar opp og det AtB selv tar opp, om det er negativt eller positivt.

Vi har et inderlig håp om å kunne fortelle dere gode nyheter som bedrer busstilbudet for de fleste av oss. Det blir en gedigen skuffelse om vi ikke får noe positivt å meddele.