A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen / fra Adresseavisen 27.02.2018 - foto: ukjent

Fylkesordfreren

Så langt er det lite som tyder på at vi kan vente hjelp fra fylkesordfører Tore O. Sandvik i arbeidet for bedre bussforbindelser. 

Jeg hadde tenkt å få skrevet noe om situasjonen på Trægården for publisering i dag. Slik ble det dessverre ikke. De opplysninger som Coop Midt-Norge ba meg innhente hos NN i Nordr (tidl. Veidekke Eiendom) har ikke ført fram. NN ble tilskrevet den 5. februar, men vedkommende har skuffende nok ikke reagert. Jeg måtte ty til en interessant artikkel fra Adresseavisen fra februar 2018, dvs. noe før metrobussen og det nye kollektivsystemet ble iverksatt. (Overskriftene er gjort av Ranheimsavisa).

Bekymringsfullt

«Meget bekymringsfullt er det at økning i billettprisen skjer stadig oftere og med solide påslag. Et utspill i den senere tid, et utspill som heldigvis ble stoppet, var at billett skulle betales via mobil. T:kort har for få brukere!» I følge en artikkel i Adresseavisen 7. februar 2018, var begrunnelsen for beslutningen at ekstrakostnaden med kortlesere ville bli på mellom 3 og 6 millioner. Hvilken ekstrakostnad? I dag er det allerede et system med t:kort som betalingsmåte! Hjerner som er i bruk hos AtB gir grunn til å spekulere i funksjonsdyktigheten. Hensynet til publikum synes å være fraværende. For eksempel i utspillet om AtBs ønske om at det skal tilbakelegges en strekning på 800 meter for å løse billett til den kommende metrobussen.

Langt for alle

Langt for den som har friske ben. Det bør ikke være vanskelig å tenke seg hvilken oppgave som ligger foran en rullestolavhengig på ubrøytede fortau. Like lite er tanken til stede om at alle ikke er i stand til å benytte seg av digitale opplegg. Anskaffelse av dyre mobiltelefoner er en del av dette, fordi mange ikke har økonomi til anskaffelse. Glemt er de med funksjonshemning av ulik karakter, i alle aldersklasser. Det skal faktisk ikke mer til enn litt svekket syn/dårlig motorikk, før det digitale byr på problemer, selv om intellektet er 100 prosent til stede. Vi tror det er viktig at AtB «sees i kortene» hele tiden, og det slik at AtB vet at de blir «overvåket».

Erfaringer til nå

Erfaringen til nå tilsier at hva som helst kan forventes av utspill i disfavør av passasjerene. F.eks. i redusering av reisetilbudet. Det er beklagelig at en fylkeskommunal virksomhet skal være i førersetet når det gjelder uforstand.

Følg nøye med

AtBs rasjonaliseringstiltak bør følges nøye. Politikernes utspill om at kollektivtrafikk er den eneste saliggjørende gir en flau smak i munnen når en får realitetene på bordet. På få år er f.eks. prisen på en pensjonistreise i Trondheim økt med 8 kroner, fra i underkant av kr. 11,- til kr. 19,-, noe som tilsvarer en prisøkning på ca. 75%»!

Våre merknader

Både i Ranheimsavisa, fra flere bydeler, enkeltpassasjerer, brukerråd, beboerforeninger og på avisenes debattsider har vi sett at ikke mye harr bedret seg siden 2018, Rutetilbudet er blitt vanskeligere og verre for mange, det er blitt lengre mellom holdeplassene, frekvensen på rutene er for flere bydeler kraftig redusert, men verst av alt er AtBs arrogante holdning til klagestormen. For tiden snakker jeg med flere beboere på Grilstad Marina om linje 20 og trafikksituasjonen. Ranheimsavisa vet at de har hatt et møte med AtB om forholdene. Det er dette jeg er ute etter å få nærmere orientering om.

Når det gjelder den politiske kontrollen med AtB så er den mangelfull eller helt fraværende. Flere politikere har stilt spørsmål om busstilbudet på Ranheim både i fylkesting og bystyret uten at de fremste politikerne har framstått som talsmenn/kvinner for passasjerenes innvendinger. De svar som er gitt har både fylkesordfører og ordfører hentet fra AtB. Det kan ikke være den politiske fasiten på alle de innvendinger som er fremmet!!