A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen                       foto: Jernbaneverket

VY nye togSå kom det svar på om Nordlandsbanen ville stoppe for av- og påstigning her på Ranheim stasjon fra april 2021. Du som trodde det ville bli anledning til å stige på her, må jeg dessverre skuffe. Hverken Nordlandsbanen som trafikkere Trondheim – Bodø eller Meråkerbanen som trafikkerer Trondheim – Storlien vil ha holdeplass her. Om det var noe morsomt med denne opplysningen så må jeg fortelle at forespørselen ble sendt VY NOR. Svaret jeg fikk var fra SJ Norge. Ja, ja slik er det vel i tider med konkurranseutsetting og privatisering?

Når det er sagt fikk jeg et hyggelig og klargjørende svar fra Kristin M. Aarre som er kundeansvarlig i SJ-Norge.

Nordlandsbanen vil ikke stoppe

Aarre skriver at ikke alle tog på Nordlandsbanen vil stoppe. – Togene til/fra Trondheim/Bodø, det vil kaller Nordlandsbanen vil ikke ha stopp for av- eller påstigning på Ranheim.

-          De togene vi har definert som Trønderbanen, det vil si togene som starter på Støren/Lundamo til Steinkjer, hvor strekningen Trondheim til Steinkjer er på Nordlandsbanen vil stoppe på Ranheim. I hovedsak er dette alle togene som har rutenummer 421-457 og 1700-1763, men det finnes noen unntak. Det vil dere se i rutene nå de foreligger.

Våre valg kan da være å ta Trønderbanen til Sentralstasjonen i byen eller ta Trønderbanen nordover til Steinkjer.

Toget til Östersund og Stockholm vil heller ikke stoppe

Her forteller Kristin M. Aarre: - SJ Norge har ikke tog som går fra Trondheim til Östersund/Stockholm. For å reise fra Trondheim til Östersund så må du bytte tog på Storlien. Våre tog kjører fra Storlien på svensk side. På norsk side er det Meråkerbanen som trafikkerer Trondheim – Storlien. Disse togene vil ikke stoppe på Ranheim.

Her har vi kanskje ikke annet valg enn å ta Trønderbanen til Sentralstasjonen i byen for overgang til Meråkerbanen.