A+ A A-

tekst og foto: Kjell A. Arntzen

IMG 2605

Det jobbes intenst før stasjonen skal åpnes igjen

Det har vært hektisk aktivitet på stasjonsområdet de siste dagene. Alt skal være klappet og klart til gjenåpningen av Ranheim stasjon den 6. april. Jeg tok meg en tur bort til de sju karene som sto for arbeidet. Noen var konsentrert om å planere parkeringsareal, andre var opptatt med skilting og ordning av gjerder og rydding. Det ser faktisk ut til at det skal bli bra. Her fortjener Bane Nor skryt.

Parkeringsareal

IMG 2606

Det blir en stilg og flott rampe for de reisende. Også bevegelseshemmede får det greit i sørgående retning. Noe verre om man skal reise nordover.

Skrapa kjørte trutt for å jevne ut plassen like ved det gamle godshuset fra NSB-tiden. Resultatet så ut til å bli veldig bra. På mine spørsmål om parkeringsplassen ville bli asfaltert og avgiftsbelagt, fortalte de at det ville bel lagt asfalt, men om det ble avgiftsparkering eller ikke, visste de ikke.

Arbeiderne kunne også fortelle at dette parkeringsarealet ved det tidligere godshuset ble det eneste hvor bilen kunne etterlates ved togreise. For nordgående tog ble det – i alle fall foreløpig – ikke noe parkeringsareal på den siden av skinnegangen. Hva som eventuelt skjedde ved utbyggingen av området kunne de ikke svare på, men de regnet med at dette området ble forbeholdt boliger, forretninger og parkanlegg.

Nordgående tog

Det er foreløpig klart at det kun er Trønderbanen som vil ha stopp på Ranheim. På nordgående ruter vil nok «flytoget» bli et godt alternativ fil flybussen på E6.

Det blir imidlertid et stykke vei å gå til nordgående perrong. Om du bor på øversiden av jernbanesporet er veien som du må gå helt opp til metroholdeplassen for å gå ned Peder Myhres vei og til den asfalterte gangveien ned til perrongen.

Om du kjører bil så parkerer du på den anlagte parkeringsplassen ved godshuset. Derfra må du gå gangveien langs Stasjonsveien og over Ranheim bru. Deretter tar du til venstre og går opp bakken til Peder Myhres vei og ned den asfalterte gangveien ned til perrongen.

Ønsker du en tur til Åre eller Østersund?

stasjomsskilt 2

Nå er det ikke lenge igjen!

Når grensene igjen åpnes kan det være aktuelt med en tur til Storlien, Åre eller Østersund. Det kan du også få til fra Ranheim. Ved å bruke Trønderbanen til Hommelvik eller Hell så kan du foreta togskifter ved disse stasjonene. Du trenger altså ikke å ta Trønderbanen fra Ranheim og inn til Trondheim Sentralstasjon for å komme deg over grensen.

Fra Hommelvik eller Hell benytter du «Meråkerbanen» som driftes av SJ Nord. Meråkerbanen knytter oss til det svenske rutenettet.

Meråkerbanen er foreløpig innstilt pga. koronarestriksjoene og stengt grense mot Sverige.