A+ A A-

av: Kjell A. Arntzen              tegninger: planleggerne

Arne Kristian Fredriksen

 

Arne Kristian Fredsriksen og folk fra andre klubber i østgområdene har gjort en stor jobb for den framtidige utbyggingen av idrettsanlegg på Overvik og byens østområder

Ranheim Idrettslag, Charlottenlund Sportsklubb, Strindheim Idrettslag, Jonsvatnet Idrettslag og Malvik Idrettslag har i samarbeid med kretsen lagt ned et stort arbeid i det som nå foreligger av behovsanalyser og tanker rundt bygging av hall og idrettsflater i de østre deler av byen vår. Det som kan slås fast er at behovet er enormt!

Arne Kristian Fredriksen er provosert

Arne Kristian er daglig leder i Ranheim Idrettslag og virker svært provosert over dagens tilstand på anleggsfronten i bydelene øst for byens sentrum. Her mangler det de eksisterende anleggs tilstand og den manglende forutsigbarhet som råder på området.

-          Det skal ikke være slik at vi må bortvise unger fra anleggene da de rett og slett ikke er kapasitet til å dekke behovet for treningsareal. Situasjonen er så prekær at vi opererer med ventelister for at barn og unge skal få drive med idretten sin, innleder Fredriksen.

-          Nå er det ikke noe nytt at idrettslag ikke kan møte etterspørselen på grunn av mangel på aktivitetsflater, men nå har vi faktisk en unik mulighet til å imøtekomme noe av behovet på området Overvik. Vi har i lengre tid samarbeidet med utbygger og forberedt gjennomføring av et større anlegg for idretten i bydelen. Dette har vi gjort i henhold til de vedtatte planer som kan dekke dagens behov og deler av de framtidige behovene, fortsetter Fredriksen.

Idrettslagene sliter

Det er en kjent sak at idrettslagene i nærområdet sliter med anleggssituasjonen. Slik har det vært over lengre tid nå. Alle de nevnte klubber som har drevet dette arbeidet framover er klubber med store medlemsmasser, ligger i bydeler med vekst og som ønsker at barn og unge skal kunne aktiviseres.

-          Det er viktig at idrettsanleggene på Overvik har god og stabil framdrift. Dette med bakgrunn i konklusjonene i behovsanalysene som er gjennomført, fortsetter han.

Jeg ser at han er en smule bekymret over den medieomtalen rundt utbyggingen på Overvik som har pågått i den senere tid. – Ja, du har rett i det. Noe bekymret er jeg, men setter min lit til at byens politikere holder tunga rett i munnen i denne saken. Når planer som den vi nå har på Overvik blir realisert i henhold til vedtak og framdriftsplan får dette store konsekvenser og stagnerer ikke de planer som er lagt for idretten i bydelen, sier han. – På Overvik er det sammen med utbygger også tenkt midlertidige anlegg til de endelige anleggene er på plass. Dette hjelper idretten med sårt tiltrengte spilleflater, men det fordrer selvfølgelig en stabil og forutsigbar framdrift av prosjektet.

Ranheim Idrettslag har vært bekymret, men nå roes nervene ned

Jeg har både hørt og skrevet om idrettslagets bekymring for at et mulig ansiktsløft for idretten i bydelen kunne ryke om ikke planene for Overvik hadde blitt gjennomført etter den vedtatte reguleringsplanen. Så langt ser jeg at de vedtatte reguleringer blir ivaretatt av et politisk flertall, noe som igjen bør medføre at progresjon for aktivitetstilbud på Ranheim. Idretten føler seg sikre på at den anleggsutvikling som er lovet nå kommer som et naturlig behov ved befolkningsveksten i bydelen.

12.600 medlemmer venter nå

- For de 12.600 medlemmer innen idretten øst for byens sentrum har vi jobbet fram en mulighetsanalyse for et anleggsbehov for idretten, sier Fredriksen. Reguleringer og vedtak bidrar til liten bekymring for idretten og et behovsvurdert anleggsløft blir imøtekommet, fortsetter han.

-          RIL har på vegne av idretten gjennom mange år hatt et godt og nært samarbeidet med Overvik/Selmer innen planlegging for aktivitetsflater. Kommunen «åpnet dørene» for idretten, og ønsket et samarbeid som også skulle ta hensyn til idrettens behov, i tillegg til skolens behov ved utbyggingen av framtidige idrettsanlegg vskoleprosjektet. Dette er forankret i samarbeid mellom idrett, kultur og offentlig næring (IKON)

Det er nå viktigere enn noen gang at planer og vedtatt bestemmelser om utbygging av Overvik blir gjennomført i henhold til vedtatte planer slik at kommunens politikere ikke gir negative signaler slik at flere av de framtidige idrettsanlegg må settes på vent.

Underdekning på 11 baner

Fredriksen forteller vider at de per nå har en underdekning på 11 baner og en flerbrukshall i bydelen. – Det er de større utbygningene slik som Overvik som er ment å dekke opp dette behovet gjennom utbyggingen av vedtatte anlegg. Da er det viktig av disse får god og rask framdrift slik at behovet i bydelen dekkes så snart som mulig.

-          Trondheimsidretten trenger mange idrettsanlegg til trening og konkurranse. De er lange køer av barn og unge som ønsker å få delta i enkelte idrettslag. Etter korona-tiden vil denne søkningen sikkert vokse enda mer.

Setter sin lit til politikerne

På vegne av idretten setter Fredriksen sin lit til at politikerne forholder seg til de fattende vedtak rundt anleggsbehov, arealbehov, økonomiske synergier og andre effekter som bidrar til at bydelen kan imøtekomme den befolkningsvekst som forventes.