A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen                       foto: Ranheimsavisa

Jeg må ærlig innrømme at jeg er imponert over Svein Otto Nilsens politiske innsats. Han har sete i Trondheim bystyre og i Trøndelag fylkesting. I begge disse fora er han aktiv og tar opp store og små saker som berører folk og hans egen bydel, Ranheim. Til fylkestingets første møte har han skissert noen enkle grep for å bedre kollektivdekningen for beboerne på Væretrøa.

Svein Otto sier i sin innledning for fylkestinget: «De som bor på Væretrøa har fremdeles problemer med å ta buss til og fra aktiviteter på Ranheim. Dette gjelder spesielt på kveldstid og på søndager.

Skal man til Ranheim så er det klart enklest å ta bussen fra Væretrøa til Strindheim og buss tilbake til Ranheim. Det finnes muligheter for å bedre denne kollektivdekningen på en enkel måte.

AtB kan rett og slett stoppe bussrute 20 på Strindheim istedenfor å kjøre busset helt inn til Grilstad. Samtidig kan man forlenge rute 44 slik at den går hele strekningen fra Væretrøa til Strindheim. Dette vil føre til noen kilometer med busskjøring, men vil skape en helt annen mulighet for de som bor på strekningen mellom endeholdeplassen til Metrobussen på Ranheim og Væretrøa.

Det er viktig å vite at Være fortsatt er en del av Ranheim og at alt som skjer i bydelen skjer rundt idrettsanlegget og forretningene i Skonnertveien».

Hans spørsmål:

«Er fylkesordføreren enig i at AtB bør se på muligheten for å forlenge rute 44 fra Væretrøa til Strindheim samtidig som rute 20 stopper på Strindheim»?

AtBs brukerråd for Ranheim øst

Jeg skal ikke forstyrre Nilsens spørsmål i fylkestinget. Det jeg kan anføre er at det nedsatte brukerråd for kollektivtilbudet i Ranheims østområder har tatt opp en løsning som innbefatter linje 44 og 20 i møter med AtB. Vårt forslag har gått på at linje 20 skal ende på Strindheim for å returnere til Romolslia. Videre at linje 44 skal ha hyppigere avganger fra Væretrøa og følge traseeen for linje 20 fra Grilstad Marina om Rotvoll til Strindheim. Returen går etter samme trase til Væretrøa.

Dette har AtB avfeid som umulig! Deres hovedargumenter er at linje 20s ladestasjon på Grilstad ikke kan flyttes (eller det er for dyrt å flytte den?) og at løsningen blir alt for kostbar.

Nå er det slik at det ikke er AtB som skal fatte beslutninger om dette. Dette er en politisk sak som fylkesordføreren så absolutt har en ansvarlig politisk rolle i. Kanskje kan det være et tips til Nilsen at han ser på brukerrådets forslag som vil være bedre samtidig som det fjerner busstrafikken fra de indre boområder på Grilstad Marina?