A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen                  foto: fra AtB

Lite skulle gledet meg mer enn at AtB nå var «på gli» i vår kamp for å få etablert en akseptabel forbindelse mellom Væretrøa og Grilstad. I bystyrets møte torsdag 4. februar svarte ordfører Rita Ottervik på et kortspørsmål fra FrPs Johan Kjennerød Nordbø som kan tyde på at noe er på gang. Ikke nå, men til høsten. Ting skjer som kjent ikke over natta når AtB skal rette opp skjevheter.

Folk har klaget og krevd

Grethe Opsal

Nå forventer vi at Grethe Opsal og Harald Storrønning i AtB leverer et kollektivtilbud vi blir fornøyd med.

I sitt spørsmål tok Nordbø utgangspunkt i de mange krav om bedring av busstilbudet for Væretrøa og de østlige områdene på Ranheim. Tiden har gått og lite har skjedd. Han pekte også på skoleelevens håpløse situasjon når Ranheim skole slutter på hel time (bl.a. klokka 13.00) og linje 44 går fra metroholdeplassen på Ranheim klokka 13.03. Den går så alt for tidlig til at elevene kan nå den, dermed blir det en time å vente til neste buss setter snuten mot bydelens østkant!

Nordbø etterlyste også en bedre forbindelse mellom Væretrøa/østområdene og Grilstad. I samme åndedrag pekte han på frekvenser som ikke var tilrettelagt for de som ønsket å reise kollektivt.

Ordføreren svarte

Ordføreren hadde vært i kontakt med AtB og kunne svare at det var forståelse for elevenes situasjon når bussavgangen ikke samsvarte med skoleslutt. Dette skulle imidlertid være på plass den 15. mars hadde hun fått opplyst av AtB. For elevene blir det altså nok en måned å vente i kulda til bussen kjører dem hjem.

AtB hadde også fortalt Ottervik at de jobbet med et opplegg for linje 44 fram til Grilstad. Dette kunne være mulig fra høsten, men her var opplegget avhengig av at merkostnadene ble bevilget. Vi skulle kanskje ha fått høre at AtB så på sine interne ressursfordelinger, f.eks. fra ruter som har mer enn god nok frekvens i dag. Så lenge det hele er avhengig av at bystyret eller fylkeskommunen skal bevilge mer penger, kan vi ikke føle oss sikker på at det blir forbedringer. Det betyr at vi må holde trykket oppe!

Så langt jeg kunne høre av bystyrets debatt hadde ikke AtB gitt ordføreren signaler om at rutefrekvensen ville bli bedret. Vi kan fortsatt slå fast at timesavganger ikke er noe vi vil leve med!

Takk til Frp og PP

Jeg takker Frp for dette initiativet i Trondheim bystyre. Tidligere har jeg avlevert en takk til Pensjonistpartiet for Svein Ottos engasjement med tilsvarende spørsmål i fylkestinget og i bystyret.

Det som forundrer meg er hvor stille det er fra de andre! Etter det jeg kjenner til har Arbeiderpartiet eget lokallag her på Ranheim. Høyre, SV og Venstre har representanter eller vararepresentanter i Trondheim bystyret, politikere som er bosatt på Ranheim. Ingen fra disse partiene har vært synlig engasjert i busstilbudet for Ranheims østområder. Det er til å gremmes over!