A+ A A-

tekst: Kjell A. Arntzen

Etter over ett års forsøk på å få AtB til å gjøre endringer for linje 44 ser det nå ut for at det ordner seg fra 9. august 2021. Linjen blir forlenget til Grilstad Marina som "Brukerrådet", beboerne i Ranheim øst og Væretrøa har foreslått. Det som var umulig har nå blitt mulig. Jeg ofrer en takk til AtB og de som har stått på for å få til disse forbedringene.

Linjen er forlenget og tilbudet er blitt bedre

Fra 9. august vil linje 44 trafikkere strekningen Væretrøa til Grilstad Marina og holdeplassen Skonnertveien. Det blir fra denne dato mulig å ta bussen fra Ranheims østområder og til Ranheim skole, idrettsanleggene, biblioteket, tannlege, treningssentre og butikkene på Grilstad.

På Grilstad vil linje 44 kjøre til høyre ved Coop Extra og ha endeholdeplass ved pantografen. Den vil ikke kjøre via holdeplassen Strindfjordveien som linje 20 gjør i dag.

AtB skriver i sin orientering: «Bakgrunnen for endringen er at beboerne på Væretrøa har vært misfornøyd med at de har omstigning for å komme seg til sitt bydelssentrum Ranheim. Ved å forlenge til Grilstad vil de kunne reise til og fra skole, idrettsanlegg og butikk i bydelen uten å måtte bytte buss».

Jeg forstår godt at de velger en slik ordlyd, men sannheten er at det har vært en tøff oppgave for Brukerrådet, folk i de østre deler av Ranheim og selvfølgelig av beboerne i Væretrøa. Disse har hele tiden foreslått denne omleggingen, men blitt avfeid med at det vil koste for mye. Jeg lar en videre diskusjon om dette ligge, men føler at det riktig å bekjentgjøre de faktiske forhold. Det innebærer en stor takk til Joakim Johansson, Lisbeth Nygård, Silje Nilsen, Guri Østvik og Roy-Inge Sivertsen.

Seksjonsleder for rutetilbud by, Helene Heggheim, tildeles også ros for at AtB har bedret forholdene for de som bor i Ranheims østlige områder.

Flere avganger også!

I tillegg til linjeforlengelsen har det også vært fremmet ønske om flere avganger. Dette blir også nå forbedret. Fra 9. august blir det flere avganger på ettermiddag og kveld.

Dere kan gå inn på: Ruteendring fra 9.august AtB, for å se de nye rutene som vil gjelde fra august.